แสงเชิงคลื่นและแสงเชิงรังสี

รหัสคอร์ส: PON94P21

Review & Success

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

20:30 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

25:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

แสงเชิงคลื่นและแสงเชิงรังสี (PON94P21)

คอร์สสำหรับน้อง ม.ปลาย ที่ต้องการเพิ่มเกรดในโรงเรียน หรือสอบแข่งขัน

 • ปรับพื้นฐานเนื้อหาความรู้ให้แน่นยิ่งขึ้น
 • เรียนรู้วิธีการเรียนวิชาฟิสิกส์อย่างเหมาะสม
 • ฝึกหัดทำโจทย์พื้นฐานและปานกลางได้ด้วยตนเอง
 • เรียนรู้เทคนิคการแก้โจทย์อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
 • มีแนวคิด ลำดับขั้นในการแก้โจทย์ระดับสูง

จุดเด่น & เทคนิคการสอน

 • ตะลุยโจทย์แบบฝึกหัดหลากหลาย
 • เนื้อหาแบบเข้มข้น ครอบคลุมทุกประเด็น
 • WE Trick สุดล้ำ
 • เนื้อหาครบเข้ม จัดเต็มทุกเทคนิค
 • เน้นทุกจุดสำคัญของวิชาฟิสิกส์
 • พาตะลุยโจทย์ต่างๆ ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ข้อสอบโรงเรียน ไปจนถึงข้อสอบแข่งขันต่างๆ

สารบัญเนื้อหา

การสะท้อน

 • การสะท้อนแสงของกระจกเงาราบ

 • การสะท้อนจากกระจกโค้งทรงกลม

การหักเห

 • ลึกจริง - ลึกปรากฏ

 • การหักเหจากเลนส์

การแทรกสอดและการเลี้ยวเบน

 • ช่องแคบคู่ (Double Slit)

 • เกรตติง (Grating)

 • ช่องแคบเดี่ยว (Single Slit)

การมองเห็น

 • ส่วนประกอบของตา

 • การมองเห็นของตาคนปกติ

 • ความผิดปกติทางสายตา

ทัศนอุปกรณ์

 • แว่นขยาย

 • เครื่องฉายภาพนิ่ง

 • กล้องถ่ายรูป

 • กล้องจุลทรรศน์ (microscope)

 • กล้องโทรทรรศน์ (Telescope)

สมบัติอื่นๆเกี่ยวกับแสงและการมองเห็น

 • การกระจายของแสง

 • รุ้งกินน้ำ

 • แสงสี

 • การมองเห็นสีของตา

 • สารสี

ความสว่าง (Illumination)

โพลาไรเซซันของแสง

หนังสือเรียน

แสงเชิงคลื่นและแสงเชิงรังสี

รหัสคอร์ส: PON94P21

2,000 บาท

ผู้สอน

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • ปริญญาเอก : Engineering Management, SIIT, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU) ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • ปริญญาโท : Engineering Management, SIIT, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU)
 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB) (เกียรตินิยม อันดับ 1)
 • ประสบการณ์สอนวิชาฟิสิกส์มากกว่า 14 ปี ทั้งหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ
 • ติวเข้มสอบเข้า ม.ปลาย โรงเรียนชื่อดัง, สอบเข้าเตรียมวิศวะฯ, สอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ, ติวเข้ม GCSE, GCSE, IB, SATII
 • ติวเตอร์รับเชิญในโครงการระดับประเทศและโรงเรียนชั้นนำ
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ