HEAT & MATTER A-Level

รหัสคอร์ส: PON94E15_1

Review & Success

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

22:00 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

26:30 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

HEAT & MATTER A-Level (PON94E15_1)

คอร์สสำหรับน้องๆ ที่ต้องการเคลียร์เฉพาะกลุ่มเนื้อหาและเตรียมสอบวิชาฟิสิกส์ A-Level ของ TCAS 68

 • ปรับพื้นฐาน/รื้อฟื้น เนื้อหาความรู้ทั้งหมดให้แน่นยิ่งขึ้น
 • ฝึกหัดทำโจทย์พื้นฐานและปานกลางอย่างหลากหลายและครบถ้วน
 • ฝึกหัดทำโจทย์พื้นฐานและปานกลางได้ด้วยตนเอง
 • เรียนรู้เทคนิคการแก้โจทย์อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
 • เรียนรู้เทคนิคและแนวคิดในการแก้ไขโจทย์ระดับสูงเพื่อการนำไปใช้ในการสอบแข่งขัน

จุดเด่น & เทคนิคการสอน

 • อัปเดตเนื้อหาและแนวข้อสอบตรงตามข้อสอบฟิสิกส์ A-Level ปีล่าสุด
 • รวบรวมโจทย์จากหลายสนามสอบ ทั้งข้อสอบเก่าและโจทย์เก็งเพิ่ม
 • สรุปเนื้อหากระชับ ทุกประเด็นสำคัญ ทบทวนเนื้อหา และ สูตรสำคัญทั้งหมด
 • ชี้ทุกจุดตาย/จุดหลอก/จุดพลาด ที่มักออกสอบบ่อยๆ
 • Trick เด็ดๆ สำหรับการแซงทางโค้ง ประหยัดเวลาในการทำข้อสอบ
 • สร้างความเข้าใจเนื้อหา และจดจำได้อย่างแม่นยำ
 • สร้างแผนภาพการเชื่อมโยงองค์ความรู้ แก้ปัญหาความสับสนของเนื้อหาและสูตรที่เยอะมากมาย
 • เน้นทุกจุดสำคัญของวิชาฟิสิกส์
 • พาตะลุยโจทย์ต่างๆ ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ข้อสอบโรงเรียน ไปจนถึงข้อสอบแข่งขันต่างๆ

สารบัญเนื้อหา

ความร้อนและแก๊ส

 • ความร้อนและการเปลี่ยนแปลง

 • การถ่ายโอนความร้อนและสมดุลความร้อน

 • แบบจำลองแก๊สอุดมคติ

 • แก๊สผสม

 • ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส

 • พลังงานภายในระบบ

 • งานที่ทำโดยแก๊ส

 • กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

ของแข็งและของไหล

 • สภาพยืดหยุ่น

 • ความเค้น ความเครียด และมอดูลัสของยัง

 • ความตึงผิวของของเหลว

 • ความหนืดของของเหลว

 • ความดันและแรงดันในของไหล

 • แรงพยุง

 • ของไหลอุดมคติ

 • สมการความต่อเนื่อง

 • สมการแบร์นูลลี

หนังสือเรียน

HEAT & MATTER A-Level

รหัสคอร์ส: PON94E15_1

2,000 บาท

ผู้สอน

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • ปริญญาเอก : Engineering Management, SIIT, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU) ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • ปริญญาโท : Engineering Management, SIIT, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU)
 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB) (เกียรตินิยม อันดับ 1)
 • ประสบการณ์สอนวิชาฟิสิกส์มากกว่า 14 ปี ทั้งหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ
 • ติวเข้มสอบเข้า ม.ปลาย โรงเรียนชื่อดัง, สอบเข้าเตรียมวิศวะฯ, สอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ, ติวเข้ม GCSE, GCSE, IB, SATII
 • ติวเตอร์รับเชิญในโครงการระดับประเทศและโรงเรียนชั้นนำ
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ