การเคลื่อนที่แนวโค้ง

รหัสคอร์ส: PON94P17

Review & Success

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

16:00 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

19:30 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

การเคลื่อนที่แนวโค้ง (PON94P17)

คอร์สสำหรับน้อง ม.ปลาย ที่ต้องการเพิ่มเกรดในโรงเรียน หรือสอบแข่งขัน

 • ปรับพื้นฐานเนื้อหาความรู้ให้แน่นยิ่งขึ้น
 • เรียนรู้วิธีการเรียนวิชาฟิสิกส์อย่างเหมาะสม
 • ฝึกหัดทำโจทย์พื้นฐานและปานกลางได้ด้วยตนเอง
 • เรียนรู้เทคนิคการแก้โจทย์อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
 • มีแนวคิด ลำดับขั้นในการแก้โจทย์ระดับสูง

จุดเด่น & เทคนิคการสอน

 • ตะลุยโจทย์แบบฝึกหัดหลากหลาย
 • เนื้อหาแบบเข้มข้น ครอบคลุมทุกประเด็น
 • WE Trick สุดล้ำ
 • ตอบคำถามโดยพี่ติวเตอร์ภายใน 24 ชม.
 • ชั่วโมงเรียนเพิ่ม 20 %
 • เนื้อหาครบเข้ม จัดเต็มทุกเทคนิค
 • เน้นทุกจุดสำคัญของวิชาฟิสิกส์
 • พาตะลุยโจทย์ต่างๆ ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ข้อสอบโรงเรียน ไปจนถึงข้อสอบแข่งขันต่างๆ

สารบัญเนื้อหา

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

 • การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

 • การวิเคราะห์ความเร็ว

 • เทคนิคสำหรับวิถีโค้งสมมาตร

 • คุณสมบัติที่น่าสนใจของวิถีโค้งสมมาตร

 • โพรเจกไทล์บนพื้นเอียง

การเคลื่อนที่เป็นวงกลม

แนวทางการพิจารณาความเร่งลัพธ์

การวิเคราะห์การเคลื่อนที่เป็นวงกลม

 • วงกลมในแนวระดับ

 • วงกลมกรวย

 • วงกลมบนทางโค้งราบ

 • วงกลมเข้าโค้งบนถนนเอียง

 • วงกลมในแนวดิ่ง

 • มอเตอร์ไซค์ไต่ถัง

การโคจรรอบดาวศูนย์กลาง

หนังสือเรียน

การเคลื่อนที่แนวโค้ง

รหัสคอร์ส: PON94P17

1,600 บาท

ผู้สอน

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • ปริญญาเอก : Engineering Management, SIIT, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU) ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • ปริญญาโท : Engineering Management, SIIT, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU)
 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB) (เกียรตินิยม อันดับ 1)
 • ประสบการณ์สอนวิชาฟิสิกส์มากกว่า 14 ปี ทั้งหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ
 • ติวเข้มสอบเข้า ม.ปลาย โรงเรียนชื่อดัง, สอบเข้าเตรียมวิศวะฯ, สอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ, ติวเข้ม GCSE, GCSE, IB, SATII
 • ติวเตอร์รับเชิญในโครงการระดับประเทศและโรงเรียนชั้นนำ
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ