ข้อบกพร่องในการใช้ภาษา

รหัสคอร์ส: TON94P26

Review & Success

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

5:00 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

6:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

ข้อบกพร่องในการใช้ภาษา (TON94P26)

เจาะลึกเนื้อหา

การใช้คำหรือสำนวนที่ไม่ถูกต้อง / การใช้ภาษากำกวม / การใช้ภาษาฟุ่มเฟือย / การใช้ภาษาต่างระดับ / การใช้สำนวนภาษาต่างประเทศ ที่ต้องเจอในข้อสอบ ทั้ง “วิชาสามัญ” / “O-NET” / “กลางภาค + ปลายภาค”  แทรกข้อสังเกตด้วย “พินิจปรีชา” อย่างลุ่มลึก เสริมด้วยแบบฝึกหัด “ทักษวัฒนา” พร้อมทำข้อสอบ “วิทยาประยุกต์” ที่ท้าทาย

เป็นคอร์สพื้นฐาน

สำหรับปรับความรู้ให้แน่นและแม่น CONCEPT ก่อนลงคอร์สสรุปเนื้อหาหรือคอร์สตะลุยโจทย์เพื่อสอบ TCAS แก้ไขปัญหารายเรื่องรายบทให้หมดกังวล มั่นใจในทุกสนามสอบ

สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน

น้อง ๆ จะได้รับหนังสือทรงพลัง 1 เล่ม ที่มีเนื้อหาสุดเข้มข้น เจาะลึกครอบคลุมทุกมิติ อัดแน่นด้วยแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบที่หลากหลาย จุใจ ช่วยให้น้อง ๆ เพิ่มเกรดและพิชิตข้อสอบ

พิเศษสุด

วิเคราะห์เนื้อหาตรงจุดด้วย ตารางเก็งประเด็นเนื้อหาที่เคยปรากฏในสนามสอบสำคัญต่าง ๆ เพื่อให้น้อง ๆ มั่นใจ ทุกประเด็นที่เคยใช้เป็นข้อสอบ

ตรงกับเนื้อหาใน

แบบเรียนกระทรวงฯ

เรียนไปสำหรับเพิ่มเกรด /

ทำคะแนนในสนามสอบต่าง ๆ

ควรมีพื้นฐานความรู้เรื่องใด

มาก่อนจะดีมาก

ม.4 ม.5 ม.6 กลางภาค / ปลายภาค O – NET วิชาสามัญ
– คำ ความหมาย ชนิดและหน้าที่ ของคำ

– ระดับภาษา

หัวข้อในบทเรียน

๑) การใช้คำหรือสำนวนที่ไม่ถูกต้อง

๑.๑) การใช้คำผิดความหมายหรือผิดหน้าที่

๑.๒) การใช้สำนวนผิดความหมาย

๒) การใช้ภาษากำกวม

๓) การใช้ภาษาฟุ่มเฟือย

๔) การใช้ภาษาต่างระดับ

๕) การใช้สำนวนภาษาต่างประเทศ

๕.๑) การวางส่วนขยายไว้หน้าคำหรือข้อความที่ต้องการจะขยาย

๕.๒) การใช้ประโยคกรรมที่มีคำว่า “ถูก”

๕.๓) การใช้วลีสำเร็จรูปที่แปลมาจากงานเขียนภาษาต่างประเทศ

สารบัญเนื้อหา

การใช้คำหรือสำนวนที่ไม่ถูกต้อง

 • การใช้คำผิดความหมายหรือผิดหน้าที่

 • การใช้สำนวนผิดความหมาย

การใช้ภาษากำกวม

การใช้ภาษาฟุ่มเฟือย

การใช้ภาษาต่างระดับ

การใช้สำนวนภาษาต่างประเทศ

 • การวางส่วนขยายไว้หน้าดำหรือข้อความที่ต้องการจะขยาย

 • การใช้ประโยคกรรมที่มีคำว่า "ถูก"

 • การใช้วลีสำเร็จรูปที่แปลมาจากงานเขียนภาษาต่างประเทศ

หนังสือเรียน

ข้อบกพร่องในการใช้ภาษา

รหัสคอร์ส: TON94P26

500 บาท

ผู้สอน

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • สุดยอดกูรู “ภาษาไทย” ยุคใหม่ & หนึ่งในทีมผู้สอน TGAT และ TPAT1
 • ปริญญาโท : อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการเรียนดีเยี่ยม 4.00
 • ปริญญาตรี : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ม.ศิลปากร รับพระราชทานรางวัล “ทุนภูมิพล”
 • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร
 • ผู้เขียนหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ “GAT คิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง” (BEST SELLER @ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) ยอดพิมพ์จำหน่ายมากกว่า 100,000 เล่ม
 • ประสบการณ์การสอนมากกว่า 17 ปี
 • ติวเตอร์รับเชิญในโครงการระดับประเทศและโรงเรียนชั้นนำกว่า 100 โรงเรียน
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ