กลุ่ม A กลศาสตร์ 1

รหัสคอร์ส: PON94P43

Review & Success

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

52:30 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

63:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

กลุ่ม A กลศาสตร์ 1 (PON94P43

คอร์สสำหรับน้องที่ต้องการเรียนเพิ่มเกรดในโรงเรียน และปรับพื้นฐานให้พร้อมสำหรับสอบแข่งขัน

 • ปรับพื้นฐานเนื้อหาความรู้ให้แน่นยิ่งขึ้น
 • เรียนรู้วิธีการเรียนวิชาฟิสิกส์อย่างเหมาะสม
 • ฝึกหัดทำโจทย์พื้นฐานและปานกลางได้ด้วยตนเอง
 • เรียนรู้เทคนิคการแก้โจทย์อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
 • มีแนวคิด ลำดับขั้นในการแก้โจทย์ระดับสูง

จุดเด่น & เทคนิคการสอน

 • มีเนื้อหาครบ เข้มข้น ครอบคลุม ตรงตามหลักสูตร
 • มีการอัปเดตข้อสอบใหม่ทุกปี
 • ข้อสอบครอบคลุมทุกสนามสอบสำคัญ
 • มีข้อสอบจากในประเทศและต่างประเทศ
 • มีตะลุยโจทย์แบบฝึกหัดหลากหลาย
 • เนื้อหาครบเข้ม จัดเต็มทุกเทคนิค
 • เน้นทุกจุดสำคัญของวิชาฟิสิกส์
 • พาตะลุยโจทย์ต่างๆ ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ข้อสอบโรงเรียน ไปจนถึงข้อสอบแข่งขันต่างๆ

สารบัญเนื้อหา

ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์

 • การวัด

 • การจัดการข้อมูลตัวเลขจากการวัด

 • การแปลความหมายข้อมูล

 • MATH FOR PHYSICS

การเคลื่อนที่แนวตรง

 • ปริมาณที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่

 • สมการการเคลื่อนที่แนวเส้นตรง

 • กราฟการเคลื่อนที่

 • รูปแบบการเคลื่อนที่ ที่น่าสนใจ

แรงและกฎการเคลื่อนที่

 • แรงและมวล

 • กฎการเคลื่อนที่ของนิว ตันและแรงที่ควรรู้จัก

 • การวิเคราะห์กรณีศึกษาทางกลศาสตร์ด้วยกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

 • แรงดึงดูดระหว่างมวล

สมดุลกล

 • Math Recall

 • สภาพสมดุล

 • เสถียรภาพ

 • เครื่องกลในเชิงสมดุล

หนังสือเรียน

กลุ่ม A กลศาสตร์ 1

รหัสคอร์ส: PON94P43

3,800 บาท

ผู้สอน

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • ปริญญาเอก : Engineering Management, SIIT, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU) ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • ปริญญาโท : Engineering Management, SIIT, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU)
 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB) (เกียรตินิยม อันดับ 1)
 • ประสบการณ์สอนวิชาฟิสิกส์มากกว่า 14 ปี ทั้งหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ
 • ติวเข้มสอบเข้า ม.ปลาย โรงเรียนชื่อดัง, สอบเข้าเตรียมวิศวะฯ, สอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ, ติวเข้ม GCSE, GCSE, IB, SATII
 • ติวเตอร์รับเชิญในโครงการระดับประเทศและโรงเรียนชั้นนำ
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ