เสียง

รหัสคอร์ส: PON94P22

Review & Success

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

12:30 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

15:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

เสียง (PON94P22) 

คอร์สสำหรับน้องที่ต้องการเรียนทำเกรดในโรงเรียน

 • ปรับพื้นฐานเนื้อหาความรู้ให้แน่นยิ่งขึ้น
 • เรียนรู้วิธีการเรียนวิชาฟิสิกส์อย่างเหมาะสม
 • ฝึกหัดทำโจทย์พื้นฐานและปานกลางได้ด้วยตนเอง
 • เรียนรู้เทคนิคการแก้โจทย์อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
 • มีแนวคิด ลำดับขั้นในการแก้โจทย์ระดับสูง

จุดเด่น & เทคนิคการสอน

 • มีเทคนิคการสอนสไตล์ พี่ลูกตาล กูรูด้านฟิสิกส์หญิง
 • มีเนื้อหาครบ เข้มข้น ครอบคลุม
 • มีโจทย์ให้ฝึกทำที่หลากหลาย
 • เนื้อหาครบเข้ม จัดเต็มทุกเทคนิค
 • เน้นทุกจุดสำคัญของวิชาฟิสิกส์
 • พาตะลุยโจทย์ต่างๆ ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ข้อสอบโรงเรียน ไปจนถึงข้อสอบแข่งขันต่างๆ

สารบัญเนื้อหา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคลื่นเสียง

 • กราฟการกระจัดและความดันของอนุภาคตัวกลาง

 • อัตราเร็วเสียงในตัวกลางต่างๆ

สมบัติของคลื่นเสียง

 • การสะท้อนของเสียง (Refection)

 • การหักเหของเสียง (Refraction)

 • การแทรกสอด (Interference)

 • การเลี้ยวเบน (Diffraction)

ปรากฏการณ์ต่างๆ ของคลื่นเสียง

 • คลื่นนิ่ง vs บีตส์

 • การสั่นพ้อง (Resonance)

 • ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ (Doppler Effect)

 • คลื่นกระเทก (Shock wave)

เสียงและการได้ยิน

 • ความดัง - ค่อยของเสียง

 • ระดับเสียง (Pitch)

 • มลภาวะของเสียง

 • การได้ยิน (Hearing Sensation)

หนังสือเรียน

เสียง

รหัสคอร์ส: PON94P22

1,300 บาท

ผู้สอน

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • ปริญญาเอก : Engineering Management, SIIT, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU) ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • ปริญญาโท : Engineering Management, SIIT, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU)
 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB) (เกียรตินิยม อันดับ 1)
 • ประสบการณ์สอนวิชาฟิสิกส์มากกว่า 14 ปี ทั้งหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ
 • ติวเข้มสอบเข้า ม.ปลาย โรงเรียนชื่อดัง, สอบเข้าเตรียมวิศวะฯ, สอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ, ติวเข้ม GCSE, GCSE, IB, SATII
 • ติวเตอร์รับเชิญในโครงการระดับประเทศและโรงเรียนชั้นนำ
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ