เด็กประถม เรียนคณิตศาสตร์อะไรกันบ้าง

เด็กประถม-เรียนคณิตศาสตร์

เด็กประถม เรียนคณิตศาสตร์อะไรกันบ้าง

น้อง ๆ หลายคนอาจสงสัยกันว่า ทำไมเราถึงต้องเรียนคณิตศาสตร์ วิชานี้มีประโยชน์ยังไงกันนะ คณิตศาสตร์มีประโยชน์มากในการดำเนินชีวิตของเรา ยกตัวอย่างง่าย ๆ เช่น เมื่อเราไปซื้อของ การจ่ายและทอนเงิน ก็มีเรื่องของคณิตศาสตร์ เข้ามาเกี่ยวข้อง
 

ซึ่งวันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่า เด็กประถม เขาเรียนคณิตศาสตร์อะไรกันบ้าง และนี่เป็นรายชื่อบทจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ระดับประถม ของ สสวท. ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี2551 มาดูกันเลย

วิชาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 1   

เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 1

บทที่

ชื่อบท

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
จำนวนนับ 1 ถึง 5 และ 0
จำนวนนับ 6 ถึง 9
การบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 9
การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 9
จำนวนนับ 10 ถึง 20
การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์และตั้งตัวไม่เกิน 20
การวัดความยาว
การชั่ง
การตวง
จำนวนนับ 21 ถึง 100
รูปเรขาคณิต
เวลา
การบวกและการการลบจำนวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100
การบวก ลบระคน
วิชาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 2   

เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 2

บทที่

ชื่อบท

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
จำนวนนับไม่เกิน 1,000
การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100
การวัดความยาว
การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000
การชั่ง
การคูณ
เวลา
เงิน
การหาร
การตวง
รูปเรขาคณิต
การบวก ลบ คูณ หารระคน
วิชาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 3   

เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 3

บทที่

ชื่อบท

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
จำนวนนับไม่เกิน 100,000
การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,0000
แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง
การวัดความยาว
เวลา
การชั่ง การตวง
การคูณ
การหาร
เงินและการบันทึกรายรับรายจ่าย
จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม
รูปเรขาคณิต
การบวก ลบ คูณ หารระคน
วิชาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4   

เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4

บทที่

ชื่อบท

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
การบวกและการลบ
เรขาคณิต
การคูณ
การหาร
แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง และตาราง
การวัด
พื้นที่
เงิน
เศษส่วน
เวลา
ทศนิยม
การบวก ลบ คูณ หารระคน
วิชาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 5   

เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 5

บทที่

ชื่อบท

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร
มุม
เส้นขนาน
สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น
เศษส่วน
การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
ทศนิยม
การบวก การลบ การคูณทศนิยม
บทประยุกต์
รูปสี่เหลี่ยม
รูปสามเหลี่ยม
รูปวงกลม
รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
วิชาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 6   

เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 6

บทที่

ชื่อบท

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร
ตัวประกอบของจำนวนนับ
เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหาร
ทศนิยม
การบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม
เส้นขนาน
สมการและการแก้สมการ
ทิศ แผนที่และแผนผัง
รูปสี่เหลี่ยม
รูปวงกลม
บทประยุกต์
รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น

อ้างอิงจาก      http://www.scimath.org/math-ebook
และนี่ก็เป็นสิ่งที่เด็กประถมจะได้เรียนในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะ คณิตศาสตร์นอกจากจะทำให้เราคิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุผลแล้ว ยังทำให้เรามีความคิดสร้างสรรค์อีกด้วยนะคะ และการสร้างพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดี ย่อมส่งผลต่อการต่อยอดความรู้ได้ดียิ่งขึ้นค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ