Key message สูตรสำเร็จเก่งเคมี พื้นฐานดี ตั้งแต่ ม.4 เทอม 2

สูตรสำเร็จเก่งเคมีพื้นฐานดีตั้งแต่ ม.4 เทอม 2

ในตอน ม.1 – ม.3 การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น จะเป็นการเรียนรวมในทุก ๆ แขนงของวิชาวิทยาศาสตร์ ทั้ง ฟิสิกส์ เคมี และ ชีวะ แต่พอน้อง ๆ เข้าสู่ชีวิต ม.ปลาย หลักสูตรของ สสวท.   จะมีการปรับแยกเป็นเนื้อหา ฟิสิกส์  เคมี และ ชีวะ แยกออกจากกัน จึงทำให้เนื้อหามีความจำเพาะ และมีความยากมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทที่มีการคำนวณเข้ามาเกี่ยวข้อง  จะมีความซับซ้อนมากกว่า วิทยาศาสตร์ ม.ต้น ค่อนข้างมาก จึงทำให้น้อง ๆ หลายคนที่เรียนใน  ม.ปลาย อาจประสบปัญหาได้ ถ้าพื้นฐานไม่ดีไม่แน่นไม่สามารถต่อยอดได้ และในทำนองเดียวกันการเรียนระดับ ม.ปลาย คือ ม.4 – ม.6 ถ้าเราเริ่มต้นวางพื้นฐานของ ม.4 ได้ดี ก็จะทำให้การเรียนต่อในระดับ ม.5 และ ม.6 จะมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ถ้านึกเปรียบเทียบเป็นโครงสร้างอาคารบ้านเรือนการมีรากฐานที่แน่นมั่นคงจะทำให้การต่อยอดขึ้นไปสู่ชั้นต่อไปทำได้อย่างไม่สั่นคลอน แต่ถ้าพื้นฐานเราไม่แน่นการต่อยอดขึ้นไปจะทำให้โครงสร้างบ้านและอาคารนั้นเกิดการถล่มลงมาเสียหายได้  ดังนั้นในช่วง ม.4 เทอม 2 ซึ่งเป็น ช่วงต้นของการเรียนวิชาเคมี ครูบิ๊กแนะนำว่าน้อง ๆ ควรวางพื้นฐานให้แน่น เน้นความเข้าใจให้ ถ่องแท้ไม่ใช่แค่ท่องจำใส่สูตรแทนค่า เพื่อที่เราจะสามารถนำความรู้ความเข้าใจในเทอมนี้ ไปต่อยอดในส่วนของเคมี ม.5 และ ม.6 ได้อย่างมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทปริมาณสารสัมพันธ์ ซึ่งเป็นบทคำนวณที่จำเป็นต้องใช้ใน เคมี ม.5 อีกหลายบทเลย ทั้ง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี, สมดุลเคมี, กรด-เบส และ เคมีไฟฟ้า ดังนั้นการมีพื้นฐานที่ดีตั้งแต่ ม.4 จะทำให้น้อง ๆ สามารถเรียนเคมี ม.5 และ ม.6 ต่อได้อย่างสัมฤทธิผล รวมถึงการต่อยอดไปสู่การสอบเข้ามหาวิทยาลัยในอนาคตอีกด้วย

ในบทความนี้ครูบิ๊กจะขอเจาะลึกถึงจุดเน้น จุดสำคัญของบทต่าง ๆ ในเคมี ม.4 เทอม 2 ถ้าน้อง ๆ พร้อมแล้ว เราไปดูกันเลยค่ะ

บทยาก บทหิน ซึ่งน้อง ๆ ต้องมีพื้นฐานที่แน่น ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการต่อยอดเรียนเคมี ม.5 และ ม.6 ในส่วนของเนื้อหานี้เป็นคำนวณทั้งหมดเลย

เนื้อหาประกอบด้วย 2 บท ได้แก่

  • โมลและสูตรเคมี
  • สารละลาย/ปริมาณสารสัมพันธ์
เคมี ครูบิ๊ก

จุดเน้นสำคัญ

  • โมลและสูตรเคมี : บทนี้จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับมวลอะตอม , มวลอะตอมเฉลี่ย การเปรียบเทียบมวลอะตอม กฎทรงมวล แล้วก็สูตรอย่างง่าย
  • สารละลาย/ปริมาณสารสัมพันธ์ : บทนี้จะเป็นการคำนวณที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น เช่น เรื่องสารละลาย การคำนวณหน่วยที่เรียกว่า โมลาร์ โมแลล ซึ่งนำไปใช้ในการคำนวณของสมบัติคอลลิเกทีฟ (Colligative Properties)ในเรื่องของการคำนวณก็จะซับซ้อนและยากขึ้นเรื่อย ๆ จะมีการคำนวณแบบหลายสมการ เป็นหลายสมการคู่ขนานและหลายสมการแบบต่อเนื่อง
ตัวอย่างโจทย์โมล

เคมี ม.4 เทอม 2 นี้ถือเป็นสุดยอดปราบเซียนเรื่องการคำนวณในเคมีทั้งหมด ในเทอมนี้ เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์เป็นบทที่ออกสอบเยอะที่สุด ดังนั้นน้อง ๆ ห้ามพลาดเด็ดขาด วางพื้นฐานให้ดี เวลาเรียนต่อยอดใน ระดับชั้นที่สูงขึ้น ก็จะทำให้การเรียนมีประสิทธิภาพสูงสุด

พร้อมก่อน ย่อมได้เปรียบ

น้อง ๆ หลายคนอ่านถึงตรงนี้แล้ว น่าจะเริ่มเห็นจุดสำคัญและจุดเน้นของเคมี ม.4 เทอม 2 กันแล้วนะคะ แต่ในวิชาเคมีนั้นหนทางยังอีกยาวไกล น้อง ๆ จะต้องเจอกับเคมีใน ม.5 และ ม.6 ต่อไปอีก ครูบิ๊กจึงอยากแนะนำให้น้อง ๆ เริ่มเตรียมตัวล่วงหน้ากันเนิ่น ๆ โดยหลังจากเก็บเนื้อหาของ ม.4 เทอม 2 ครบถ้วนแล้ว น้อง ๆ สามารถเก็บเนื้อหาเคมี ม.5 เทอม 1 ต่อได้เลย เพื่อที่น้อง ๆ จะได้มีเวลาทบทวนทำโจทย์มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ตามหลักสูตร สสวท. วิชาเคมี ม.5 เทอม 1 ประกอบด้วยบทต่าง ๆ ดังนี้

  • แก๊ส ของเหลว ของแข็ง
  • อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
  • สมดุลเคมี

ครูบิ๊กหวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์กับน้อง ๆ ที่กำลังวางแผนการเรียนวิชาเคมี เพื่อเป้าหมายเกรด 4 ในโรงเรียน รวมทั้งการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในอนาคต แล้วอย่าลืมมาเจอกับครูบิ๊กได้ในคอร์สเคมีตามชั้นปีและคอร์สติวเคมี A-Level ที่ We by The Brain นะคะ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ