แผนการเรียนรู้ ม.ต้น

รวมทุกวิชา

คลิกที่ตาราง เพื่อดูรายละเอียดคอร์สที่สนใจได้ทันที

คณิตศาสตร์ ม.ต้น
ม.1ม.2ม.3
SUMMERเทอม 1ตุลาคมเทอม 2SUMMERเทอม 1ตุลาคมเทอม 2SUMMERเทอม 1ตุลาคมเทอม 2

คณิต

ม.1 เทอม 1

คณิต

ม.1 เทอม 2

คณิต

ม.2 เทอม 1

คณิต

ม.2 เทอม 2

คณิต

ม.3 เทอม 1

คณิต ม.3 เทอม 2

ติวเข้ม & ตะลุยโจทย์

มหิดลฯ / เตรียมอุดมฯ **

ตะลุยโจทย์ IJSO ***

โค้งสุดท้ายเตรียมอุดมฯ คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์ ม.ต้น
ม.1 ม.2 ม.3
SUMMER เทอม 1 ตุลาคม เทอม 2 SUMMER เทอม 1 ตุลาคม เทอม 2 SUMMER เทอม 1 ตุลาคม เทอม 2

ชีววิทยา ม.ต้น *

เคมี ม.ต้น *

ฟิสิกส์ ม.ต้น *

ตะลุยโจทย์ IJSO

ติวเข้ม & ตะลุยโจทย์

มหิดลฯ / เตรียมอุดมฯ **

ฟิสิกส์ + เคมี + ชีววิทยา

ทบทวน

ก่อนลงสนาม

หมายเหตุ :

* เนื้อหาวิทยาศาสตร์ สามารถสลับก่อนหลัง ได้ตามโรงเรียน แนะนำสำหรับน้องที่อยากเข้า ม.4 โรงเรียนมหิดลฯ หรือ เตรียมอุดมฯ ควรเก็บเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ให้จบตั้งแต่ ปิดเทอม 1 ของระดับ ม.2
** คอร์สติวเข้ม + ตะลุยโจทย์ เข้ามหิดลฯ และเตรียมอุดมฯ ทั้ง 3 วิชาน้องสามารถเลือกเรียนลำดับก่อนหลังตามความถนัดของน้อง แต่ควรเรียนให้จบทั้ง 3 วิชาก่อนจบ ม.3 เทอม 1 เพื่อจะได้มีเวลาทบทวน
*** นอกจากนี้ยังมีบางบทที่ไม่มีอยู่ในหลักสูตรแกนกลาง แต่ยังคงมีบางโรงเรียนที่สอนเนื้อหาตามบทเหล่านี้อยู่ ได้แก่ จำนวนและตัวเลข, บทสมบัติของจำนวนนับ และบทการแปรผัน ซึ่งน้องๆ สามารถสมัครเพิ่มเติมได้

ภาษาอังกฤษ  ม.ต้น
ม.1ม.2ม.3
SUMMERเทอม 1ต.ค.เทอม 2SUMMERเทอม 1ต.ค.เทอม 2SUMMERเทอม 1ต.ค.เทอม 2
GRAMMAR START – UP
READING INSIGHT
Top