TGAT ความถนัดทั่วไป

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ

ดร.สมิตา หมวดทอง (พี่นุ้ย)

TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

TGAT3 สมรรถนะการทำงาน

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

ทดลองเรียน : TGAT ความถนัดทั่วไป

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ