โครงสร้างพืชและการเจริญเติบโตของพืช

รหัสคอร์ส: LON94P23

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

6:50 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงเรียน + 20%

8:30 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนได้ 2 ระบบ

โครงสร้างพืช และการเจริญเติบโตของพืช (LON94P23) 

โครงสร้างพืชและการเจริญเติบโตของพืช

รหัสคอร์ส: LON94P23

700 บาท

ผู้สอน

พี่เบียร์
ผศ. ดร. เอกพันธ์ ไกรจักร์ (พี่เบียร์)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

  • ได้รับทุนรัฐบาลไทย “ทุนไทยพัฒน์ ระดับปริญญาตรี โท เอก” ศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาเอก : สาขาชีววิทยาบูรณาการ (Integrative Biology) University of California Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาโท : สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life Science) ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี : (Magna Cum Laude) สาขาวิชาเอก ชีววิทยา สาขาวิชารองศึกษาศาสตร์ Bowdoin College ประเทศสหรัฐอเมริกา (เกียรตินิยม อันดับ 2)
Top