ชีววิทยา ม.1

รหัสคอร์ส: LON94391

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

19:10 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงเรียน + 20%

23:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนได้ 2 ระบบ

ชีววิทยา ม.1 (LON94391)

คอร์สเรียนวิทยาศาสตร์ ม.1 ส่วนชีววิทยา ประกอบไปด้วยเนื้อหาการเรียน ดังนี้

 1. พื้นฐานทางชีววิทยา
 2. การดำรงชีวิตของพืช
 • เนื้อหาละเอียดเข้มข้น พร้อมตัวอย่างโจทย์ข้อสอบ
 • มีเทคนิคการจำและการสังเกตโจทย์ เพื่อวิเคราะห์การแก้ปัญหาที่หลากหลาย พร้อมตัวอย่างการทดลอง
 • เรียนพิชิตเกรด 4 และเป็นพื้นฐานในการสอบแข่งขัน

รับฟรี ตำราเรียน 4 สี

ตำราเรียน 4 สี ฉบับเฉพาะ WE ที่รวบรวมทุกเนื้อหาสำคัญมาเขียนและเรียบเรียงเป็นลำดับขั้นตอน ให้เข้าใจง่าย พร้อมมีภาพสี สร้างความเข้าใจให้น้อง ๆ เข้าใจมากยิ่งขึ้น แถมยังมีที่ว่างคอยให้น้อง ๆ จดสรุปส่วนสำคัญที่ติวเตอร์สอนอีกด้วย

biology 1

ชีววิทยา ม.1

รหัสคอร์ส: LON94391

1,800 บาท

ผู้สอน

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

 • ปริญญาเอก : วิทยาศาสตร์ (Biotechnology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทุน คปก.)
 • ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์ (Biotechnology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์ (Microbiology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตผู้ช่วยสอน วิชาจุลชีววิทยาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ผู้เขียนหนังสือเฉลยข้อสอบโควตา มข. โควตา มช. และ โควตา ม.อ.
 • ประสบการณ์การสอน 16 ปี
Top