พันธุศาสตร์ และความหลากหลายทางชีวภาพ A-Level

รหัสคอร์ส: LON94E15_1

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

43:10 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

52:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

พันธุศาสตร์ และความหลากหลายทางชีวภาพ A-Level (LON94E15_1)

สุดยอดคอร์สเรียนชีววิทยาเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย A-Level

เนื้อหาครบ ครอบคลุมทุกประเด็นที่ออกสอบ

คอร์สนี้ ดร.พี่บิ๊ก จะมาทบทวนเนื้อหาวิชาชีววิทยาแบบกระชับ ชัดเจน เห็นภาพได้ง่าย พร้อมเทคนิคช่วยจำ ทำข้อสอบได้จริง โดยเนื้อหาในคอร์สจะประกอบด้วยบทต่าง ๆ ดังนี้

 • การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
 • ยีนและโครโมโซม
 • พันธุศาสตร์ และเทคโนโลยีทาง DNA
 • ความหลากหลายทางชีวภาพ
 • วิวัฒนาการ และพันธุศาสตร์ประชากร

สุดคุ้ม!! สุดยอดตำราเรียน

พี่ ๆ WE TUTORS จัดทำเพื่อน้อง ๆ โดยเฉพาะ สำหรับน้องที่สมัครเรียนคอร์สนี้ จะได้รับหนังสือ 1 เล่ม

 • ชีววิทยา BOOK 5 (ULTIMATE)
พันธุศาสตร์ และความหลากหลายทางชีวภาพ A-Level

รหัสคอร์ส: LON94E15_1

3,600 บาท

ผู้สอน

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

 • ปริญญาเอก : วิทยาศาสตร์ (Biotechnology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทุน คปก.)
 • ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์ (Biotechnology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์ (Microbiology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตผู้ช่วยสอน วิชาจุลชีววิทยาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ผู้เขียนหนังสือเฉลยข้อสอบโควตา มข. โควตา มช. และ โควตา ม.อ.
 • ประสบการณ์การสอน 16 ปี
Top