ตะลุยโจทย์ ฟิสิกส์ A-Level

รหัสคอร์ส: PON94AL99

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

25:00 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

30:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

ตะลุยโจทย์ ฟิสิกส์ A-Level (PON94AL99)

 • Update ข้อสอบจริง ฟิสิกส์ A-Level ปีล่าสุด
 • ข้อสอบย้อนหลังและข้อสอบเก็งเพิ่มเติมที่ใกล้เคียงข้อสอบจริงและคาดว่าจะออกในปี 67 รวมกันกว่า 150 ข้อ
 • เทคนิคการทำโจทย์ฟิสิกส์ แบบแซงทางโค้ง วิเคราะห์โจทย์ออก ทำข้อสอบได้
 • ชี้ทุกจุดสำคัญ จุดที่น้องมักพลาด จุดหลอกที่ชอบออกบ่อย

เหมาะสำหรับ น้อง ๆ Dek67 ที่ทบทวนเนื้อหาใน ม.4-ม.6 มาแล้ว และอยากเสริมประสบการณ์ในการทำโจทย์ หรือ เสริมเทคนิคในการทำข้อสอบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วขึ้น

* เริ่มเรียนได้ตั้งแต่ 1 ต.ค. 66 เป็นต้นไป

 

เนื้อหาคอร์ส
 • กลศาสตร์ 1
 • กลศาสตร์ 2
 • คลื่น
 • ไฟฟ้า
 • ความร้อนและสมบัติสาร
 • ฟิสิกส์แผนใหม่
ตะลุยโจทย์ ฟิสิกส์ A-Level

รหัสคอร์ส: PON94AL99

2,500 บาท

ผู้สอน

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

 • ปริญญาเอก : Engineering Management, SIIT, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU) ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • ปริญญาโท : Engineering Management, SIIT, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU)
 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB) (เกียรตินิยม อันดับ 1)
Top