ฟิสิกส์ ม.2

รหัสคอร์ส: PON94392

Review & Success

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

26:30 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

32:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

ฟิสิกส์ ม.2 (PON94392)

คอร์สฟิสิกส์ ม.2 สอนโดย ดร. พี่ลูกตาล กูรูฟิสิกส์หญิง ผู้มีประสบการสอนมามากกว่า 14 ปี ที่จะทำให้วิชาฟิสิกส์เป็นเรื่องจิ๊บๆ เนื้อหาครบ เข้มข้น อัดแน่นด้วยเทคนิคการสอนที่ทำให้น้องๆ เห็นภาพช่วยสร้างการจดจำและเข้าใจมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสอนทำโจทย์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะโจทย์แบบไหนก็มั่นใจว่าไม่พลาดอย่างแน่นอน

เนื้อหาฟิสิกส์ สำหรับน้องๆ ระดับชั้น ม.2 ประกอบด้วย เนื้อหาใน “กลุ่มกลศาสตร์ 1” (Mechanic I) และ “กลุ่มกลศาสตร์ 2” (Mechanic II) โดยประกอบด้วยบทเรียน ดังต่อไปนี้

กลุ่มกลศาสตร์ 1

บทที่ 0 บทนำ การวัด และการแปลความหมายข้อมูล

บทที่ 1 การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง

บทที่ 2 แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่

พร้อมทั้งเนื้อหาเสริมความรู้ (Additional Topics) ในบท “การเคลื่อนที่ 2 มิติ” ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่น้องๆ ในการสอบเข้าในสนามแข่งขันต่างๆ รวมทั้งเป็นพื้นฐานที่ดีในการเรียนระดับชั้น ม.ปลาย อีกด้วย

กลุ่มกลศาสตร์ 2

บทที่ 1 งานและพลังงาน

บทที่ 2 โมเมนตัม

บทที่ 3 สมดุลและเครื่องกล

ในคอร์สเรียนเราจะพากันเรียนอย่างเป็นลำดับขั้น เชื่อมโยงความรู้ ให้น้องๆ ได้เห็นภาพรวมและสร้างความเข้าใจที่ดี รวมทั้งพี่จะพาตะลุยโจทย์ต่างๆ ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ข้อสอบโรงเรียน ไปจนถึงข้อสอบแข่งขันต่างๆ พร้อมกับมีแบบฝึกหัดเล็กๆน้อยๆ ให้น้องๆ กลับไปทบทวนและฝึกฝนตนเองในแต่ละช่วงของการเรียน

ท้ายเล่มเรียนจะมีโจทย์แบบฝึกหัดเพิ่มเติม ให้น้องๆ ฝึกฝนตนเองนอกเวลาเพื่อเสริมสร้างพลังความมั่นใจ พร้อมทั้งสามารถตรวจเช็คคำตอบกับเฉลยละเอียดที่มีให้ทุกข้อ

หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ตลอด 24 ชั่วโมงทางเว็บไซต์ พี่ลูกตาลจะรีบตอบคำถามทุกข้อสงสัยอย่างรวดเร็วที่สุด

พิเศษ++  ติวสอบสรุปความรู้และตะลุยโจทย์ทบทวน ฟรี!!

physics 2

สารบัญเนื้อหา

หนังสือเรียน

ฟิสิกส์ ม.2

รหัสคอร์ส: PON94392

2,300 บาท

ผู้สอน

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)
ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

  • ปริญญาเอก : Engineering Management, SIIT, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU) ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
  • ปริญญาโท : Engineering Management, SIIT, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU)
  • ปริญญาตรี : วิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB) (เกียรตินิยม อันดับ 1)
  • ประสบการณ์สอนวิชาฟิสิกส์มากกว่า 14 ปี ทั้งหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ
  • ติวเข้มสอบเข้า ม.ปลาย โรงเรียนชื่อดัง, สอบเข้าเตรียมวิศวะฯ, สอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ, ติวเข้ม GCSE, GCSE, IB, SATII
  • ติวเตอร์รับเชิญในโครงการระดับประเทศและโรงเรียนชั้นนำ
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ