ชีววิทยา ม.5 เทอม 2 รวมทุกบท (กลุ่มรักษาดุลยภาพของสัตว์)

รหัสคอร์ส: LON94P52

Review & Success

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

49:30 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

59:30 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

ชีววิทยา ม.5 เทอม 2 รวมทุกบท (กลุ่มรักษาดุลยภาพของสัตว์) (LON94P52) 

เนื้อหาครบถ้วน แม่นยำ พร้อมพิชิตเกรด 4

ในคอร์สนี้พี่บิ๊กและพี่เบียร์ จะสอนเนื้อหาแบบกระชับ ตรงจุด พร้อมสอนทำโจทย์ที่หลากหลาย  จึงเหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการพิชิตเกรด 4 ในวิชาชีววิทยา โดยคอร์สนี้ประกอบด้วย 5 บทเรียน ดังนี้

 1. ระบบย่อยอาหาร
 2. ระบบแลกเปลี่ยนแก๊สของสัตว์
 3. ระบบเลือด และน้ำเหลือง
 4. ระบบภูมิคุ้มกัน
 5. ระบบขับถ่าย และการรักษาดุลยภาพของสัตว์
 • เนื้อหาครอบคลุม อัดแน่นด้วยคุณภาพ
 • ปูพื้นฐานความรู้ชีววิทยาตั้งแต่ระดับง่ายไปจนถึงระดับยาก เพื่อรับมือกับข้อสอบทั้งระดับโรงเรียน หรือระดับสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัย
 • เทคนิคการสอนกระชับ ชัดเจน เห็นภาพ เรียนชีวะไม่ต้องจำเยอะอีกต่อไป
 • ด้วยเทคนิคการสอนแบบฉบับ ดร.พี่บิ๊กและดร.พี่เบียร์ ที่สอนแบบกระชับ ใช้ keyword สั้น ๆ เน้นความเข้าใจ จดจำได้ยาว
 • มีเทคนิคใช้แผนภาพเชื่อมโยง สร้างความเข้าใจให้น้อง ๆ เห็นภาพตามได้ง่าย ๆ

ตำราเรียน 4 สี อ่านง่าย ได้ความรู้

ตำราเรียน 4 สี จัดทำโดย ดร.พี่บิ๊ก ได้นำความรู้เกี่ยวชีววิทยามาเรียบเรียง เนื้อหาอัดแน่น พร้อมมีภาพประกอบสีสันสวยงาม ทำให้อ่านเข้าใจง่าย และเพิ่มการจดจำได้เป็นอย่างดี

รับทันที ชม.ติวสอบ

เมื่อสมัครคอร์สชีววิทยา ม.5 เทอม 2 รวมทุกบท น้องจะได้รับ ชม.ติวสอบเพิ่มทันทีภายในคอร์ส โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม พร้อมเก็งข้อสอบ และชี้จุดสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เพื่อให้น้องพร้อมสู้ศึกในสนามสอบสำคัญได้อย่างมั่นใจ

สารบัญเนื้อหา

ระบบย่อยอาหาร

 • พื้นฐานการย่อยอาหาร

 • การย่อยอาหารของสิ่งมีชีวิตต่างๆ

 • ระบบย่อยอาหารของมนุษย์

 • การดูดซึมอาหารในทางเดินอาหารของคน

 • การควบคุมการทำงานของระบบทางเดินอาหาร

 • โรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร

ระบบแลกเปลี่ยนแก๊สของสัตว์

 • พื้นฐานของระบบแลกเปลี่ยนแก๊ส

 • ระบบแลกเปลี่ยนแก๊สของสิ่งมีชีวิตในน้ำ

 • ระบบแลกเปลี่ยนแก๊สของสัตว์บก

 • ระบบแลกเปลี่ยนแก๊สของคน

 • กลไกการแลกเปลี่ยนแก๊สในทางเดินหายใจ

ระบบเลือด และน้ำเหลือง

 • พื้นฐานของระบบลำเลียงเลือด

 • ระบบเลือดของสัตว์ต่างๆ

 • ระบบเลือดของมนุษย์

 • องค์ประกอบของเลือด

 • หมู่เลือด และการให้เลือดของมนุษย์

 • ระบบน้ำเหลือง

ระบบภูมิคุ้มกัน

 • กลไกการต่อต้านสิ่งแปลกปลอม

 • การสร้างภูมิคุ้มกัน

 • ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน

ระบบขับถ่าย และการรักษาดุลยภาพของสัตว์

 • ของเสียในร่างกาย

 • อวัยวะที่ใช้ในการขับของเสียในสัตว์

 • ระบบขับถ่ายของมนุษย์

 • การรักษาดุลยภาพด้านต่าง ๆ

 • ความผิดปกติของระบบขับถ่าย

หนังสือเรียน

ชีววิทยา ม.5 เทอม 2 รวมทุกบท (กลุ่มรักษาดุลยภาพของสัตว์)

รหัสคอร์ส: LON94P52

3,900 บาท

ผู้สอน

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • ปริญญาเอก : วิทยาศาสตร์ (Biotechnology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทุน คปก.)
 • ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์ (Biotechnology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์ (Microbiology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตผู้ช่วยสอน วิชาจุลชีววิทยาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ผู้เขียนหนังสือเฉลยข้อสอบโควตา มข. โควตา มช. และ โควตา ม.อ.
 • วิทยากรรับเชิญโครงการติวต่างๆ เช่น รายการติวช่องทรูปลูกปัญญา, โครงการ TRUE Click Life, โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ช่อง ETV, โครงการสหพัฒน์แอดมิชชั่น, โครงการเมจิเทนไซ
 • วิทยากรรับเชิญโครงการติวเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาในโรงเรียนต่างๆ
 • ประสบการณ์การสอน 20 ปี
พี่เบียร์

ผศ. ดร. เอกพันธ์ ไกรจักร์ (พี่เบียร์)

ประวัติผู้สอน

การศึกษา

 • ได้รับทุนรัฐบาลไทย “ทุนไทยพัฒน์ ระดับปริญญาตรี โท เอก” ศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาเอก : สาขาชีววิทยาบูรณาการ (Integrative Biology) University of California Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท : สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life Science) ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี : (Magna Cum Laude) สาขาวิชาเอก ชีววิทยา สาขาวิชารองศึกษาศาสตร์ Bowdoin College ประเทศสหรัฐอเมริกา (เกียรตินิยม อันดับ 2)
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ