แม่เหล็กและไฟฟ้า

รหัสคอร์ส: PON94P25_1

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

15:20 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

18:30 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

แม่เหล็กและไฟฟ้า (PON94P25_1)  

เนื้อหาครบ ครอบคลุมการเรียนฟิสิกส์
เรียนฟิสิกส์ต่อยอดความรู้ และปูพื้นฐานให้พร้อมสำหรับสนามสอบเข้ามหาวิทยาลัย ให้น้องพิชิตเกรดดี ๆ และมีความรู้ไปสู้ศึกในสนามสอบ TCAS ได้ไม่ยาก

เทคนิคดี ๆ ฉบับ WE ไม่มีขาย
พบกับเทคนิคสุดล้ำอย่าง EDU GRAPHIC และ PIGSAW ที่จะช่วยให้ฟิสิกส์กลายเป็นเรื่องง่าย ด้วยการทำความเข้าใจโดยใช้แผนภาพ กราฟ แทนการจำ ทำให้น้อง ๆ มองเห็นภาพเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น

ฝึกกระบวนการแก้ปัญหาที่ได้มากกว่าการท่องจำ
เรียนฟิสิกส์ให้เข้าใจต้องไม่ใช้การท่องจำเพื่อไปแก้โจทย์ WE มีเอกลักษณ์การสอนที่ฝึกกระบวนการแก้ปัญหาแบบ Critical Thinking เริ่มปูพื้นฐานด้วยการอธิบายธรรมชาติของฟิสิกส์ที่เข้าใจง่าย เห็นภาพ และเพิ่มสูตรลัดเทคนิคการทำโจทย์ที่เหนือชั้น

 

แม่เหล็กและไฟฟ้า

รหัสคอร์ส: PON94P25_1

1,500 บาท

ผู้สอน

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

  • ปริญญาเอก : Engineering Management, SIIT, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU) ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
  • ปริญญาโท : Engineering Management, SIIT, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU)
  • ปริญญาตรี : วิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB) (เกียรตินิยม อันดับ 1)
Top