ชีววิทยา ม.1

รหัสคอร์ส: LON94391_1

Review & Success

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

20:00 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

24:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

ชีววิทยา ม.1 (LON94391_1)

คอร์สเรียนวิทยาศาสตร์ ม.1 ส่วนชีววิทยา ประกอบไปด้วยเนื้อหาการเรียน ดังนี้

 1. พื้นฐานทางชีววิทยา
 2. การดำรงชีวิตของพืช
 • เนื้อหาละเอียดเข้มข้น พร้อมตัวอย่างโจทย์ข้อสอบ
 • มีเทคนิคการจำและการสังเกตโจทย์ เพื่อวิเคราะห์การแก้ปัญหาที่หลากหลาย พร้อมตัวอย่างการทดลอง
 • เรียนพิชิตเกรด 4 และเป็นพื้นฐานในการสอบแข่งขัน

รับฟรี ตำราเรียน 4 สี

ตำราเรียน 4 สี ฉบับเฉพาะ WE ที่รวบรวมทุกเนื้อหาสำคัญมาเขียนและเรียบเรียงเป็นลำดับขั้นตอน ให้เข้าใจง่าย พร้อมมีภาพสี สร้างความเข้าใจให้น้อง ๆ เข้าใจมากยิ่งขึ้น แถมยังมีที่ว่างให้น้อง ๆ จดสรุปส่วนสำคัญที่ติวเตอร์สอนอีกด้วย

biology 1

สารบัญเนื้อหา

พื้นฐานของชีววิทยา

 • องค์ประกอบของเซลล์สิ่งมีชีวิต

 • การลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์

 • การแบ่งเซลล์

 • สารอาหาร และการทดสอบสารอาหาร

 • สารเจือปนในอาหาร และสารเสพติด

การดำรงชีวิตของพืช

 • การสืบพันธุ์ และการขยายพันธุ์พืช

 • การสังเคราะห์ด้วยแสง

 • เนื้อเยื่อพืช และการลำเลียงสารของพืช

 • การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช

หนังสือเรียน

ชีววิทยา ม.1

รหัสคอร์ส: LON94391_1

1,900 บาท

ผู้สอน

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • ปริญญาเอก : วิทยาศาสตร์ (Biotechnology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทุน คปก.)
 • ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์ (Biotechnology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์ (Microbiology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตผู้ช่วยสอน วิชาจุลชีววิทยาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ผู้เขียนหนังสือเฉลยข้อสอบโควตา มข. โควตา มช. และ โควตา ม.อ.
 • วิทยากรรับเชิญโครงการติวต่างๆ เช่น รายการติวช่องทรูปลูกปัญญา, โครงการ TRUE Click Life, โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ช่อง ETV, โครงการสหพัฒน์แอดมิชชั่น, โครงการเมจิเทนไซ
 • วิทยากรรับเชิญโครงการติวเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาในโรงเรียนต่างๆ
 • ประสบการณ์การสอน 20 ปี
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ