ทดลองเรียน : READING BOOSTER

รหัสคอร์ส: eot94p62

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

2:00 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

15 วัน

ชั่วโมงเรียน + 20%

2:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนได้ 2 ระบบ

ทดลองเรียน : READING BOOSTER   (EOT94P62)

คอร์ส READING BOOSTER ที่พร้อมให้น้อง ๆ ได้ทดลองเรียนในเนื้อหาและการสอนจริงของพี่นุ้ย ดร.สมิตา หมวดทอง ทั้งยังพร้อมให้น้อง ๆ ได้สัมผัสเทคนิคการสอนของ WE TUTORS ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่จะทำให้น้องเรียนอย่างเข้าใจได้คุณภาพเน้น ๆ อย่างแน่นอน

ทดลองเรียน : READING BOOSTER

รหัสคอร์ส: eot94p62

0 บาท

ผู้สอน

ดร.สมิตา หมวดทอง (พี่นุ้ย)
ประวัติผู้สอน
Top