ชีววิทยา ม.6 เทอม 2 รวมทุกบท (กลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ)

รหัสคอร์ส: LON94H62

Review & Success

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

36:00 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

43:30 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

ชีววิทยา ม.6 เทอม 2 รวมทุกบท (กลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ) (LON94H62)

เนื้อหาแน่นฟิต พิชิตเกรด 4 หรือ สนามสอบสำคัญ
ในคอร์สนี้ ดร.พี่บิ๊กจะสอนเนื้อหาแบบกระชับ ตรงจุด พร้อมสอนทำโจทย์ที่หลากหลาย จึงเหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการพิชิตเกรด 4 ในวิชาชีววิทยา หรือน้อง ม.6 คนใดที่กำลังเตรียมพร้อมสำหรับสนามสอบสำคัญ ๆ ต้องไม่พลาด ประกอบด้วย 3 บท ดังนี้

 1. ความหลากหลายทางชีวภาพ
 2. ระบบนิเวศ
 3. ประชากรสิ่งมีชีวิต
 • สอนกระชับ ชัดเจน เห็นภาพ
 • เทคนิคการสอนฉบับพี่ติวเตอร์ที่เน้นความเข้าใจ โดยจะวาดภาพประกอบการสอน 
 • กระตุ้นการจดจำ ซึ่งน้อง ๆ จะวาดภาพตามพี่ติวเตอร์ก็ได้นะ จะได้เข้าใจมากขึ้น

ตำราเรียน 4 สี อ่านง่าย ได้ความรู้
ตำราเรียน 4 สี จัดทำโดย ดร.พี่บิ๊ก ได้นำความรู้เกี่ยวกับชีววิทยามาเรียบเรียง เนื้อหาอัดแน่น พร้อมมีภาพประกอบสีสันสวยงาม ทำให้อ่านเข้าใจง่าย และเพิ่มการจดจำได้เป็นอย่างดี

รับทันที ชม. ติวสอบ
เมื่อสมัครคอร์สชีววิทยา ม.6 เทอม 2 รวมทุกบท น้องจะได้รับ ชม. ติวสอบเพิ่มทันทีภายในคอร์ส โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม พร้อมเก็งข้อสอบและชี้จุดสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เพื่อให้น้องพร้อมสู้ศึกในสนามสอบสำคัญได้อย่างมั่นใจ

สารบัญเนื้อหา

ความหลากหลายทางชีวภาพ

 • อนุกรมวิธาน

 • กำเนิดชีวิต

 • ไวรัส ไวรอยด์ และพรีออน

 • Kingdom Monera

 • Kingdom Protista

 • Kingdom Fungi

 • Kingdom Animalia

 • Kingdom Plantae

ระบบนิเวศ

 • สภาพภูมิอากาศในบริเวณต่างๆ ของโลก

 • ไบโอม (BIOME)

 • การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ

 • ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ

 • การถ่ายทอดพลังงาน

 • การหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ

ประชากรสิ่งมีชีวิต

 • ประชากร

 • ทรัพยากรธรรมชาติ

 • การสำรวจ และศึกษาแหล่งทรัพยากร

 • ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น

หนังสือเรียน

ชีววิทยา ม.6 เทอม 2 รวมทุกบท (กลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ)

รหัสคอร์ส: LON94H62

3,000 บาท

ผู้สอน

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • ปริญญาเอก : วิทยาศาสตร์ (Biotechnology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทุน คปก.)
 • ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์ (Biotechnology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์ (Microbiology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตผู้ช่วยสอน วิชาจุลชีววิทยาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ผู้เขียนหนังสือเฉลยข้อสอบโควตา มข. โควตา มช. และ โควตา ม.อ.
 • วิทยากรรับเชิญโครงการติวต่างๆ เช่น รายการติวช่องทรูปลูกปัญญา, โครงการ TRUE Click Life, โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ช่อง ETV, โครงการสหพัฒน์แอดมิชชั่น, โครงการเมจิเทนไซ
 • วิทยากรรับเชิญโครงการติวเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาในโรงเรียนต่างๆ
 • ประสบการณ์การสอน 20 ปี
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ