พื้นฐานทางชีววิทยา A-Level

รหัสคอร์ส: LON94E11_1

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

31:40 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงเรียน + 20%

38:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนได้ 2 ระบบ

พื้นฐานทางชีววิทยา A-Level (LON94E11_1)

สุดยอดคอร์สเรียนชีววิทยาเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย A-Level

เนื้อหาครบ ครอบคลุมทุกประเด็นที่ออกสอบ

คอร์สนี้ ดร.พี่บิ๊ก จะมาทบทวนเนื้อหาวิชาชีววิทยาแบบกระชับ ชัดเจน เห็นภาพได้ง่าย พร้อมเทคนิคช่วยจำ ทำข้อสอบได้จริง โดยเนื้อหาในคอร์สจะประกอบด้วยบทต่าง ๆ ดังนี้

  • ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตและการศึกษาชีววิทยา
  • เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
  • ปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต
  • โครงสร้างเซลล์
  • การลำเลียงสารผ่านเซลล์
  • การแบ่งเซลล์ และการเปลี่ยนแปลงสภาพเซลล์

สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน

พี่ ๆ WE TUTORS จัดทำเพื่อน้อง ๆ โดยเฉพาะ สำหรับน้องที่สมัครเรียนคอร์สนี้ จะได้รับหนังสือ 1 เล่ม

  • ชีววิทยา BOOK 1 (ULTIMATE)
พื้นฐานทางชีววิทยา A-Level

รหัสคอร์ส: LON94E11_1

2,700 บาท

ผู้สอน

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

  • ปริญญาเอก : วิทยาศาสตร์ (Biotechnology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทุน คปก.)
  • ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์ (Biotechnology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์ (Microbiology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อดีตผู้ช่วยสอน วิชาจุลชีววิทยาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ผู้เขียนหนังสือเฉลยข้อสอบโควตา มข. โควตา มช. และ โควตา ม.อ.
  • ประสบการณ์การสอน 16 ปี
Top