ติวเข้ม+ตะลุยโจทย์ ภาษาไทย สอบเข้า ม.1

รหัสคอร์ส: TON94P61

Review & Success

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

24:00 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

29:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

ติวเข้ม+ตะลุยโจทย์ ภาษาไทย สอบเข้า ม.1 (TON94P61)

เริ่มต้นอนาคตดี ๆ กับโรงเรียนมัธยมชั้นนำ ด้วยคอร์ส ติวเข้ม & ตะลุยโจทย์ โดย “พี่ยู” สุดยอดโอตาคุภาษาไทย เข้มข้นทุกบท แทรกเทคนิคเฉียบคม รวมประเด็นเน้น ๆ 35 บท ครบถ้วน ครอบคลุม

เก็งแนวข้อสอบจากโรงเรียนชั้นนำที่พี่ยูวิเคราะห์และออกเองใหม่ คัดมาแล้วว่ามีแนวโน้มออกจริง เสริมทัพด้วยแนวข้อสอบระดับชาติและโจทย์แข่งขันระดับประเทศทั้ง O-NET และ เพชรยอดมงกุฎ รวม 300 ข้อ

เข้มข้นทุกบท 

ละเอียดหมดจดทุกคำอธิบาย 

รองรับข้อสอบที่ออกเกินหลักสูตร

เรียนก่อน พร้อมก่อน

สารบัญเนื้อหา

หลักการใช้ภาษา

 • ไตรยางค์

 • อักษรนำ

 • อักษรควบ

 • เสียงพยัญชนะต้น

 • เสียงพยัญชนะท้าย

 • เสียงสระ

 • เสียงวรรณยุกต์

 • พยางค์คำเป็นและพยางค์คำตาย

 • ชนิดและหน้าที่ของคำ

 • คำและความหมาย

 • คำพ้อง

 • คำไทยแท้

 • คำยืมจากภาษาต่างประเทศ

 • คำมูลและการสร้างคำ

 • สำนวนไทย

 • ประโยค

 • ราชาศัพท์

 • ระดับภาษา

 • ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น

 • การเรียงลำดับคำตามพจนานุกรม

 • ฉันทลักษณ์คำประพันธ์

การอ่าน

 • การอ่านออกเสียงคำศัพท์

 • การอ่านจับใจความ

 • การเรียงลำดับข้อความ

 • การอ่านสัญลักษณ์ แผนภูมิ กราฟ

วรรณคดี วรรณกรรม

 • การอ่านแบ่งวรรคตอนคำประพันธ์

 • การวิเคราะห์คุณค่าด้านภาษา

 • การวิเคราะห์คุณค่าด้านความรู้

 • การวิเคราะห์คุณค่าด้านข้อคิด

การเขียน

 • การเขียนจดหมาย

 • การเขียนย่อความ

 • การเขียนเรียงความ

 • โวหารการเขียน

 • การเขียนคำขวัญ

 • การเขียนสะกดคำ

หนังสือเรียน

ติวเข้ม+ตะลุยโจทย์ ภาษาไทย สอบเข้า ม.1

รหัสคอร์ส: TON94P61

2,200 บาท

ผู้สอน

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • สุดยอดกูรู “ภาษาไทย” ยุคใหม่ & หนึ่งในทีมผู้สอน TGAT และ TPAT1
 • ปริญญาโท : อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการเรียนดีเยี่ยม 4.00
 • ปริญญาตรี : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ม.ศิลปากร รับพระราชทานรางวัล “ทุนภูมิพล”
 • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร
 • ผู้เขียนหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ “GAT คิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง” (BEST SELLER @ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) ยอดพิมพ์จำหน่ายมากกว่า 100,000 เล่ม
 • ประสบการณ์การสอนมากกว่า 17 ปี
 • ติวเตอร์รับเชิญในโครงการระดับประเทศและโรงเรียนชั้นนำกว่า 100 โรงเรียน
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ