ตะลุยโจทย์ ฟิสิกส์ A-Level

รหัสคอร์ส: PON94AL99

Review & Success

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

26:00 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

31:30 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

ตะลุยโจทย์ ฟิสิกส์ A-Level (PON94AL99)

เหมาะสำหรับน้องที่อยากเสริมความแข็งแกร่งในการฝึกฝนโจทย์ที่หลากหลาย เพิ่มเทคนิคในการทำข้อสอบ เพื่อเตรียมพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

 • เสริมประสบการณ์ในการทำโจทย์พื้นฐานและปานกลาง
 • ฝึกฝนทำโจทย์ระดับข้อสอบแข่งขันอย่างหลากหลายและครบถ้วน
 • ฝึกฝนทำโจทย์ระดับปานกลางถึงขั้นสูงได้ด้วยตนเอง
 • เสริมความมั่นใจและทักษะการแก้โจทย์ของตนเอง
 • เรียนรู้เทคนิคการแก้โจทย์อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

จุดเด่น & เทคนิคการสอน

 • มี Update ข้อสอบจริง ฟิสิกส์ A-Level ปีล่าสุด
 • มีข้อสอบย้อนหลัง
 • ข้อสอบเก็งเพิ่มเติมที่ใกล้เคียงข้อสอบจริงและคาดว่าจะออกในปี 68 รวมกันกว่า 150 ข้อ
 • พาตะลุยโจทย์หลากหลายรูปแบบ ทุกระดับความยาก
 • ทบทวนหลักการสำคัญส่วนที่เกี่ยวข้อง
 • เน้นทุกจุดหลอกของแต่ละรูปแบบโจทย์

 

เนื้อหาคอร์ส
 • กลศาสตร์ 1
 • กลศาสตร์ 2
 • คลื่น
 • ไฟฟ้า
 • ความร้อนและสมบัติสาร
 • ฟิสิกส์แผนใหม่

สารบัญเนื้อหา

กลศาสตร์ 1

กลศาสตร์ 2

คลื่น

ไฟฟ้า

ความร้อนและสมบัติสาร

ฟิสิกส์แผนใหม่

หนังสือเรียน

ตะลุยโจทย์ ฟิสิกส์ A-Level

รหัสคอร์ส: PON94AL99

2,500 บาท

ผู้สอน

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • ปริญญาเอก : Engineering Management, SIIT, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU) ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • ปริญญาโท : Engineering Management, SIIT, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU)
 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB) (เกียรตินิยม อันดับ 1)
 • ประสบการณ์สอนวิชาฟิสิกส์มากกว่า 14 ปี ทั้งหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ
 • ติวเข้มสอบเข้า ม.ปลาย โรงเรียนชื่อดัง, สอบเข้าเตรียมวิศวะฯ, สอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ, ติวเข้ม GCSE, GCSE, IB, SATII
 • ติวเตอร์รับเชิญในโครงการระดับประเทศและโรงเรียนชั้นนำ
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ