คณิตศาสตร์ 1 วิชาสามัญ ออกอะไรบ้าง เรื่องไหนออกบ่อยที่สุด?

สวัสดีค่ะน้อง ๆ ทุกคน เตรียมตัวสอบ TCAS กันไปถึงไหนแล้วเอ่ย?
เมื่อไม่นานมานี้ พี่วีวี่พาน้อง ๆ ไปดูว่าข้อสอบ PAT1 เรื่องไหนออกบ่อยที่สุดไปแล้ว วันนี้พี่วีวี่เลยจะพาน้อง ๆ ไปทำความรู้จักข้อสอบ คณิตศาสตร์ 1 วิชาสามัญกันบ้างว่า ออกเนื้อหาอะไรบ้าง บทไหนออกเยอะ บทไหนออกน้อย และรูปแบบข้อสอบปีเป็นอย่างไร ใช้เวลาทำข้อสอบกี่นาที ไปดูพร้อมกันเลยค่ะ ^^

ข้อสอบ คณิต 1 วิชาสามัญ  ออกเนื้อหาอะไรบ้าง?

วิชา สิ่งที่วัด
 คณิต 1 วิชาสามัญ 
 1. ความรู้พื้นฐาน (ไม่ออกข้อสอบในสาระนี้ แต่ใช้เป็นความรู้พื้นฐานในสาระที่ 2-7)

เซตและการดำเนินการของเซต ตรรกศาสตร์เบื้อต้น ความสัมพันธ์ฟังก์ชัน

 1. ระบบจำนวนจริง
 • จำนวนเต็ม  การหารและขั้นตอนการหาร ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
 • จำนวนจริง  การแก้สมการ และอสมการของพหุนามตัวแปรเดียว และในรูปค่าสัมบูรณ์
 • จำนวนเชิงซ้อน  การดำเนินการของจำนวนเชิงซ้อน, จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้วและการหารากที่ n, การแก้สมการพหุนามที่มีรากเป็นจำนวนเชิงซ้อน
 1. เรขาคณิต
 • เรขาคณิตวิเคราะห์  เส้นตรง วงกลม วงรี พาราโบลา และไฮเพอร์โบลา
 • เวกเตอร์  เวกเตอร์ใน 2 และ 3 มิติ, การบวก ลบ การคูณเชิงสเกลาร์ และการคูณเชิงเวกเตอร์
 • ตรีโกณมิติ  ฟังก์ชันตรีโกณมิติ และฟังก์ชันผกผัน, สมการตรีโกณมิติ, กฎของโคไซน์ และไซน์
 1. พีชคณิต
 • เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ สมบัติของเมทริกซ์ และดีเทอร์มิแนนต์, การดำเนินการตามแถว, การหาตัวผกผันการคูณของเมทริกซ์และการแก้ระบบสมการ
 • ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ, สมบัติของเลขยกกำลัง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล, สมการ และอสมการเอกซ์โพเนนเชียล
 • ฟังก์ชันลอการิทึม  ลอการิทึม และสมบัติของลอการิทึม, ฟังก์ชันลอการิทึม, สมการและอสมการลอการิทึม
 1. ความน่าจะเป็นและสถิติ
 • ความน่าสนใจ  วิธีเรียงสับเปลี่ยน และวิธีจัดหมู่, ทฤษฎีบททวินาม, ความน่าจะเป็น และกฎพื้นฐานที่สำคัญ
 • การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  ค่ากลางของข้อมูล การวัดตำแหน่งที่และการวัดการกระจายของข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างการแจกแจงความถี่ ค่ากลาง และการกระจายของข้อมูล
 • การแจกแจงปกติ  ค่ามาตรฐาน, การแจกแจงปกติ และเส้นโค้งปกติ
 1. แคลคูลัส
 • ลำดับและอนุกรม  การลู่เข้าของลำดับและอนุกรม
 • ลิมิต  ลิมิต และความต่อเนื่อง
 • อนุพันธ์  อนุพันธ์ และสมบัติของอนุพันธ์ ความชัน, อนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ, การประยุกต์
 • ปริพันธ์  ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต ปริพันธ์จำกัดเขต, การหาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง
 1. ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

เชื่อมโยงความรู้ต่างๆในสาระที่ 1-6 เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

รูปแบบข้อสอบ คณิต1 วิชาสามัญ

เวลาที่ใช้ในการสอบ : 90 นาที

 

รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อ คะแนนเต็ม
ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 30 100

 

สถิติคะแนนคณิตศาสตร์ 1 วิชาสามัญ ปี 62

คะแนนต่ำสุด 0 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย 23.52 คะแนน
คะแนนสูงสุด 100 คะแนน

คณิต 1 สามัญ บทไหนออกเยอะ บทไหนออกน้อย?

พี่ๆ ทีมคณิตศาสตร์ WE ได้เตรียมข้อมูลมาให้น้อง ๆ แล้วว่า ช่วงระหว่างปี 2559 – 2562 บทไหนใน คณิตศาสตร์ 1 วิชาสามัญ ที่ออกบ่อยควรเน้นและฝึกทำโจทย์บ่อย ๆ

เฉลยข้อสอบ คณิตศาสตร์ 1 วิชาสามัญ ปี 62 (มี.ค.)

เป็นอย่างไรบ้างคะน้อง ๆ เมื่อรู้ว่าบทไหนออกเยอะ ออกน้อยแล้ว น้อง ๆ จะได้เตรียมตัวถูกว่าควรเริ่มอ่านหรือตะลุยโจทย์ตรงไหนก่อนดี
นอกจากนี้ หากน้อง ๆ อยากเสริมความมั่นใจมากขึ้น พี่วีวี่ก็มีคอร์สตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ วิชาสามัญ ที่ WE BY THE BRAIN มาแนะนำ เพราะที่นี่สอนโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์สอนกว่า 33 ปี ให้น้อง ๆ มั่นใจว่า เรียนแล้ว นำเทคนิค และเคล็ดลับ ไปใช้ทำข้อสอบได้แน่นอน

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ