คลื่น (คลื่นกล, คลื่นเสียง, คลื่นแสง, แสงและทัศนอุปกรณ์)

รหัสคอร์ส: PON94313

Review & Success

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

16:30 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

20:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

คลื่น (คลื่นกล, คลื่นเสียง, คลื่นแสง, แสงและทัศนอุปกรณ์) (PON94313)

คอร์สสำหรับน้อง ม.ต้น ที่อยากเพิ่มเกรดในโรงเรียน ในหัวข้อเฉพาะ กลุ่มคลื่น

 • ปรับพื้นฐานเนื้อหาความรู้ให้แน่นยิ่งขึ้น
 • เรียนรู้วิธีการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ พาร์ตฟิสิกส์ อย่างเหมาะสม
 • ฝึกหัดทำโจทย์พื้นฐานและปานกลางได้ด้วยตนเอง
 • เรียนรู้เทคนิคการแก้โจทย์อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

จุดเด่น & เทคนิคการสอน

 • มีโจทย์ให้ฝึกทำมากมายหลากหลายแนว พร้อมเฉลยวิธีทำอย่างละเอียดทุกข้อ
 • เนื้อหาครบ เข้มข้น อัดแน่น
 • การสอนที่ทำให้เห็นภาพ ช่วยสร้างการจดจำและเข้าใจมากยิ่งขึ้น
 • สอนวิธีการทำโจทย์อย่างเป็นลำดับขั้น
 • เน้นให้สามารถทำโจทย์ตัวตนเองได้

สารบัญเนื้อหา

คลื่นกล

 • การจำแนกประเภทของคลื่น

 • ส่วนประกอบของคลื่น

 • สมการคลื่น

 • คุณสมบัติของคลื่น

คลื่นเสียง

 • อัตราเร็วเสียง

 • ระดับเสียงและความดังของเสียง

 • คุณภาพเสียง

 • การเกิดบีตส์ (Beat)

 • คลื่นกระแทก (Shock Wave)

คลื่นแสง

 • การเกิดเงา

 • ความสว่าง (Illumination)

 • การสะท้อนของแสง & กระจกเงาราบ

 • การหักเหของแสง (Refraction)

 • ลึกจริง VS ลึกปรากฏ

แสงและทัศนอุปกรณ์

 • กระจกโค้งทรงกลม (Spherical Mirror)

 • เลนส์ (Lense)

 • ทัศนอุปกรณ์ (Optical Instrument)

 • ตาและการมองเห็น

 • แสงสี

 • การกระจายของแสง (Dispersion)

 • รุ้งกินน้ำ

 • ปรากฏการณ์มิราจ

หนังสือเรียน

คลื่น (คลื่นกล, คลื่นเสียง, คลื่นแสง, แสงและทัศนอุปกรณ์)

รหัสคอร์ส: PON94313

1,500 บาท

ผู้สอน

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • ปริญญาเอก : Engineering Management, SIIT, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU) ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • ปริญญาโท : Engineering Management, SIIT, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU)
 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB) (เกียรตินิยม อันดับ 1)
 • ประสบการณ์สอนวิชาฟิสิกส์มากกว่า 14 ปี ทั้งหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ
 • ติวเข้มสอบเข้า ม.ปลาย โรงเรียนชื่อดัง, สอบเข้าเตรียมวิศวะฯ, สอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ, ติวเข้ม GCSE, GCSE, IB, SATII
 • ติวเตอร์รับเชิญในโครงการระดับประเทศและโรงเรียนชั้นนำ
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ