ไฟฟ้าสถิต

รหัสคอร์ส: PON94P23_1

Review & Success

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

17:30 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

21:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

ไฟฟ้าสถิต (PON94P23_1)  

คอร์สสำหรับน้องที่ต้องการเรียนทำเกรดในโรงเรียน และปูพื้นฐานให้พร้อมสำหรับสนามสอบเข้ามหาวิทยาลัย

 • ปรับพื้นฐานเนื้อหาความรู้ให้แน่นยิ่งขึ้น
 • เรียนรู้วิธีการเรียนวิชาฟิสิกส์อย่างเหมาะสม
 • ฝึกหัดทำโจทย์พื้นฐานและปานกลางได้ด้วยตนเอง
 • เรียนรู้เทคนิคการแก้โจทย์อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
 • มีแนวคิด ลำดับขั้นในการแก้โจทย์ระดับสูง

จุดเด่น & เทคนิคการสอน

 • มีเนื้อหาครบ ครอบคลุม ตรงตามหลักสูตรการเรียนฟิสิกส์
 • ได้ต่อยอดความรู้ และปูพื้นฐานให้พร้อมสำหรับสนามสอบเข้า มหาวิทยาลัย
 • ได้สูตรลัด เทคนิคการทำโจทย์ที่เหนือชั้น
 • มีตะลุยโจทย์แบบฝึกหัดหลากหลาย
 • เนื้อหาครบเข้ม จัดเต็มทุกเทคนิค
 • เน้นทุกจุดสำคัญของวิชาฟิสิกส์
 • พาตะลุยโจทย์ต่างๆ ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ข้อสอบโรงเรียน ไปจนถึงข้อสอบแข่งขันต่างๆ

สารบัญเนื้อหา

ธรรมชาติไฟฟ้าสถิต

 • อนุภาคมูลฐานและสภาพทางไฟฟ้า

 • การกระจ่ายตัวของประจุ

 • การทำให้วัตถุที่เป็นกลางทางไฟฟ้ามีประจุไฟฟ้า

 • การตรวจสอบประจุไฟฟ้า

กฎของคูลอมบ์

สนามไฟฟ้า

 • สนามไฟฟ้าของจุดประจุ

 • สนามไฟฟ้าของระบบประจุ

 • เส้นสนามไฟฟ้า

 • แรงกระทำต่ออนุภาคที่มีประจุในสนามไฟฟ้า

ศักย์ไฟฟ้าและความต่างศักย์

 • สนามโน้มถ่วง VS สนามไฟฟ้า

 • ศักย์ไฟฟ้า

 • งานและความต่างศักย์

 • ศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุ

แผ่นโลหะคู่ขนานและตัวนำทรงกลม

 • สนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นโลหะคู่ขนาน

 • งานในการเคลื่อนประจุในสนามไฟฟ้าสม่ำาเสมอ

 • สนามไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้าของตัวนำทรงกลม

 • กฎการอนุรักษ์พลังงานของประจุไฟฟ้า

 • การหาประจุหลังแตะบนตัวนำทรงกลม

ตัวเก็บประจุ (Capacitor)

 • ความจุไฟฟ้า (Capacity)

 • การต่อตัวเก็บประจุ

 • พลังงานที่สะสมในตัวเก็บประจุ

หนังสือเรียน

ไฟฟ้าสถิต

รหัสคอร์ส: PON94P23_1

1,600 บาท

ผู้สอน

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • ปริญญาเอก : Engineering Management, SIIT, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU) ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • ปริญญาโท : Engineering Management, SIIT, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU)
 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB) (เกียรตินิยม อันดับ 1)
 • ประสบการณ์สอนวิชาฟิสิกส์มากกว่า 14 ปี ทั้งหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ
 • ติวเข้มสอบเข้า ม.ปลาย โรงเรียนชื่อดัง, สอบเข้าเตรียมวิศวะฯ, สอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ, ติวเข้ม GCSE, GCSE, IB, SATII
 • ติวเตอร์รับเชิญในโครงการระดับประเทศและโรงเรียนชั้นนำ
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ