ไฟฟ้า (พื้นฐานทางไฟฟ้า, วงจรไฟฟ้า, การใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน)

รหัสคอร์ส: PON94315

Review & Success

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

18:00 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

22:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

ไฟฟ้า (พื้นฐานทางไฟฟ้า, วงจรไฟฟ้า, การใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน) (PON94315) 

คอร์สสำหรับน้อง ม.ต้น ที่อยากเพิ่มเกรดในโรงเรียน ในหัวข้อเฉพาะ กลุ่มไฟฟ้า

 • ปรับพื้นฐานเนื้อหาความรู้ให้แน่นยิ่งขึ้น
 • เรียนรู้วิธีการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ พาร์ตฟิสิกส์ อย่างเหมาะสม
 • ฝึกหัดทำโจทย์พื้นฐานและปานกลางได้ด้วยตนเอง
 • เรียนรู้เทคนิคการแก้โจทย์อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

จุดเด่น & เทคนิคการสอน

 • มีโจทย์ให้ฝึกทำมากมายหลากหลายแนว พร้อมเฉลยวิธีทำอย่างละเอียดทุกข้อ
 • เนื้อหาครบ เข้มข้น อัดแน่น
 • การสอนที่ทำให้เห็นภาพ ช่วยสร้างการจดจำและเข้าใจมากยิ่งขึ้น
 • สอนวิธีการทำโจทย์อย่างเป็นลำดับขั้น
 • เน้นให้สามารถทำโจทย์ตัวตนเองได้

สารบัญเนื้อหา

พื้นฐานทางไฟฟ้า

 • ประจุไฟฟ้า

 • กระแสไฟฟ้า

 • ตัวนำไฟฟ้า

 • แหล่งกำเนิดไฟฟ้า

 • ความต้านทานไฟฟ้า

 • ความนำไฟฟ้า (G) และสภาพนำไฟฟ้า (σ)

วงจรไฟฟ้า

 • การต่อตัวต้านทาน

 • กฎของโอห์ม

 • วงจรไฟฟ้า (Circuit)

 • เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

 • การต่อเซลล์ไฟฟ้า

 • การดัดแปลงมิเตอร์

 • ไดโอด

 • สัญลักษณ์ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

 • ไฟซ็อต หรือไฟลัดวงจร

การใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

 • พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า

 • การคิดค่าไฟฟ้า

 • อุปกรณ์ที่ใช้ต่อวงจรไฟฟ้าภายในบ้าน ฟิวส์, สะพานไฟ

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแม่เหล็กและแม่เหล็กไฟฟ้า

 • หม้อแปลงไฟฟ้า

 • แหล่งพลังงานไฟฟ้า

 • การผลิตพลังงานไฟฟ้าสำหรับชุมชน

หนังสือเรียน

ไฟฟ้า (พื้นฐานทางไฟฟ้า, วงจรไฟฟ้า, การใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน)

รหัสคอร์ส: PON94315

1,700 บาท

ผู้สอน

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • ปริญญาเอก : Engineering Management, SIIT, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU) ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • ปริญญาโท : Engineering Management, SIIT, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU)
 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB) (เกียรตินิยม อันดับ 1)
 • ประสบการณ์สอนวิชาฟิสิกส์มากกว่า 14 ปี ทั้งหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ
 • ติวเข้มสอบเข้า ม.ปลาย โรงเรียนชื่อดัง, สอบเข้าเตรียมวิศวะฯ, สอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ, ติวเข้ม GCSE, GCSE, IB, SATII
 • ติวเตอร์รับเชิญในโครงการระดับประเทศและโรงเรียนชั้นนำ
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ