ไฟฟ้า (พื้นฐานทางไฟฟ้า, วงจรไฟฟ้า, การใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน)

รหัสคอร์ส: PON94315

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

17:50 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

21:30 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

ไฟฟ้า (พื้นฐานทางไฟฟ้า, วงจรไฟฟ้า, การใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน) (PON94315) 

วิชาฟิสิกส์ ม.ต้น บทไฟฟ้า (ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์) สอนโดย ดร. พี่ลูกตาล

เนื้อหาแน่น เทคนิคเพียบ

คอร์สนี้ ดร. พี่ลูกตาล กูรูฟิสิกส์หญิง จะทำให้ฟิสิกส์เป็นเรื่องจิ๊บๆ สำหรับน้อง ๆ เนื้อหาครบ เข้มข้น อัดแน่นด้วยเทคนิคการสอนที่ทำให้น้อง ๆ เห็นภาพช่วยสร้างการจดจำและเข้าใจมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสอนทำโจทย์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะโจทย์แบบไหนก็มั่นใจว่าไม่พลาดอย่างแน่นอน

ไฟฟ้า (พื้นฐานทางไฟฟ้า, วงจรไฟฟ้า, การใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน)

รหัสคอร์ส: PON94315

1,700 บาท

ผู้สอน

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

  • ปริญญาเอก : Engineering Management, SIIT, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU) ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
  • ปริญญาโท : Engineering Management, SIIT, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU)
  • ปริญญาตรี : วิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB) (เกียรตินิยม อันดับ 1)
Top