ทดลองเรียน : Grammar Start-up

รหัสคอร์ส: EOT94M31

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

2:00 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

15 วัน

ชั่วโมงเรียน + 20%

2:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนได้ 2 ระบบ

ทดลองเรียน : Grammar Start-up (EOT94M31)

ปูพื้นฐาน Grammar สำหรับน้อง ม.ต้น เพื่อเตรียมพร้อมต่อยอดความรู้มุ่งสู่ ม.ปลาย

  • เข้าใจโครงสร้าง Tense มองรูปประโยคเป็น
  • Signal Word ตัวช่วยคัดแยก Tense
  • เพิ่ม Self-practice แบบฝึกหัดทบทวนท้ายเล่ม
ทดลองเรียน : Grammar Start-up

รหัสคอร์ส: EOT94M31

0 บาท

ผู้สอน

ดร.สมิตา หมวดทอง (พี่นุ้ย)
ประวัติผู้สอน
Top