ทันตแพทย์เฉพาะทาง น่าสนใจ มีอะไรบ้างนะ

ทันตแพทย์เฉพาะทาง น่าสนใจ มีอะไรบ้างนะ

ไหน ๆ ใครเคยฟันผุ จนต้องไปให้คุณหมอถอนฟันกันบ้าง นอกจากการ ถอนฟัน อุดฟัน ทั่วไปแล้ว น้อง ๆ รู้ไหมคะว่า ยังมีทันตแพทย์ที่เชี่ยวชาญในการดูแลรักษาที่เฉพาะด้วย ซึ่งวันนี้พี่วีวี่จะพาน้อง ๆ มารู้จักกับทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นตามมาดูกันเลย

 • สาขาทันตกรรมทั่วไป
  จะเกี่ยวกับการใช้ความรู้ทางทันตแพทยศาสตร์ทุกสาขาในการดูแลผู้ป่วย ตั้งแต่การส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสภาพในผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุ และผู้ป่วยในกลุ่มพิเศษ
 • สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์
  ทันตแพทย์ในสาขานี้จะเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการวินิจฉัย ป้องกัน รักษาเนื้อเยื่อในฟัน และเนื้อเยื่อรอบรากฟัน เกี่ยวโยงไปถึงสภาพรอบปลายรากฟัน
 • สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
  ทันตแพทย์ในสาขานี้จะเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการฟื้นฟูรักษา ฟัน อวัยวะของช่องปาก ขากรรไกร อวัยวะเทียม หรือสิ่งประดิษฐ์ ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสวยงาม เพื่อให้ผู้ป่วยเป็นปกติ
 • สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก
  สาขานี้จะกำหนดขอบเขตของงานด้วยอายุของผู้ป่วย นั่นคือ เด็กวัยแรกเกิดถึง 18 ปี โดยจะดูแลสุขภาพช่องปาก ทั้งการป้องกัน และรักษาตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน
 • สาขาปริทันตวิทยา
  ทันตแพทย์ในสาขานี้จะเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ การตรวจวิเคราะห์ ป้องกัน และรักษาโรคที่เกิดขึ้นกับอวัยวะที่รองรับฟัน หรือสิ่งที่ทดแทนฟัน รวมถึงงานทันตกรรมรากเทียม
 • สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
  ทันตแพทย์ในสาขานี้จะเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการประเมิน วินิจฉัย และรักษาทางศัลยกรรม เพื่อแก้ไขความผิดปกติต่าง ๆ ในบริเวณช่องปาก ขากรรไกร และใบหน้า
 • สาขาทันตกรรมหัตถการ
  จะเกี่ยวกับการรักษาความบกพร่องของฟัน โดยบูรณะฟันให้มีรูปร่างที่ถูกต้อง สวยงาม และทำหน้าที่ได้ตามปกติ
 • สาขาทันตกรรมจัดฟัน
  เกี่ยวกับการดูแลแก้ไข การเจริญเติบโตของโครงสร้างใบหน้า ขากรรไกร และฟัน การรักษาความผิดปกติของการสบฟัน  ด้วยเครื่องมือทันตกรรมจัดฟัน เพื่อให้ฟัน ทำหน้าที่ได้ดี และสวยงาม
 • สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
  เกี่ยวข้องกับการตรวจ วิเคราะห์ และวินิจฉัย ตลอดจนรักษาโรคโดยใช้ความรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น เวชศาสตร์ช่องปาก รังสีวิทยาช่องปาก
 • สาขาทันตสาธารณสุข
  เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมโรค ภาวะความผิดปกติของช่องปาก โดยผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ชุมชนและสังคม

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้อง ๆ นะคะ แล้วพบกับสาระดี ๆ ได้ใหม่ สำหรับวันนี้พี่วีวี่ต้องขอตัวลากันไปก่อน บ๊าย บายค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ