โครงสร้างพืช และการเจริญเติบโตของพืช

รหัสคอร์ส: LON94P23

Review & Success

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

7:00 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

8:30 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

โครงสร้างพืช และการเจริญเติบโตของพืช (LON94P23)

เนื้อหาครบถ้วน แม่นยำ พร้อมพิชิตเกรด 4

คอร์สนี้จะเป็นเนื้อหาโครงสร้างพืช และการเจริญเติบโตของพืช ที่ ดร.พี่เบียร์ได้รวบรวม เรียบเรียงออกมาให้น้อง ๆ ได้อย่างครบถ้วนตรงหลักสูตร สสวท. เหมาะสำหรับน้อง ๆ สายเรียนฟิต ที่ต้องการพิชิตเกรด 4 หรือเรียนเพื่อเพิ่มเกรดวิชาชีววิทยา อีกทั้งคอร์สนี้ยังเป็นการปูความรู้พื้นฐานสำคัญสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้อีกด้วย เน้นการสอนที่ทำให้เห็นภาพ ทำให้น้อง ๆ เรียนชีววิทยาได้อย่างเข้าใจง่าย จดจำได้นานยิ่งขึ้น ช่วยให้การเรียนชีวะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

เนื้อหาในบทโครงสร้างพืช และการเจริญเติบโตของพืช

 • บทเนื้อเยือพืช
 • บทโครงสร้างและการเจริญเติบโตของราก
 • บทโครงสร้างและการเจริญเติบโตของลำต้น
 • บทโครงสร้างและการเจริญเติบโตของใบ

เทคนิคสุดชิค กับการติวชีวะ

เทคนิคการสอนกระชับ ชัดเจน เห็นภาพ ใครว่าเรียนชีววิทยาต้องจำเยอะขอให้คิดใหม่ เพราะ ดร.พี่เบียร์มีเทคนิคเรียนด้วยความเข้าใจ โดยใช้ภาพเป็นสื่อในการสอน สร้างความเข้าใจ และทำให้น้อง ๆ เห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ตำราเรียนสีสัน ช่วยสร้างภาพในการจำ
พร้อมแบบฝึกหัดเพิ่มเติม และตัวอย่างข้อสอบจากทั้งในสนามสอบต่าง ๆ และ Textbook ต่างประเทศมาให้ฝึกทำกว่า 100 ข้อ

ตำราเรียน 4 สี ฉบับอ่านง่าย จัดทำโดย ดร.พี่เบียร์ ได้นำความรู้เกี่ยวกับชีววิทยามาเรียบเรียง เนื้อหาอัดแน่น พร้อมมีภาพประกอบสีสันสวยงาม ทำให้อ่านเข้าใจง่าย และเพิ่มการจดจำได้เป็นอย่างดี

 

สารบัญเนื้อหา

เนื้อเยือพืช

 • องค์ประกอบของเนื้อเยื่อพืช

 • ชนิดของเนื้อเยื่อ

 • พัฒนาการและการสร้างเนื้อเยือ

 • สรุปชนิดเนื้อเยือในใบ

โครงสร้างและการเจริญเติบโตของราก

 • โครงสร้างภายนอก - ชนิดของราก

 • โครงสร้างภายในของราก ในการเจริญเติบโตปฐมภูมิ

 • โครงสร้างภายในของราก ในการเจริญเติบโตทุติยภูมิ

 • หน้าที่หลักของราก

 • รากที่เปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่อื่น (Modified root)

โครงสร้างและการเจริญเติบโตของลำต้น

 • ลักษณะภายนอก

 • โครงสร้างภายในระยะ primary growth

 • โครงสร้างภายในระยะ secondary growth

 • หน้าที่หลักของลำต้น

 • ลำต้นที่เปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่อื่น (Modifie root)

โครงสร้างและการเจริญเติบโตของใบ

 • โครงสร้างภายนอกของใบ

 • ชนิด

 • โครงสร้างภายใน

 • หน้าที่หลักของใบ

 • ใบที่เปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่อื่น (Modified leaf)

หนังสือเรียน

โครงสร้างพืช และการเจริญเติบโตของพืช

รหัสคอร์ส: LON94P23

700 บาท

ผู้สอน

พี่เบียร์

ผศ. ดร. เอกพันธ์ ไกรจักร์ (พี่เบียร์)

ประวัติผู้สอน

การศึกษา

 • ได้รับทุนรัฐบาลไทย “ทุนไทยพัฒน์ ระดับปริญญาตรี โท เอก” ศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาเอก : สาขาชีววิทยาบูรณาการ (Integrative Biology) University of California Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท : สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life Science) ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี : (Magna Cum Laude) สาขาวิชาเอก ชีววิทยา สาขาวิชารองศึกษาศาสตร์ Bowdoin College ประเทศสหรัฐอเมริกา (เกียรตินิยม อันดับ 2)
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ