โครงสร้างพืช และการเจริญเติบโตของพืช

รหัสคอร์ส: LON94P23

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

6:50 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงเรียน + 20%

8:30 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนได้ 2 ระบบ

โครงสร้างพืช และการเจริญเติบโตของพืช (LON94P23) 

โครงสร้างพืช และการเจริญเติบโตของพืช

รหัสคอร์ส: LON94P23

700 บาท

ผู้สอน

ผศ. ดร. เอกพันธ์ ไกรจักร์ (พี่เบียร์)
ประวัติผู้สอน
Top