ฟิสิกส์ ม.5 เทอม 2 รวมทุกบท

รหัสคอร์ส: PON94P52_1

Review & Success

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

47:30 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

57:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

ฟิสิกส์ ม.5 เทอม 2 รวมทุกบท (PON94P52_1)

คอร์สสำหรับน้องที่ต้องการเรียนเพิ่มเกรดในโรงเรียน และปรับพื้นฐานให้พร้อมสำหรับสอบแข่งขัน

 • ปรับพื้นฐานเนื้อหาความรู้ให้แน่นยิ่งขึ้น
 • เรียนรู้วิธีการเรียนวิชาฟิสิกส์อย่างเหมาะสม
 • ฝึกหัดทำโจทย์พื้นฐานและปานกลางได้ด้วยตนเอง
 • เรียนรู้เทคนิคการแก้โจทย์อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
 • มีแนวคิด ลำดับขั้นในการแก้โจทย์ระดับสูง

จุดเด่น & เทคนิคการสอน

 • มีเนื้อหาครบ เข้มข้น ครอบคลุม ตรงตามหลักสูตร
 • มีการอัปเดตข้อสอบใหม่ทุกปี
 • ข้อสอบครอบคลุมทุกสนามสอบสำคัญ
 • มีข้อสอบจากในประเทศและต่างประเทศ
 • มีตะลุยโจทย์แบบฝึกหัดหลากหลาย
 • เนื้อหาครบเข้ม จัดเต็มทุกเทคนิค
 • เน้นทุกจุดสำคัญของวิชาฟิสิกส์
 • พาตะลุยโจทย์ต่างๆ ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ข้อสอบโรงเรียน ไปจนถึงข้อสอบแข่งขันต่างๆ

สารบัญเนื้อหา

เสียง

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคลื่นเสียง

 • สมบัติของคลื่นเสียง

 • ปรากฏการณ์ต่างๆ ของคลื่นเสียง

 • เสียงและการได้ยิน

ไฟฟ้าสถิต

 • ธรรมชาติไฟฟ้าสถิต

 • กฎของคูลอมบ์

 • สนามไฟฟ้า

 • ศักย์ไฟฟ้าและความต่างศักย์

 • แผ่นโลหะคู่ขนานและตัวนำทรงกลม

 • ตัวเก็บประจุ (Capacitor)

ไฟฟ้ากระแส

 • กระแสไฟฟ้า

 • ความต้านทานไฟฟ้า

 • กฎของโอห์ม

 • แหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแส

 • วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

 • พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า

หนังสือเรียน

ฟิสิกส์ ม.5 เทอม 2 รวมทุกบท

รหัสคอร์ส: PON94P52_1

3,700 บาท

ผู้สอน

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • ปริญญาเอก : Engineering Management, SIIT, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU) ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • ปริญญาโท : Engineering Management, SIIT, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU)
 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB) (เกียรตินิยม อันดับ 1)
 • ประสบการณ์สอนวิชาฟิสิกส์มากกว่า 14 ปี ทั้งหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ
 • ติวเข้มสอบเข้า ม.ปลาย โรงเรียนชื่อดัง, สอบเข้าเตรียมวิศวะฯ, สอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ, ติวเข้ม GCSE, GCSE, IB, SATII
 • ติวเตอร์รับเชิญในโครงการระดับประเทศและโรงเรียนชั้นนำ
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ