ฟิสิกส์ ม.1

รหัสคอร์ส: PON94391

Review & Success

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

15:00 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

18:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

ฟิสิกส์ ม.1 (PON94391)

คอร์สฟิสิกส์ ม.1 สอนโดย ดร. พี่ลูกตาล กูรูฟิสิกส์หญิง ผู้มีประสบการสอนมามากกว่า 14 ปี ที่จะทำให้วิชาฟิสิกส์เป็นเรื่องจิ๊บๆ เนื้อหาครบ เข้มข้น อัดแน่นด้วยเทคนิคการสอนที่ทำให้น้องๆ เห็นภาพช่วยสร้างการจดจำและเข้าใจมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสอนทำโจทย์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะโจทย์แบบไหนก็มั่นใจว่าไม่พลาดอย่างแน่นอน

เนื้อหาฟิสิกส์ สำหรับน้องๆ ระดับชั้น ม.1 ประกอบด้วย เนื้อหาใน “กลุ่มสมบัติสารและความร้อน” (Properties of Matter and Heat) โดยประกอบด้วยบทเรียน ดังต่อไปนี้

บทที่ 1 ความร้อน

1.1 อุณหภูมิ

1.2 การถ่ายเทพลังงานความร้อน

1.3 ความร้อนกับการเปลี่ยนอุณหภูมิและเปลี่ยนสถานะ

1.4 สมดุลความร้อน

1.5 ความร้อนจากเชื้อเพลิง

1.6 ไฟฟ้ากับความร้อน

บทที่ 2 ของเหลว

2.1 ความหนาแน่น

2.2 ความดัน

2.3 แรงลอยตัว

2.4 ของไหล

พร้อมทั้งเนื้อหาเสริมความรู้ (Additional Topics) ในบท “อุตุนิยมวิทยาและลมฟ้าอากาศ” ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกันไปถึงวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพอีกด้วยค่ะ

ในคอร์สเรียนเราจะพากันเรียนอย่างเป็นลำดับขั้น เชื่อมโยงความรู้ ให้น้องๆ ได้เห็นภาพรวมและสร้างความเข้าใจที่ดี รวมทั้งพี่จะพาตะลุยโจทย์ต่างๆ ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ข้อสอบโรงเรียน ไปจนถึงข้อสอบแข่งขันต่างๆ พร้อมกับมีแบบฝึกหัดเล็กๆน้อยๆ ให้น้องๆ กลับไปทบทวนและฝึกฝนตนเองในแต่ละช่วงของการเรียน

ท้ายเล่มเรียนจะมีโจทย์แบบฝึกหัดเพิ่มเติม ให้น้องๆ ฝึกฝนตนเองนอกเวลาเพื่อเสริมสร้างพลังความมั่นใจ พร้อมทั้งสามารถตรวจเช็คคำตอบกับเฉลยละเอียดที่มีให้ทุกข้อ

หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ตลอด 24 ชั่วโมงทางเว็บไซต์ พี่ลูกตาลจะรีบตอบคำถามทุกข้อสงสัยอย่างรวดเร็วที่สุด

พิเศษ++  ติวสอบสรุปความรู้และตะลุยโจทย์ทบทวน ฟรี!!

physics 1

สารบัญเนื้อหา

หนังสือเรียน

ฟิสิกส์ ม.1

รหัสคอร์ส: PON94391

1,200 บาท

ผู้สอน

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)
ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

  • ปริญญาเอก : Engineering Management, SIIT, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU) ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
  • ปริญญาโท : Engineering Management, SIIT, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU)
  • ปริญญาตรี : วิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB) (เกียรตินิยม อันดับ 1)
  • ประสบการณ์สอนวิชาฟิสิกส์มากกว่า 14 ปี ทั้งหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ
  • ติวเข้มสอบเข้า ม.ปลาย โรงเรียนชื่อดัง, สอบเข้าเตรียมวิศวะฯ, สอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ, ติวเข้ม GCSE, GCSE, IB, SATII
  • ติวเตอร์รับเชิญในโครงการระดับประเทศและโรงเรียนชั้นนำ
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ