ทำความรู้จักสาขาบัญชี สาขาน่าเรียนสำหรับคนชอบเลข

คณะบัญชี-เรียนอะไรบ้าง

สวัสดีค่ะน้องทุกคน เมื่อไม่นานมานี้ พี่วีวี่เคยแนะนำ 3 อาชีพสุดรุ่งสำหรับคนชอบเรียนเลขไป วันนี้พี่วีวี่อยากจะพาน้อง ๆ ไปทำความรู้จักกับสาขาบัญชี ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งที่มีคนเรียนจำนวนมาก และเป็นสาขาน่าเรียนสำหรับคนชอบเลข เพราะสาขานี้ น้องจะได้เรียนเลขแบบจุใจเลย สาขาบัญชีต้องเรียนอะไร ต้องเตรียมตัวสอบอย่างไร และจบมาทำงานอะไร บทความนี้มีคำตอบให้แล้วค่ะ

 • สาขาบัญชีเรียนอะไรบ้าง

การเรียนการสอนในสาขาบัญชีนั่น เนื้อหาจะครอบคลุมทั้งเนื้อหาพื้นฐานและเนื้อหาที่เข้มข้นเกี่ยวกับการทำบัญชี เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์และปรับใช้ในโลกการทำงานจริงได้
เนื้อหาที่เรียน อาทิ ระบบฐานข้อมูลบัญชี ภาษี การวิเคราะห์การเงิน การเงินธุรกิจ การบัญชีชั้นกลางและชั้นสูง การจัดการบัญชี การสอบบัญชี การตรวจสอบการฉ้อโกง การวางแผนภาษี เป็นต้น
เพื่อที่จะให้น้อง ๆ เห็นภาพมากขึ้นว่า สาขาบัญชีเรียนอะไรบ้าง พี่วีวี่จึงนำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ระดับปริญาตรี ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาให้น้อง ๆ ดูเป็นตัวอย่างว่าตลอด 4 ปี น้องจะต้องเรียนอะไรบ้าง


 • การสอบเข้าสาขาบัญชีในระบบ TCAS

เมื่อรู้แล้วว่าสาขาบัญชีเรียนอะไรบ้าง พี่วีวี่ก็จะพาน้อง ๆ ไปดูต่อว่า ถ้าอยากเข้าสาขาบัญชี ในระบบ TCAS ต้องสอบและยื่นคะแนนวิชาอะไรบ้าง โดยพี่วีวี่จะขอยกตัวอย่าง การสอบเข้าในระบบ TCAS รอบ 3 รับตรงร่วมกัน และรอบ 4 แอดมิชชั่น นะคะ
 
สาขาบัญชี ในระบบ TCASรอบ 3
สำหรับ TCAS รอบ 3 นั่น สาขาบัญชีของแต่ละมหาวิทยาลัย ใช้คะแนน GAT/PAT หรือ 9 วิชาสามัญ แตกต่างกันไป บางที่ใช้เฉพาะคะแนน GAT/PAT และบางที่ใช้ทั้งคะแนน GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ ดังนั้นแล้วน้อง ๆ ที่จะยื่นรอบ 3 ต้องติดตามระเบียบการของมหาวิทยาลัยที่น้องจะยื่นให้ดี ในที่นี้ พี่วีวี่ขอยกตัวอย่างค่าน้ำหนักคะแนน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาให้ดูเป็นตัวอย่างค่ะ
 

                                                                           ค่าน้ำหนักคะแนน (%)
GAT PAT 1
 40 % 60 %

 
สาขาบัญชี ในระบบ TCAS รอบ 4
มาต่อกันที่ TCAS รอบ 4 สำหรับสาขาบัญชี คะแนนที่ใช้ของแต่ละมหาวิทยาลัยจะเหมือนกัน เพราะใช้ค่าน้ำหนักคะแนนจากส่วนกลางของทปอ. โดยค่าน้ำหนักคะแนนจากส่วนกลางที่ใช้ คือ

                                                                              ค่าน้ำหนักคะแนน (%)
GPAX O-NET GAT PAT 1
 20 % 30 % 30 % 20 %

 
อย่างไรก็ตาม ทั้งรอบ 3 และรอบ 4 น้อง ๆ ควรติดตามระเบียบการเต็มจากมหาวิทยาลัยที่น้องจะสมัครอีกทีนะคะ เผื่อมีการเปลี่ยนเกณฑ์คะแนน หรือเงื่อนไขต่าง ๆ


 • ตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดรับในระบบ TCAS

หลังจากดูค่าน้ำหนักคะแนนแล้ว ก็มาต่อกันที่มหาวิทยาลัยที่เปิดรับสาขาบัญชี ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัย สาขาบัญชีอาจถูกจัดให้อยู่คณะบริหารธุรกิจ หรือคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดรับสาขาบัญชี เช่น
 

 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • เรียนบัญชีจบมาทำงานอะไร

มาถึงตรงนี้แล้ว น้อง ๆ หลายคงคนอยากรู้แล้วว่า คนที่จบสาขาบัญชี สามารถทำงานอะไรได้บ้าง คำตอบก็คือ คนที่จบบัญชีสามารถทำงานได้หลากหลายสาขาอาชีพ อาทิ

 • นักบัญชี / พนักงานบัญชีอยู่ในสำนักงานบัญชี (มีหน้าที่ดูแลบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทที่มาจ้าง ซึ่งหนึ่งคนอาจจะดูแลบัญชีมากกว่า 1 บริษัท)
 • ที่ปรึกษาทางบัญชี /ผู้ตรวจสอบบัญชี / ผู้สอบภาษี
 • ผู้วางระบบหรือเขียนโปรแกรมบัญชี
 • นักวิเคราะห์ต้นทุน
 • เจ้าหน้าที่ทางการเงิน / เจ้าหน้าที่ทางการตลาด
 • เจ้าหน้าที่ของธนาคาร / เจ้าหน้าที่บริษัทหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์
 • วิทยากร / ผู้สอน วิชาบัญชี
 • ภาษีอากร
 • นักการตลาด / นักวิจัยการตลาด / นักลงทุน และอื่น ๆ

พี่วีวี่เชื่อว่าน้อง ๆ หลายคนเริ่มสนใจที่จะเรียนสาขาบัญชีกันแล้ว ถ้าน้องคนไหนสนใจที่จะเรียนสาขาบัญชี ก็ต้องวางแผนอ่านหนังสือกันให้ดีนะคะ โดยเฉพาะ PAT 1 คณิตศาสตร์ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนคะแนนเยอะมากสำหรับคนที่จะเข้าบัญชี พี่วีวี่เชื่อว่า ถ้าน้อง ๆ ตั้งใจอ่านหนังสือและฝึกทำโจทย์ข้อสอบเก่า การสอบติดสาขาบัญชีก็ไม่ใช่เรื่องยากแน่นอนค่ะ 🙂

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ