พื้นฐานทางชีววิทยา A-Level

รหัสคอร์ส: LON94E11_1

Review & Success

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

32:00 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

38:30 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

พื้นฐานทางชีววิทยา A-Level (LON94E11_1)

สุดยอดคอร์สเรียนชีววิทยาเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย A-Level

เนื้อหาครบ ครอบคลุมทุกประเด็นที่ออกสอบ

คอร์สนี้ ดร.พี่บิ๊ก จะมาทบทวนเนื้อหาวิชาชีววิทยาแบบกระชับ ชัดเจน เห็นภาพได้ง่าย พร้อมเทคนิคช่วยจำ ทำข้อสอบได้จริง โดยเนื้อหาในคอร์สจะประกอบด้วยบทต่าง ๆ ดังนี้

 • ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตและการศึกษาชีววิทยา
 • เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
 • ปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต
 • โครงสร้างเซลล์
 • การลำเลียงสารผ่านเซลล์
 • การแบ่งเซลล์ และการเปลี่ยนแปลงสภาพเซลล์

สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน

พี่ ๆ WE TUTORS จัดทำเพื่อน้อง ๆ โดยเฉพาะ สำหรับน้องที่สมัครเรียนคอร์สนี้ จะได้รับหนังสือ 1 เล่ม

 • ชีววิทยา BOOK 1 (ULTIMATE)

สารบัญเนื้อหา

ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตและการศึกษาชีววิทยา

 • ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต

 • ศาสตร์ทางชีววิทยา

 • ชีววิทยากับการดำรงชีวิต

 • กระบวนการศึกษาทางชีววิทยา

 • กล้องจุลทรรศน์

เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

 • สารอนินทรีย์

 • สารอินทรีย์

 • การทดสอบสาร

ปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต

 • Metabolism

 • พลังงานพันธะ และสารประกอบพลังงานสูง

 • ปฏิกิริยาดูด และคายพลังงาน

 • เอนไซม์ และตัวยับยั้ง

โครงสร้างเซลล์ และการสื่อสารระหว่างเซลล์

 • เซลล์และทฤษฎีเซลล์

 • ประเภทของเซลล์

 • โครงสร้างของเซลล์

 • การสื่อสารระหว่างเซลล์

การลำเลียงสารผ่านเซลล์

 • การลำเรียงสารแบบทะลุผ่านเซลล์

 • การลำเรียงสารแบบสร้างถุงหุ้มสาร

การแบ่งเซลล์ และการเปลี่ยนแปลงสภาพเซลล์

 • การแบ่งเซลล์ และโครโมโซมภายในเซลล์

 • ประเภทของการแบ่งเซลล์

 • วัฏจักรเซลล์

 • การเปลี่ยนแปลงสภาพ และการชราภาพของเซลล์

หนังสือเรียน

พื้นฐานทางชีววิทยา A-Level

รหัสคอร์ส: LON94E11_1

2,700 บาท

ผู้สอน

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • ปริญญาเอก : วิทยาศาสตร์ (Biotechnology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทุน คปก.)
 • ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์ (Biotechnology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์ (Microbiology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตผู้ช่วยสอน วิชาจุลชีววิทยาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ผู้เขียนหนังสือเฉลยข้อสอบโควตา มข. โควตา มช. และ โควตา ม.อ.
 • วิทยากรรับเชิญโครงการติวต่างๆ เช่น รายการติวช่องทรูปลูกปัญญา, โครงการ TRUE Click Life, โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ช่อง ETV, โครงการสหพัฒน์แอดมิชชั่น, โครงการเมจิเทนไซ
 • วิทยากรรับเชิญโครงการติวเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาในโรงเรียนต่างๆ
 • ประสบการณ์การสอน 20 ปี
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ