ชีววิทยา ม.1

รหัสคอร์ส: LON94391

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

19:10 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงเรียน + 20%

28:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนได้ 2 ระบบ

ชีววิทยา ม.1 (LON94391)

คอร์สเรียนวิทยาศาสตร์ ม.1 ส่วนชีววิทยา ประกอบด้วยหนังสือในคอร์ส 2 เล่ม คือ พื้นฐานของชีววิทยาและการดำรงชีวิตของพืช ตรงกับเนื้อหาในหลักสูตร สสวท. ม.1 เล่มที่ 1

 • บทเซลล์
 • บทการลำเลียงสารเข้าออกเซลล์
 • บทการสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ของพืชดอก
 • บทการสังเคราะห์ด้วยแสง
 • บทการลำเลียงน้ำธาตุอาหารและอาหารของพืช

เนื้อหาละเอียดเข้มข้น พร้อมตัวอย่างโจทย์ข้อสอบ

มีเทคนิคการจำและการสังเกตโจทย์ เพื่อวิเคราะห์การแก้ปัญหาที่หลากหลาย พร้อมตัวอย่างการทดลอง

เรียนพิชิตเกรด 4 และเป็นพื้นฐานในการสอบแข่งขัน

ชีววิทยา ม.1

รหัสคอร์ส: LON94391

1,800 บาท

ผู้สอน

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

 • ปริญญาเอก : วิทยาศาสตร์ (Biotechnology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทุน คปก.)
 • ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์ (Biotechnology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์ (Microbiology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตผู้ช่วยสอน วิชาจุลชีววิทยาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ผู้เขียนหนังสือเฉลยข้อสอบโควตา มข. โควตา มช. และ โควตา ม.อ.
 • ประสบการณ์การสอน 16 ปี
Top