พันธุศาสตร์ และความหลากหลายทางชีวภาพ A-Level

รหัสคอร์ส: LON94E15_1

Review & Success

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

43:00 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

52:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

พันธุศาสตร์ และความหลากหลายทางชีวภาพ A-Level (LON94E15_1)

สุดยอดคอร์สเรียนชีววิทยาเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย A-Level

เนื้อหาครบ ครอบคลุมทุกประเด็นที่ออกสอบ

คอร์สนี้ ดร.พี่บิ๊ก จะมาทบทวนเนื้อหาวิชาชีววิทยาแบบกระชับ ชัดเจน เห็นภาพได้ง่าย พร้อมเทคนิคช่วยจำ ทำข้อสอบได้จริง โดยเนื้อหาในคอร์สจะประกอบด้วยบทต่าง ๆ ดังนี้

 • การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
 • ยีนและโครโมโซม
 • พันธุศาสตร์ และเทคโนโลยีทาง DNA
 • ความหลากหลายทางชีวภาพ
 • วิวัฒนาการ และพันธุศาสตร์ประชากร

สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน

พี่ ๆ WE TUTORS จัดทำเพื่อน้อง ๆ โดยเฉพาะ สำหรับน้องที่สมัครเรียนคอร์สนี้ จะได้รับหนังสือ 1 เล่ม

 • ชีววิทยา BOOK 5 (ULTIMATE)

สารบัญเนื้อหา

การถ่ายทอดทางพันธุกรรม

 • พื้นฐานทางพันธุศาสตร์

 • เพดดีกรี (Pedigree)

 • กฎของเมนเตล

 • ลักษณะทางพันธุกรรมที่อยู่นอกเหนือกฎของเมนเดล

ยีน และโครโมโซม

 • การค้นพบสารพันธุกรรม

 • โครโมโซม และโครงสร้างของ DNA

 • การจำลองตัวเองของ DNA (DNA replication)

 • กระบวนการ Transcription

 • กระบวนการ Translation

 • การกลายพันธุ์ (Mutation)

พันธุศาสตร์ และเทคโนโลยีทาง DNA

 • พันธุวิศวกรรม

 • สิ่งมีชีวิต GMO

 • การโคลนยีน

 • การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม

 • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทาง DNA และมุมมองทางจริยธรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ

 • ความหลากหลายทางชีวภาพ

 • อนุกรมวิธาน

 • Kingdom Monera

 • Kingdom Protista

 • Kingdom Fungi

 • Kingdom Animalia

 • Kingdom Plantae

วิวัฒนาการ และพันธุศาสตร์ประชากร

 • การศึกษาวิวัฒนาการ

 • พันธุ์ศาสตร์ประชากร

 • ปัจจัยที่ทำให้เปลี่ยนแปลงความถี่แอลลีล

 • กำเนิดสปีซี่ส์ใหม่

 • วิวัฒนาการของมนุษย์

หนังสือเรียน

พันธุศาสตร์ และความหลากหลายทางชีวภาพ A-Level

รหัสคอร์ส: LON94E15_1

3,600 บาท

ผู้สอน

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • ปริญญาเอก : วิทยาศาสตร์ (Biotechnology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทุน คปก.)
 • ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์ (Biotechnology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์ (Microbiology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตผู้ช่วยสอน วิชาจุลชีววิทยาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ผู้เขียนหนังสือเฉลยข้อสอบโควตา มข. โควตา มช. และ โควตา ม.อ.
 • วิทยากรรับเชิญโครงการติวต่างๆ เช่น รายการติวช่องทรูปลูกปัญญา, โครงการ TRUE Click Life, โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ช่อง ETV, โครงการสหพัฒน์แอดมิชชั่น, โครงการเมจิเทนไซ
 • วิทยากรรับเชิญโครงการติวเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาในโรงเรียนต่างๆ
 • ประสบการณ์การสอน 20 ปี
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ