ฟิสิกส์ ม.1

รหัสคอร์ส: PON94391

Review & Success

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

15:00 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

18:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

ฟิสิกส์ ม.1 (PON94391)

คอร์สสำหรับน้องๆ ระดับชั้น ม.1 ที่อยากจะเพิ่มเกรดในโรงเรียน

 • ปรับพื้นฐานเนื้อหาความรู้ให้แน่นยิ่งขึ้น
 • เรียนรู้วิธีการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ พาร์ตฟิสิกส์ อย่างเหมาะสม
 • ฝึกหัดทำโจทย์พื้นฐานและปานกลางได้ด้วยตนเอง
 • เรียนรู้เทคนิคการแก้โจทย์อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

จุดเด่น & เทคนิคการสอน

 • มีโจทย์แบบฝึกหัดเพิ่มเติม พร้อมเฉลยทุกข้ออย่างละเอียด
 • แบบฝึกหัด + ข้อสอบ กว่า 300 ข้อ
 • ติวสอบสรุปความรู้และตะลุยโจทย์ทบทวน ฟรี
 • เนื้อหาครบ เข้มข้น อัดแน่น
 • การสอนที่ทำให้เห็นภาพ ช่วยสร้างการจดจำและเข้าใจมากยิ่งขึ้น
 • สอนวิธีการทำโจทย์อย่างเป็นลำดับขั้น
 • เน้นให้สามารถทำโจทย์ตัวตนเองได้

physics 1

สารบัญเนื้อหา

ความร้อน

 • อุณหภูมิ

 • การถ่ายเทพลังงานความร้อน

 • ความร้อนกับการเปลี่ยนอุณหภูมิ และเปลี่ยนสถานะ

 • สมดุลความร้อน

 • ความร้อนจากเชื้อเพลิง

 • ไฟฟ้ากับความร้อน

ของเหลว (สมบัติเชิงกลของสสาร)

 • ความหนาแน่น

 • ความดัน

 • แรงลอยตัว

 • ของไหล

อุตุนิยมวิทยาและลมฟ้าอากาศ (บรรยากาศวิทยา)

 • บรรยากาศ

 • อากาศ

 • ปรากฏการณ์ในบรรยากาศ

หนังสือเรียน

ฟิสิกส์ ม.1

รหัสคอร์ส: PON94391

1,200 บาท

ผู้สอน

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • ปริญญาเอก : Engineering Management, SIIT, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU) ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • ปริญญาโท : Engineering Management, SIIT, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU)
 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB) (เกียรตินิยม อันดับ 1)
 • ประสบการณ์สอนวิชาฟิสิกส์มากกว่า 14 ปี ทั้งหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ
 • ติวเข้มสอบเข้า ม.ปลาย โรงเรียนชื่อดัง, สอบเข้าเตรียมวิศวะฯ, สอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ, ติวเข้ม GCSE, GCSE, IB, SATII
 • ติวเตอร์รับเชิญในโครงการระดับประเทศและโรงเรียนชั้นนำ
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ