ติวเข้ม+ตะลุยโจทย์ ภาษาไทย สอบเข้า ม.1

รหัสคอร์ส: TON94P61

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

23:50 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงเรียน + 20%

29:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนได้ 2 ระบบ

ติวเข้ม+ตะลุยโจทย์ ภาษาไทย สอบเข้า ม.1 (TON94P61)

เริ่มต้นอนาคตดี ๆ กับโรงเรียนมัธยมชั้นนำ ด้วยคอร์ส ติวเข้ม & ตะลุยโจทย์ โดย “พี่ยู” สุดยอดโอตาคุภาษาไทย เข้มข้นทุกบท แทรกเทคนิคเฉียบคม รวมประเด็นเน้น ๆ 35 บท ครบถ้วน ครอบคลุม

เก็งแนวข้อสอบจากโรงเรียนชั้นนำที่พี่ยูวิเคราะห์และออกเองใหม่ คัดมาแล้วว่ามีแนวโน้มออกจริง เสริมทัพด้วยแนวข้อสอบระดับชาติและโจทย์แข่งขันระดับประเทศทั้ง O-NET และ เพชรยอดมงกุฎ รวม 300 ข้อ

เข้มข้นทุกบท 

ละเอียดหมดจดทุกคำอธิบาย 

รองรับข้อสอบที่ออกเกินหลักสูตร

เรียนก่อน พร้อมก่อน

ติวเข้ม+ตะลุยโจทย์ ภาษาไทย สอบเข้า ม.1

รหัสคอร์ส: TON94P61

2,200 บาท

ผู้สอน

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

  • สุดยอดโอตาคุ “ภาษาไทย” ยุคใหม่ & หนึ่งในทีมผู้สอน TGAT และ TPAT1
  • ปริญญาโท : อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการเรียนดีเยี่ยม 4.00
  • ปริญญาตรี : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ม.ศิลปากร รับพระราชทานรางวัล “ทุนภูมิพล”
  • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร
  • ผู้เขียนหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ “GAT คิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง” (BEST SELLER @ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) ยอดพิมพ์จำหน่ายมากกว่า 100,000 เล่ม
  • ประสบการณ์การสอนมากกว่า 17 ปี
Top