การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช

รหัสคอร์ส: lon94p26

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

5:50 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงเรียน + 20%

7:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนได้ 2 ระบบ

การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช (LON94P26) 

การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช

รหัสคอร์ส: lon94p26

600 บาท

ผู้สอน

ผศ. ดร. เอกพันธ์ ไกรจักร์ (พี่เบียร์)
ประวัติผู้สอน
Top