ของแข็งและของไหล

รหัสคอร์ส: PON94P27_1

Review & Success

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

19:00 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

23:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

ของแข็งและของไหล (PON94P27_1)

คอร์สสำหรับน้องที่ต้องการเรียนทำเกรดในโรงเรียน และปูพื้นฐานให้พร้อมสำหรับสนามสอบเข้ามหาวิทยาลัย

 • ปรับพื้นฐานเนื้อหาความรู้ให้แน่นยิ่งขึ้น
 • เรียนรู้วิธีการเรียนวิชาฟิสิกส์อย่างเหมาะสม
 • ฝึกหัดทำโจทย์พื้นฐานและปานกลางได้ด้วยตนเอง
 • เรียนรู้เทคนิคการแก้โจทย์อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
 • มีแนวคิด ลำดับขั้นในการแก้โจทย์ระดับสูง

จุดเด่น & เทคนิคการสอน

 • มีเนื้อหาครบ ครอบคลุม ตรงตามหลักสูตรการเรียนฟิสิกส์
 • ได้ต่อยอดความรู้ และปูพื้นฐานให้พร้อมสำหรับสนามสอบเข้า มหาวิทยาลัย
 • ได้สูตรลัด เทคนิคการทำโจทย์ที่เหนือชั้น
 • มีตะลุยโจทย์แบบฝึกหัดหลากหลาย
 • เนื้อหาครบเข้ม จัดเต็มทุกเทคนิค
 • เน้นทุกจุดสำคัญของวิชาฟิสิกส์
 • พาตะลุยโจทย์ต่างๆ ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ข้อสอบโรงเรียน ไปจนถึงข้อสอบแข่งขันต่างๆ

สารบัญเนื้อหา

ของแข็งและสภาพยืดหยุ่นของของแข็ง

 • สภาพยืดหยุ่นของของแข็ง

 • ความเค้นและความเครียดของของแข็ง

 • มอดูลัสของยังก์ (Young's Modulus : Y)

 • การประยุกต์ใช้สภาพยืดหยุ่น

ความตึงผิวและความหนืดของของเหลว

 • ความตึงผิวของของเหลว

 • ความหนืดของของเหลว

ของไหลสถิต

 • ความหนาแน่น

 • ความดันในของไหล

 • แรงพยุง

พลศาสตร์ของของไหล

 • ของไหลอุดมคติ

 • สมการความต่อเนื่อง

 • สมการแบร์นูลลี

หนังสือเรียน

ของแข็งและของไหล

รหัสคอร์ส: PON94P27_1

1,700 บาท

ผู้สอน

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • ปริญญาเอก : Engineering Management, SIIT, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU) ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • ปริญญาโท : Engineering Management, SIIT, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU)
 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB) (เกียรตินิยม อันดับ 1)
 • ประสบการณ์สอนวิชาฟิสิกส์มากกว่า 14 ปี ทั้งหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ
 • ติวเข้มสอบเข้า ม.ปลาย โรงเรียนชื่อดัง, สอบเข้าเตรียมวิศวะฯ, สอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ, ติวเข้ม GCSE, GCSE, IB, SATII
 • ติวเตอร์รับเชิญในโครงการระดับประเทศและโรงเรียนชั้นนำ
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ