สร้างทุกความสำเร็จได้อย่างฝัน เพราะ WE ให้มากกว่าความรู้

คอร์สแนะนำ

คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 รวมทุกบท  

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)

ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1 รวมทุกบท

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

เคมี ม. 4 เทอม 1 รวมทุกบท

ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช (ครูบิ๊ก)
DEK-WE
TCAS66
TCAS66
TCAS66
TCAS66
TCAS66
TCAS66
TCAS66
TCAS66
TCAS66
TCAS66
TCAS66
TCAS66
TCAS66
TCAS66
TCAS66
TCAS66
TCAS66
TCAS66
TCAS66

การันตีคุณภาพจากปากผู้ปกครอง

เป้าหมายเพื่อเข้าคณะแพทย์

ม.5 ม.6
เทอม 2 SUMMER เทอม 1 ปิดเทอม 1 เทอม 2
มี.ค. เม.ย. พ.ค. – มิ.ย. ก.ค. – ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. – วันสอบ
เรียนจบเนื้อหา
ม.ปลาย วิชาหลัก
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์ ชีววิทยา เคมี
ลงเรียน คอร์ส ➤ TPAT1 BATTLE FIELD ความถนัดแพทย์(วิชาเฉพาะ กสพท)

ช่วงกลาง พ.ย. – ก่อนสอบ ธ.ค. ทบทวนและทำโจทย์จับเวลาเสมือนจริง
ฝึกฝนทำโจทย์
TPAT1 แบบจับเวลา
เสมือนจริงจนถึงวันสอบ
เรียนคอร์ส➤ ULTIMATE BIOLOGY สำหรับเตรียมสอบ A-Level ชีววิทยา ฝึกฝนทำโจทย์
ในแต่ละวิชา A-Level
แบบจับเวลาเสมือนจริง
จนถึงวันสอบ
เรียนคอร์ส➤ ULTIMATE MATHS สำหรับเตรียมสอบ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1

เรียนคอร์ส➤ ULTIMATE PHYSICS สำหรับเตรียมสอบ A-Level ฟิสิกส์

เรียนคอร์ส➤ ULTIMATE CHEM สำหรับเตรียมสอบ A-Level เคมี

เรียนคอร์ส➤ ULTIMATE ENGLISH สำหรับเตรียมสอบ A-Level ภาษาอังกฤษ

เรียนคอร์ส➤ ULTIMATE THAI สำหรับเตรียมสอบ A-Level ภาษาไทย

ลงเรียนเพิ่มเติมในวิชา สังคมศึกษา สำหรับเตรียมสอบ A-Level สังคมศึกษา

เป้าหมายเพื่อเข้าคณะวิศวฯ

ม.5 ม.6
เทอม 2 SUMMER เทอม 1 ปิดเทอม 1 เทอม 2
มี.ค. เม.ย. พ.ค. – มิ.ย. ก.ค. – ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. – วันสอบ
เรียนจบเนื้อหา ม.ปลาย วิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และ เคมี ลงเรียน คอร์ส ➤ TGAT BATTLE FIELD ความถนัดทั่วไป และ คอร์ส ➤ TPAT3 BATTLE FIELD วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ วิศวกรรมศาสตร์ ฝึกฝนทำโจทย์ TGAT และ TPAT3 แบบจับเวลา เสมือนจริงจนถึงวันสอบ
➤ ULTIMATE MATHS สำหรับเตรียมสอบ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ➤ ULTIMATE PHYSICS สำหรับเตรียมสอบ A-Level ฟิสิกส์ ➤ ULTIMATE CHEM สำหรับเตรียมสอบ A-Level เคมี *➤ ULTIMATE ENGLISH สำหรับเตรียมสอบ A-Level ภาษาอังกฤษ (สำหรับหลักสูตรนานาชาติบางมหาลัย) ฝึกฝนทำโจทย์ ในแต่ละวิชา A-Level แบบจับเวลาเสมือนจริง จนถึงวันสอบ
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ