กลุ่ม C คลื่น

รหัสคอร์ส: PON94P53

Review & Success

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

54:00 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

65:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

กลุ่ม C คลื่น (PON94P53)

คอร์สสำหรับน้องที่ต้องการเรียนเพิ่มเกรดในโรงเรียน และปรับพื้นฐานให้พร้อมสำหรับสอบแข่งขัน

 • ปรับพื้นฐานเนื้อหาความรู้ให้แน่นยิ่งขึ้น
 • เรียนรู้วิธีการเรียนวิชาฟิสิกส์อย่างเหมาะสม
 • ฝึกหัดทำโจทย์พื้นฐานและปานกลางได้ด้วยตนเอง
 • เรียนรู้เทคนิคการแก้โจทย์อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
 • มีแนวคิด ลำดับขั้นในการแก้โจทย์ระดับสูง

จุดเด่น & เทคนิคการสอน

 • มีเนื้อหาครบ เข้มข้น ครอบคลุม ตรงตามหลักสูตร
 • มีการอัปเดตข้อสอบใหม่ทุกปี
 • ข้อสอบครอบคลุมทุกสนามสอบสำคัญ
 • มีข้อสอบจากในประเทศและต่างประเทศ
 • มีตะลุยโจทย์แบบฝึกหัดหลากหลาย
 • เนื้อหาครบเข้ม จัดเต็มทุกเทคนิค
 • เน้นทุกจุดสำคัญของวิชาฟิสิกส์
 • พาตะลุยโจทย์ต่างๆ ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ข้อสอบโรงเรียน ไปจนถึงข้อสอบแข่งขันต่างๆ

สารบัญเนื้อหา

การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

 • ลักษณะการเคลื่อนที่แบบ SHM

 • ปริมาณในการเคลื่อนที่แบบ SHM

 • กราฟและเฟส

 • การสั่นสปริงแบบ SHM

 • การแกว่งตุ้มนาฬิกาแบบ SHM

 • พลังงานของวัตถุที่เคลื่อนที่แบบ SHM

คลื่น

 • บทนำ

 • การทดลองคลื่น

 • สมบัติของคลื่น

 • คลื่นนิ่ง

 • การสั่นพ้อง

แสงเชิงคลื่นและแสงเชิงรังสี

 • การสะท้อน

 • การหักเห

 • การแทรกสอดและการเลี้ยวเบน

 • การมองเห็น

 • ทัศนอุปกรณ์

 • สมบัติอื่นๆเกี่ยวกับแสงและการมองเห็น

 • ความสว่าง (Illumination)

 • โพลาไรเซซันของแสง

เสียง

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคลื่นเสียง

 • สมบัติของคลื่นเสียง

 • ปรากฏการณ์ต่างๆ ของคลื่นเสียง

 • เสียงและการได้ยิน

หนังสือเรียน

กลุ่ม C คลื่น

รหัสคอร์ส: PON94P53

4,400 บาท

ผู้สอน

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • ปริญญาเอก : Engineering Management, SIIT, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU) ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • ปริญญาโท : Engineering Management, SIIT, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU)
 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB) (เกียรตินิยม อันดับ 1)
 • ประสบการณ์สอนวิชาฟิสิกส์มากกว่า 14 ปี ทั้งหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ
 • ติวเข้มสอบเข้า ม.ปลาย โรงเรียนชื่อดัง, สอบเข้าเตรียมวิศวะฯ, สอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ, ติวเข้ม GCSE, GCSE, IB, SATII
 • ติวเตอร์รับเชิญในโครงการระดับประเทศและโรงเรียนชั้นนำ
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ