ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2 รวมทุกบท

รหัสคอร์ส: PON94P42

Review & Success

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

54:30 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

65:30 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2 รวมทุกบท (PON94P42) 

คอร์สสำหรับน้องที่ต้องการเรียนเพิ่มเกรดในโรงเรียน และปรับพื้นฐานให้พร้อมสำหรับสอบแข่งขัน

 • ปรับพื้นฐานเนื้อหาความรู้ให้แน่นยิ่งขึ้น
 • เรียนรู้วิธีการเรียนวิชาฟิสิกส์อย่างเหมาะสม
 • ฝึกหัดทำโจทย์พื้นฐานและปานกลางได้ด้วยตนเอง
 • เรียนรู้เทคนิคการแก้โจทย์อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
 • มีแนวคิด ลำดับขั้นในการแก้โจทย์ระดับสูง

จุดเด่น & เทคนิคการสอน

 • มีเนื้อหาครบ เข้มข้น ครอบคลุม ตรงตามหลักสูตร
 • มีการอัปเดตข้อสอบใหม่ทุกปี
 • ข้อสอบครอบคลุมทุกสนามสอบสำคัญ
 • มีข้อสอบจากในประเทศและต่างประเทศ
 • มีตะลุยโจทย์แบบฝึกหัดหลากหลาย
 • เนื้อหาครบเข้ม จัดเต็มทุกเทคนิค
 • เน้นทุกจุดสำคัญของวิชาฟิสิกส์
 • พาตะลุยโจทย์ต่างๆ ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ข้อสอบโรงเรียน ไปจนถึงข้อสอบแข่งขันต่างๆ

สารบัญเนื้อหา

สมดุลกล

 • Math Recall

 • สภาพสมดุล

 • เสถียรภาพ

 • เครื่องกลในเชิงสมดุล

งานและพลังงาน

 • งาน (Work)

 • กำลัง (Power)

 • พลังงาน (Energy)

 • กฎอนุรักษ์พลังงาน (Conservation of Energy)

 • ความสัมพันธ์ระหว่างงานและพลังงาน (Work & Energy Relationship)

 • การประยุกต์ใช้งานและพลังงาน (Work & Energy in Application)

โมเมนตัมและการชน

 • ปริมาณเกี่ยวกับโมเมนตัม

 • การชนและการระเบิด

 • การเคลื่อนที่ของจดศูนย์กลางมวลของระบบ

การเคลื่อนที่แนวโค้ง

 • การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

 • การเคลื่อนที่เป็นวงกลม

 • แนวทางการพิจารณาความเร่งลัพธ์

 • การวิเคราะห์การเคลื่อนที่เป็นวงกลม

 • การโคจรรอบดาวศูนย์กลาง

หนังสือเรียน

ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2 รวมทุกบท

รหัสคอร์ส: PON94P42

4,300 บาท

ผู้สอน

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • ปริญญาเอก : Engineering Management, SIIT, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU) ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • ปริญญาโท : Engineering Management, SIIT, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU)
 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB) (เกียรตินิยม อันดับ 1)
 • ประสบการณ์สอนวิชาฟิสิกส์มากกว่า 14 ปี ทั้งหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ
 • ติวเข้มสอบเข้า ม.ปลาย โรงเรียนชื่อดัง, สอบเข้าเตรียมวิศวะฯ, สอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ, ติวเข้ม GCSE, GCSE, IB, SATII
 • ติวเตอร์รับเชิญในโครงการระดับประเทศและโรงเรียนชั้นนำ
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ