ไฟฟ้ากระแส

รหัสคอร์ส: PON94P24_1

Review & Success

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

17:30 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

21:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

ไฟฟ้ากระแส (PON94P24_1 

คอร์สสำหรับน้องที่ต้องการเรียนทำเกรดในโรงเรียน และปูพื้นฐานให้พร้อมสำหรับสนามสอบเข้ามหาวิทยาลัย

 • ปรับพื้นฐานเนื้อหาความรู้ให้แน่นยิ่งขึ้น
 • เรียนรู้วิธีการเรียนวิชาฟิสิกส์อย่างเหมาะสม
 • ฝึกหัดทำโจทย์พื้นฐานและปานกลางได้ด้วยตนเอง
 • เรียนรู้เทคนิคการแก้โจทย์อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
 • มีแนวคิด ลำดับขั้นในการแก้โจทย์ระดับสูง

จุดเด่น & เทคนิคการสอน

 • มีเนื้อหาครบ ครอบคลุม ตรงตามหลักสูตรการเรียนฟิสิกส์
 • ได้ต่อยอดความรู้ และปูพื้นฐานให้พร้อมสำหรับสนามสอบเข้า มหาวิทยาลัย
 • ได้สูตรลัด เทคนิคการทำโจทย์ที่เหนือชั้น
 • มีตะลุยโจทย์แบบฝึกหัดหลากหลาย
 • เนื้อหาครบเข้ม จัดเต็มทุกเทคนิค
 • เน้นทุกจุดสำคัญของวิชาฟิสิกส์
 • พาตะลุยโจทย์ต่างๆ ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ข้อสอบโรงเรียน ไปจนถึงข้อสอบแข่งขันต่างๆ

สารบัญเนื้อหา

กระแสไฟฟ้า

 • ความรู้พื้นฐานของกระแสไฟฟ้า

 • การนำไฟฟ้าในตัวกลางต่าง ๆ

ความต้านทานไฟฟ้า

 • ความต้านทานไฟฟ้าและความนำไฟฟ้า

 • ตัวต้านทาน

 • การต่อตัวต้านทาน

กฎของโอห์ม

แหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแส

 • แหล่งกำเนิดไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ

 • เซลล์ไฟฟ้า

 • การต่อเซลล์ไฟฟ้า

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

 • วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น

 • กฎแบ่งแรงดันและกฎแบ่งกระแส

 • กฎของเคอร์ชอฟ

 • กราฟวงจรไฟฟ้า

 • อุปกรณ์และเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า

 • พลังงานและกำลังทางไฟฟ้า

 • การคิดค่าไฟ

 • ค่าสเปคของอุปกรณ์ไฟฟ้า

หนังสือเรียน

ไฟฟ้ากระแส

รหัสคอร์ส: PON94P24_1

1,600 บาท

ผู้สอน

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • ปริญญาเอก : Engineering Management, SIIT, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU) ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • ปริญญาโท : Engineering Management, SIIT, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU)
 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB) (เกียรตินิยม อันดับ 1)
 • ประสบการณ์สอนวิชาฟิสิกส์มากกว่า 14 ปี ทั้งหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ
 • ติวเข้มสอบเข้า ม.ปลาย โรงเรียนชื่อดัง, สอบเข้าเตรียมวิศวะฯ, สอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ, ติวเข้ม GCSE, GCSE, IB, SATII
 • ติวเตอร์รับเชิญในโครงการระดับประเทศและโรงเรียนชั้นนำ
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ