TCAS66 เปลี่ยนอะไรบ้าง? สรุปกำหนดการและการเปลี่ยนแปลงที่ #DEK66 ต้องเจอ

tcas66

น้อง ๆ DEK66 ที่กำลังกังวลกับการเปลี่ยนแปลงของ TCAS66 ตอนนี้มีประกาศอย่างเป็นทางการของ ทปอ. ออกมาแล้ว รายละเอียดของแต่ละประเด็นจะเป็นยังไง พี่วีวี่สรุปมาให้น้อง ๆ ในบทความนี้แล้ว มาเริ่มกันเลย

Dek66 ต้องสอบอะไรบ้าง

ก่อนอื่น เรามาทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่า TCAS66 มีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะการสอบเท่านั้น ส่วนวิธีการคัดเลือกยังคงมี 4 รอบ เหมือน TCAS65 คือ รอบ Portfolio, Quota, Admission และ Direct Admission  ค่ะ ทีนี้ก็มาดูรายวิชาสอบกลางเซ็ตใหม่ที่ทปอ. จัดมาให้กันดีกว่า

มีใครสงสัยไหมว่าทำไมต้องมีการปรับเปลี่ยนด้วย คำตอบก็คือเพื่อไม่ให้มีรายวิชาที่ซ้ำซ้อน น้อง ๆ จะได้ไม่ต้องสอบแล้วสอบอีก เช่นวิชา PAT1 กับ คณิตศาสตร์ 1 แถมยังปรับเนื้อหาให้ไม่เกินหลักสูตรอีกด้วย การเปลี่ยนแปลงการสอบนี้ก็จะแบ่งเป็นการสอบวัดความถนัดทั่วไป (Thailand General Aptitude Test: TGAT) วัดความถนัดทางวิชาชีพ (Thailand Professional Aptitude Test: TPAT) และวัดความรู้เชิงวิชาการ (Applied Knowledge Level : A-Level) 

 นอกจากรายวิชาจะเปลี่ยนแล้ว ช่วงเวลาในการสอบก็เปลี่ยนด้วย จากที่เคยไปกระจุกอยู่ที่ช่วง มี.ค-เม.ย ก็แบ่งการสอบออกเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงธันวาคม และ มีนาคม หลายคนคงกำลังเท้าเอวว่าธันวาคมยังเรียนไม่จบ ม.6 เลยจะเอาอะไรมาสอบ ทปอ.ก็บอกว่าข้อสอบของช่วงนั้นเป็นแค่ข้อสอบวัดความถนัดเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องเรียนจนจบหลักสูตร นั่นแปลว่าน้อง ๆ DEK66 จะมีเวลาในการเตรียมตัวสอบ TGAT/TPAT อีกไม่ถึงปี ใครที่ยังไม่เริ่มเตรียมตัวต้องเริ่มได้แล้วนะคะน้อง ๆ

TGAT (Thailand General Aptitude Test) ความถนัดทั่วไป

วิชานี้จะวัดทักษะพื้นฐานทั่วไปของน้อง ๆ ทั้งหมด 3 ด้านด้วยกันคือ การสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Communication) การคิดอย่างมีเหตุผล (Critical & Logical Thinking) และสมรรถนะการทำงาน (Future Workforce Competency) 3 ส่วนนี้จะถูกประกาศคะแนนแบบแยกส่วน ทางมหาวิทยาลัยอาจเลือกใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งได้ และในปีนี้คะแนน TGAT สามารถนำไปใช้ในการคัดเลือกรอบ Portfolio ได้ด้วย ขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัยจะกำหนด

ใครที่กำลังสงสัยว่า TGAT เหมือนกับ GAT แบบเดิมไหม บอกเลยว่าไม่เหมือนนะคะน้อง ๆ แม้แต่ ENGLISH COMMUNICATION ก็ไม่เหมือนกับ GAT-ENG ของพี่ ๆ ปีก่อนเพราะปีนี้จะเน้นไปที่การใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น  แถมยังต้องวัดสมรรถนะในการทำงานด้วย ข้อสอบ TGAT น่าจะเป็นอะไรที่น้อง ๆ คงอยากเห็น Blueprint มากที่สุด ยังไงก็รอประกาศอย่างเป็นทางการที่ mytcas.com กันอีกทีนะคะ แต่วันนี้พี่วีวี่มีน้ำจิ้มจาก LIVE ของ ทปอ. มาให้ดูเบา ๆ เป็นแนวทางกันไปก่อน

ข้อสอบ tgat

TPAT (Thailand Professional Aptitude Test) ความถนัดวิชาชีพ

ชื่อก็บอกว่าเป็นความถนัดทางวิชาชีพ เพราะงั้นข้อสอบเชิงวิชาการอย่าง PAT1, PAT2 ก็ถูกตัดทิ้งไป ส่วน PAT7 ก็จะย้ายไปอยู่ใน A-Level แทน วิชา TPAT มีทั้งหมด 5 วิชาด้วยกัน คือ 

TPAT 1 วิชาเฉพาะ กสพท  หรือที่รู้จักกันในวิชาความถนัดเฉพาะแพทย์ ซึ่งปีนี้ กสพท ได้เข้ามารวมใน TPAT ด้วย

TPAT 2 ศิลปกรรมศาสตร์ วิชานี้จะประกอบไปด้วย 3 ส่วนด้วยกัน คือ ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฎศิลป์ ประกาศคะแนนแบบแยกส่วน สามารถเลือกได้ว่าจะใช้คะแนนส่วนไหน ขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัยกำหนด

TPAT 3 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ ต้องย้ำกันก่อนว่าอันนี้ไม่ใช่ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมเดิม TPAT3 จะเน้นไปที่ความรู้รอบตัว มุมมอง ความช่างสังเกตเฉพาะของนักวิทยาศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ การคิดเป็นลำดับขั้น

TPAT 4 สถาปัตยกรรม ถ้า PAT4 ก็จะเน้นไปที่วาดรูปใช่มั้ยคะน้อง ๆ แต่ TPAT4 ทปอ. แจ้งว่าไม่มีการวาดรูปค่ะ 

TPAT 5 ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ วิชานี้จะเน้นไปที่วิทยาการเรียนรู้ คุณธรรมจริยธรรม การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ เป็นต้น

A-Level (Applied Knowledge Level) ความรู้เชิงประยุกต์

A-Level จะเป็นการวัดความรู้เชิงวิชาการ ที่จะเน้นไปในเรื่องของการประยุกต์ใช้งาน ซึ่งวิชาที่สอบก็จะเป็นวิชาสามัญเดิม จากคณิตศาสตร์ 1 ก็เปลี่ยนเป็นคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ที่จะเน้นสอบทั้งความรู้พื้นฐาน และเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ก็จะเป็นความรู้พื้นฐาน  หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์ก็เป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ซึ่งฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ก็จะยังมีให้สอบแยกเหมือนเดิม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมก็ยังคงอยู่ ส่วนภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ที่เคยอยู่ใน PAT 7 ก็จะเข้ามาใน A-Level ด้วย โดยยกเลิกการสอบวิชาภาษาอาหรับเพราะมีคนสอบน้อย แต่ภาษาอื่น ๆ ยังมีให้สอบเหมือนเดิมค่ะ

สอบด้วยคอมพิวเตอร์ VS สอบด้วยกระดาษ

ปีนี้เป็นปีแรกที่มีการจัดสอบด้วยคอมพิวเตอร์ ในวิชา TGAT และ TPAT (ยกเว้น TPAT 1) ซึ่งน้อง ๆ สามารถเลือกสอบได้ตามความสมัครใจว่าอยากสอบแบบคอมพิวเตอร์ หรือสอบแบบกระดาษเหมือนเดิม ซึ่งหากน้อง ๆ เลือกสอบแบบคอมพิวเตอร์ก็จะทราบผลคะแนนหลังการสอบภายใน 3 วัน โดยคอมพิวเตอร์จะมีให้ในสนามสอบของมหาวิทยาลัย 

ส่วน A-Level มีเพียงการสอบด้วยกระดาษเท่านั้น ซึ่งการสอบด้วยกระดาษจะใช้โรงเรียนเป็นสนามสอบ ในปีนี้น้อง ๆ สามารถเลือกสนามสอบที่ต้องการได้ 5 แห่งด้วยกัน สามารถเรียงตามลำดับความชอบจากมากไปน้อยได้เลย แล้วระบบจะทำการสุ่มให้โดยอัตโนมัติ

ปฏิทิน tcas66

รูปแบบการคัดเลือก

อย่างที่พี่วีวี่บอกไว้ด้านบนว่า TCAS66 เปลี่ยนเฉพาะการสอบ แต่รูปแบบคัดเลือกยังเหมือนเดิม ก็คือมีการคัดเลือกทั้งหมด 4 รอบด้วยกัน คือ 

  • Portfolio หากน้อง ๆ สนใจรอบนี้ก็ต้องเตรียมผลงานหรือแสดงความสามารถที่โดดเด่นออกมา ผ่านแฟ้มสะสมผลงาน หากคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดก็สามารถยื่นผลงานเพื่อเข้าพิจารณากับมหาวิทยาลัยได้เลย
  • Quota เป็นประเภทการรับสำหรับน้อง ๆ ในพื้นที่ใด พื้นที่หนึ่ง หรือน้อง ๆ ที่คุณสมบัติเฉพาะตามเกณฑ์ที่แต่ละคณะกำหนด  หรือโรงเรียนเครือข่าย ใช้คะแนนสอบส่วนกลาง แต่บางมหาวิทยาลัยก็จะจัดสอบเองต้องติดตามรายละเอียดจากทางมหาวิทยาลัยให้ดีนะคะน้อง ๆ

โดยในรอบที่ 1-2 น้อง ๆ ต้องติดตามประกาศจากมหาวิทยาลัยให้ดี เมื่อประกาศผลแล้วหากสอบติดก็อย่าลืมไปกดยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS กันด้วยนะคะ โดยระบบจะเปิดให้เข้าใช้งานได้วันแรก คือวันที่ 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป น้อง ๆ ต้องลงทะเบียนในระบบก่อนจะสมัครสอบ หรือทำการใด ๆ ที่เกี่ยวกับ TCAS ก็ตาม

  • Admission ปีนี้ก็ยังคงมีการประมวลผล 2 รอบ โดยน้อง ๆ สามารถเลือกคณะและมหาวิทยาลัยที่ต้องการได้มากถึง 10 อันดับ โดยมีอัตราค่าสมัคร อันดับที่ 1 ค่าสมัคร 150 บาท อันดับที่ 2-4 เพิ่มค่าสมัครอันดับละ 50 บาท อันดับที่ 5-10  เพิ่มค่าสมัครอันดับละ 100 บาท
  • Direct Admission น้อง ๆ ที่พลาดรอบ 3 ไปก็อาจจะต้องมารอลุ้นในรอบสุดท้ายว่าจะมีมหาวิทยาลัยในที่ยังเปิดรับอยู่บ้าง หากเป็นคณะที่เราสนใจก็สามารถยื่นคะแนนสมัครได้เลย ซึ่งรอบนี้ถ้าสอบติดจะไม่มีการสละสิทธิ์ค่ะ

เป็นยังไงบ้างนะคะน้อง ๆ กับข้อมูล TCAS66 ที่พี่วีวี่เอามาฝาก หายสงสัยกันแล้วใช่ไหมล่ะคะ ทีนี้เรามารอดูหน้าตา Blueprint ข้อสอบใหม่กันดีกว่าว่าจะเป็นยังไง ถ้าทางทปอ. มีให้ดูเมื่อไหร่ หรือมีข่าวสารอะไรเพิ่มเติม พี่วีวี่จะรีบนำมาฝากน้อง ๆ แน่นอน รอติดตามกันได้เลย

ส่วนน้อง ๆ คนไหนที่ยังกังวลใจกับสนามสอบ TCAS66 พี่วีวี่ขอแนะนำคอร์ส Ultimate Series สุดยอดคอร์สสอบเข้ามหาวิทยาลัยสำหรับเตรียมตัวสอบ A-Level จะคณิตศาสตร์ประยุกต์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ที่ WE มีครบ อยากเรียนวิชาไหนเลือกได้เลย ก้าวสู่สนามสอบ TCAS66 อย่างมั่นใจไปกับ WE BY THE BRAIN นะคะน้อง ๆ 

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ