กลศาสตร์ 2

รหัสคอร์ส: PON94312

Review & Success

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

11:00 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

13:30 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

กลศาสตร์ 2 (PON94312)   

คอร์สสำหรับน้อง ม.ต้น ที่อยากเพิ่มเกรดในโรงเรียน ในหัวข้อเฉพาะ กลุ่มกลศาสตร์ 2

 • ปรับพื้นฐานเนื้อหาความรู้ให้แน่นยิ่งขึ้น
 • เรียนรู้วิธีการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ พาร์ตฟิสิกส์ อย่างเหมาะสม
 • ฝึกหัดทำโจทย์พื้นฐานและปานกลางได้ด้วยตนเอง
 • เรียนรู้เทคนิคการแก้โจทย์อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

จุดเด่น & เทคนิคการสอน

 • มีโจทย์ให้ฝึกทำมากมายหลากหลายแนว พร้อมเฉลยวิธีทำอย่างละเอียดทุกข้อ
 • เนื้อหาครบ เข้มข้น อัดแน่น
 • การสอนที่ทำให้เห็นภาพ ช่วยสร้างการจดจำและเข้าใจมากยิ่งขึ้น
 • สอนวิธีการทำโจทย์อย่างเป็นลำดับขั้น
 • เน้นให้สามารถทำโจทย์ตัวตนเองได้

สารบัญเนื้อหา

งานและพลังงาน

 • งาน (Work)

 • กำลัง (Power)

 • พลังงานกล (Mechanical Energy)

 • สปริง (Spring)

 • กฎอนุรักษ์พลังงาน (law of Energy Conservation)

โมเมนตัม

 • โมเมนตัม (Momentum)

 • การดลและแรงดล (Impulse & Force)

 • กฎอนุรักษ์โมเมนต้ม (Momentum Conservation)

สมดุลและเครื่องกล

 • สภาพสมดุล (Equilibrium)

 • เครื่องกลและสมรรถนะ (Mechanics)

 • เครื่องกลอย่างง่าย (Simple Machine)

หนังสือเรียน

กลศาสตร์ 2

รหัสคอร์ส: PON94312

1,100 บาท

ผู้สอน

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • ปริญญาเอก : Engineering Management, SIIT, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU) ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • ปริญญาโท : Engineering Management, SIIT, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU)
 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB) (เกียรตินิยม อันดับ 1)
 • ประสบการณ์สอนวิชาฟิสิกส์มากกว่า 14 ปี ทั้งหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ
 • ติวเข้มสอบเข้า ม.ปลาย โรงเรียนชื่อดัง, สอบเข้าเตรียมวิศวะฯ, สอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ, ติวเข้ม GCSE, GCSE, IB, SATII
 • ติวเตอร์รับเชิญในโครงการระดับประเทศและโรงเรียนชั้นนำ
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ