ข้อสอบ PAT2 (มี.ค. 60) พร้อมเฉลยละเอียด

เฉลยข้อสอบ-PAT2-60
ข้อสอบ PAT2 (มี.ค. 60) พร้อมเฉลยละเอียด

น้อง ๆ คนไหนอยากฟิต PAT 2 ก่อนสอบต้องห้ามพลาด เพราะวันนี้พี่วีวี่ได้นำข้อสอบ PAT 2 พร้อมเฉลยแบบละเอียดในส่วนของวิชาฟิสิกส์ และวิชาชีววิทยา จากพี่ ๆ ทีม WE SCIENCES มาให้น้อง ๆ เพิ่มพูนประสบการณ์การทำโจทย์ อย่ารอช้า มาลุยไปด้วยกันเลยค่ะ

สนใจวิชาไหน เลือกเลย

PAT2 ฟิสิกส์ (มี.ค. 60)

1. รถยนต์ 2 คันแล่นอยู่บนถนนตรงในทิศทางเดียวกัน ถ้าระยะห่างระหว่างรถสองคันนี้ เพิ่มขึ้นในอัตราคงที่ ข้อใดถูก (PAT2 มี.ค. 60)

 1.  รถทั้งสองคันมีความเร็วคงตัวเท่ากัน
 2.  รถคันหน้ามีความเร่งคงตัว แต่รถคันหลังมีความเร็วคงตัว
 3.  รถทั้งสองคันมีความเร่งคงตัวเท่ากัน และมีความเร็วเริ่มต้นเท่ากัน
 4.  รถคันหน้ามีความเร็วคงตัว แต่รถคันหลังมีความเร็วลดลงอย่างสม่ำเสมอ
 5.  รถทั้งสองคันมีความเร่งคงตัวเท่ากัน แต่รถคันหน้ามีความเร็วเริ่มต้นมากกว่ารถคันหลัง
เฉลย

5.

2. วงจรไฟฟ้ามีตัวต้านทาน 1 kΩ ต่อกับแหล่งจ่ายไฟ 1 V ถ้าเรานำแอมิเตอร์ที่มีความต้านทานภายในรวมทั้งสิ้น 100 Ω วัดกระแสไฟฟ้าในวงจรนี้ แอมมิเตอร์จะอ่านกระแสไฟฟ้าได้กี่มิลลิแอมแปร์ (PAT2 มี.ค. 60)

 1.   0.5
 1.   0.9
 1.   1.0
 1.   1.1
 1.   2.0
เฉลย

2.

ดูเฉลยละเอียดการเคลื่อนที่แนวตรง และไฟฟ้ากระแสตรง คลิกเลย

1. คนตาบอดสีน้ำเงิน จะเห็นไฟสัญญาณจราจรสีใดเพี้ยน (PAT2 มี.ค. 60)

 1.  สีแดงเท่านั้น
 2.  สีเหลืองเท่านั้น
 3.  สีเขียวเท่านั้น
 4.  สีแดงและสีเหลือง
 5.  ไม่มีสีใดเพี้ยน
เฉลย

5.

2. เมื่อเราเดินเข้าหากระจกโค้งเว้าครึ่งทรงกลมจากระยะไกลมาก เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของภาพเราเป็นลำดับอย่างไร (PAT2 มี.ค. 60)

ก. จุดภาพ

ข. ภาพขนาดใหญ่ หัวกลับ

ค. ภาพขนาดใหญ่ หัวตั้ง

ง. ภาพขนาดเล็ก หัวกลับ

จ. ภาพขนาดเล็ก หัวตั้ง

ฉ. ภาพขนาดเท่าตัวเรา หัวกลับ

ช. ภาพขนาดเท่าตัวเรา หัวตั้ง

 1. ก → ฉ → ข → ค → ช → ง
 2. ก → ข → ค → ช → ง → จ
 3. ก → ค → ช → ง → ฉ → ข
 4. ก → ช → ง → จ → ข → ค
 5. ก → ง → ฉ → ข → ค → ช
เฉลย

5.

3. พิจารณาการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ของวัตถุ ดังรูป

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับวัตถุที่ตำแหน่ง A (ไม่คิดแรงต้านอากาศ) (PAT2 มี.ค. 60)

 1. ความเร็วและความเร่งเท่ากับศูนย์
 2. มีความเร็วและความเร่งในแนวดิ่ง
 3. ความเร็วเท่ากับศูนย์ แต่ความเร่งไม่เท่ากับศูนย์
 4. มีความเร็วในแนวระดับ แต่ความเร่งเท่ากับศูนย์
 5. มีความเร็วในแนวระดับ แต่ความเร่งมีทิศชี้ลงในแนวดิ่ง
เฉลย

5.

ดูเฉลยละเอียด คลิกเลย

PAT2 ชีววิทยา (มี.ค. 60)

1. การศึกษาเนื้อเยื่อลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่ชนิดหนึ่ง โดยการตัดตามขวาง พบกลุ่มเนื้อเยื่อที่อยู่ถัดจากเอพิเดอมิส มีเฉพาะผนังเซลล์ปฐมภูมิที่ค่อนข้างหนา และมีความหนาบางไม่สม่ำเสมอ ส่วนที่หนามักอยู่ตามมุมของเซลล์ เนื้อเยื่อดังกล่าวมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นเนื้อเยื่อในข้อใดมากที่สุด (PAT2 มี.ค. 60)

 1.   โฟลเอ็ม
 1.   แคมเบียม
 1.   พาเรงคิมา
 1.   คอลเลงคิมา
 1.   สเกลอเรงคิมา
เฉลย

4.

2. เพราะเหตุใด น้ำจากดินที่แพร่เข้าสู่เซลล์ของรากซึ่งมีการลำเลียงแบบอโพพลาสต์ผ่านเซลล์ขนรากและเซลล์ต่าง ๆ ในชั้นคอร์เท็กซ์จนมาถึงชั้นเอนโดเดอมิส จึงถูกลำเลียงเข้าไปในเซลล์แบบซิมพลาสต์ เพื่อเข้าสู่เซลล์ชั้นในจนถึงเซลล์ของไซเล็ม (PAT2 มี.ค. 60)

 1. เนื่องจากการลำเลียงแบบซิมพลาสต์มีอัตราเร็วในการลำเลียงมากกว่าการลำเลียงแบบอโพพลาสต์
 2. เนื่องจากโมเลกุลของน้ำมีปริมาณมากขึ้นเมื่อถูกลำเลียงมาถึงเอนโดเดอมิสจึงต้องมีการเปลี่ยนเส้นทางในการลำเลียงเพื่อให้รองรับน้ำที่มีปริมาณมากขึ้น
 3. เนื่องจากการลำเลียงน้ำผ่านช่องว่างระหว่างเซลล์ซึ่งเป็นการลำเลียงแบบซิมพลาสต์ ทำให้น้ำสามารถลำเลียงผ่านไปยังไซเล็มได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง
 4. เนื่องจากการลำเลียงแบบอโพพลาสต์เป็นการลำเลียงผ่านพลาสโมเดสมาตา เมื่อน้ำถูกลำเลียงมาสักระยะหนึ่ง พลาสโมเดสมาตามีประสิทธิภาพลดลง จึงต้องเปลี่ยนมาลำเลียงแบบซิมพลาสต์
 5. เนื่องจากผนังเซลล์ของเซลล์ในชั้นเอนโดเดอร์มิสมีสารซูเบอรินสะสมเป็นแถบเล็ก ๆ รอบเซลล์ทำให้น้ำไม่สามารถลำเลียงผ่านได้ พืชจึงต้องลำเลียงน้ำเข้าเซลล์แบบซิมพลาสต์ผ่านทางผนังเซลล์ด้านที่ไม่มีแถบแคสพาเรียน
เฉลย

5.

3. ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อเอ็มบริโอ 3 ชั้น และส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องที่สุด (PAT2 มี.ค. 60)

 1. ในสัตว์มีกระดูกสันหลังส่วนใหญ่ โนโทคอร์ดจะถูกแทนที่ด้วยกระดูกสันหลัง หรือกระดูกอ่อนเมื่อโตเต็มวัย
 2. เริ่มเกิดเนื้อเยื่อเอ็มบริโอ 3 ชั้น เมื่อเอ็มบริโอเข้าสู่ระยะมอรูลา
 3. เนื้อเยื่อเอ็มบริโอ 3 ชั้น ได้แก่ เอกโทเดิร์ม เมโซเดิร์ม และเอนโดมีเทรียม
 4. โนโทคอร์ดซึ่งเป็นโครงสร้างค้ำจุนร่างกาย มีการเจริญพร้อมกับไขสันหลัง
 5. ระบบทางเดินอาหารและระบบขับถ่ายเจริญมากจากเนื้อเยื่อเอ็มบริโอชั้นเมโซเดิร์ม
เฉลย

1.

4. ภายในหัวใจของสัตว์มีกระดูกสันหลังชนิดใด ที่ไม่พบการปนกันระหว่างเลือดที่มีออกซิเจนต่ำ และเลือดที่มีออกซิเจนสูง (PAT2 มี.ค. 60)

 1.   เต่านา
 1.   ปลาดุก
 1.   กบหนอง
 1.   คางคกบ้าน
 1.   งูสามเหลี่ยม
เฉลย

2.

5. โครงสร้างที่ประกอบด้วยสาย DNA พันรอบกลุ่มโปรตีนฮีสโตน ซึ่งมีรูปร่างคล้ายลูกปัด โดยมีฮีสโตนอีกชนิดหนึ่งเชื่อมต่อระหว่างลูกปัดแต่ละเม็ด โครงสร้างคล้ายลูกปัดมีชื่อเรียกว่าอะไร (PAT2 มี.ค. 60)

 1.   gene
 1.   genome
 1.   chromatin
 1.   nucleotide
 1.   nucleosome
เฉลย

5.

6. พิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการถอดรหัส (transcription) ต่อไปนี้
ก. การถอดรหัสเป็นกระบวนการถอดลำดับเบสบนสานดีเอ็นเอไปเป็นลำดับเบสบนสายอาร์เอ็นเอ
ข. เอ็นไซม์ที่ทำงานในกระบวนการถอดรหัส คือ DNA polymerase
ค. เมื่อ polynucleotide 2 สายแยกออกจากกัน polynucleotide เพียงสายเดียวจะทำหน้าที่เป็นดีเอ็นเอแม่แบบ (DNA template)
ง. การถอดรหัสเกิดขึ้นบนดีเอ็นเอแม่แบบในทิศทาง 5’ ไปยัง 3’
จ. ไรโบนิวคลีโอไทด์อิสระที่อยู่ในเซลล์จะเข้ามาจับกับดีเอ็นเอแม่แบบโดย C เข้าคู่กับ G เข้าคู่กับ C U เข้าคู่กับ A และ A เข้าคู่กับ T
จากข้อความข้างต้นมีข้อถูกกี่ข้อ (PAT2 มี.ค. 60)

 1.   1
 1.   2
 1.   3
 1.   4
 1.   5
เฉลย

3.

ดูเฉลยละเอียด คลิกเลย

คอร์สตะลุยโจทย์-pat2

คอร์สสอนใหม่-we-by-the-brain คอร์ส ตะลุยโจทย์ PAT 2 :

 • สอนครบทุกสาระวิชา ใช้เวลาเพียง 41 ชม. เท่านั้น
 • เก็งข้อสอบให้ ใกล้เคียงกับข้อสอบจริงที่สุด
 • สอนโดยทีม WE TUTORS ผู้มีประสบการณ์

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ