เจาะลึกข้อสอบเข้า ม.1 โรงเรียนที่มีการแข่งสูง พร้อมแนะนำสิ่งที่น้อง ๆ ป.6 และผู้ปกครองควรรู้ก่อนเตรียมตัวสอบ

เจาะลึกข้อสอบเข้า ม.1 โรงเรียนที่มีการแข่งสูง พร้อมแนะนำสิ่งที่น้อง ๆ ป.6 และผู้ปกครองควรรู้ก่อนเตรียมตัวสอบ

การสอบเข้า ม.1 โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงเปรียบเสมือน ‘ก้าวสำคัญ’ สำหรับน้อง ๆ ป.6 ทุกคน เพราะการได้เรียนในโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงถือเป็นบันไดแห่งความสำเร็จด้านการศึกษาระดับต้น อย่างไรก็ตาม ในแต่ละปีการศึกษามีผู้สอบแข่งขันเป็นจำนวนมาก น้อง ๆ จึงต้องให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อม เพื่อที่จะได้พิชิตเป้าหมายได้สำเร็จตามที่ตั้งใจไว้

การเตรียมพร้อมสอบเข้า ม.1 นั้น จะต้องเตรียมตัวทั้งในเรื่องของการสอบ น้อง ๆ จะต้องรู้ว่าข้อสอบเข้า ม.1 เป็นอย่างไร เพื่อจะได้ฝึกทำโจทย์ให้คล่อง เลือกห้องเรียนให้เหมาะสมกับเป้าหมายในอนาคตของตัวเอง รวมไปถึงการเตรียมตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องเจอในระดับชั้นมัธยม ทั้งด้านเนื้อหาการเรียน สังคมในรั้วโรงเรียนใหม่ และสิ่งอื่น ๆ ที่ต้องเตรียมพร้อมทั้งตัวของน้อง ๆ และผู้ปกครองเอง เพื่อให้การ ‘ก้าวสำคัญ’ เป็น ‘ก้าว’ ที่ราบรื่น

สนใจหัวข้อไหน คลิกเลย!

3 สิ่งที่น้อง ๆ ป.6 และผู้ปกครองต้องรู้ก่อนเตรียมพร้อมสอบเข้า ม.1

สำหรับน้อง ๆ ป.6 และผู้ปกครองที่ยังไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมพร้อมสอบเข้า ม.1 อย่างไร ไม่รู้ว่าข้อสอบ ม.1 ออกเรื่องอะไรบ้าง WE BY THE BRAIN ได้สรุป 3 สิ่งที่น้อง ๆ และผู้ปกครองควรรู้มาให้แล้ว รับรองว่าจะเข้าใจความสำคัญของการสอบเข้า ม.1 มากขึ้นอย่างแน่นอน!

1. การเปลี่ยนแปลงด้านการเรียนและสิ่งแวดล้อม เรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในช่วงผลัดเปลี่ยนไปสู่วัยรุ่น

การเปลี่ยนแปลงย่อมเป็นเรื่องปกติรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเรียน น้อง ๆ ป.6 ทุกคนต้องเลื่อนชั้นและเป็นพี่ ม.1 เต็มตัว จะต้องเจอการเรียนที่เข้มข้นกว่าตอนเรียนประถมมาก นอกจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเรียนแล้ว การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสภาพแวดล้อมก็สำคัญไม่แพ้กัน 

น้อง ๆ จะได้เจอกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป สังคมของน้อง ๆ จะกว้างขึ้น เพราะฉะนั้นผู้ปกครองจึงมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการสังเกตพฤติกรรมของน้อง ๆ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเรียนและนิสัยอย่างไร 

ดังนั้นการเตรียมตัวให้พร้อมสู่รั้วโรงเรียนมัธยมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เพราะจะทำให้น้อง ๆ และผู้ปกครองสามารถรับมือกับการเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

2. การเลือกห้องเรียนใครว่าไม่สำคัญ?

ห้องเรียนในระดับชั้นมัธยมมีความหลากหลายและมีการจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน ก่อนที่จะลงสนามสอบ และวางแผนอ่านหนังสือสอบ ต้องรู้เป้าหมายตัวเองก่อนว่าน้อง ๆ จะสอบเข้าและเลือกเรียนในห้องเรียนใด เพื่อวางแผนการสอบเข้าให้ตรงตามเป้าที่วางไว้

– ห้อง Gifted คือ ห้องเรียนที่เน้นการเรียนที่เข้มข้นกว่าห้องเรียนปกติ เน้นการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นอกจากมีความพิเศษด้านการเรียนแล้ว อาจจะมีความพิเศษด้านอื่นด้วยเช่น ค่าเทอม อุปกรณ์การเรียนการสอน และสิ่งอื่น ๆ ที่แตกต่างจากห้องเรียนทั่วไปขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียน

– ห้อง EP (English Program) คือ ห้องเรียนที่มีการเรียนการสอนเน้นภาษาอังกฤษ คล้ายกับห้องเรียนอินเตอร์แต่หลักสูตรการเรียนการสอนยังเป็นภาคไทยอยู่ แต่จะสอนเป็นภาษาอังกฤษ บางโรงเรียนมีคุณครูที่สอนเป็นชาวต่างชาติด้วย

– ห้องปกติ คือ ห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบปกติ ไม่เน้นการเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งเป็นพิเศษ และใช้ภาษาไทยในการเรียนการสอนตามปกติ

3. ข้อสอบเข้า ม.1 มีกี่วิชา และแต่ละวิชาออกบทไหนบ้าง?

โดยปกติแล้ว ในข้อสอบเข้า ม.1 จะมีการสอบทั้งหมด 5 วิชาคือ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แต่สัดส่วนของคะแนนในแต่ละวิชาจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละโรงเรียนมีเกณฑ์การคิดคะแนนอย่างไร

เจาะลึกแนวข้อสอบเข้า ม.1 จากพี่ ๆ ติวเตอร์ของ WE BY THE BRAIN

เพื่อให้น้อง ๆ ป.6 สามารถเตรียมตัวได้อย่างเหมาะสม พี่ภูมิ พี่บิ๊ก พี่ยู ได้วิเคราะห์ข้อสอบ ม.1 ในแต่ละวิชามาให้แล้วว่าชอบออกเรื่องอะไรบ้าง น้อง ๆ และผู้ปกครองสามารถดูบทที่ออกสอบ และวางแผนเรียนเสริมในบทที่ไม่ถนัดได้เลย รับรองว่าจะทำให้คะแนนสอบเข้า ม.1 ดีขึ้นอย่างแน่นอน!

ข้อสอบเข้า ม.1 วิชาคณิตศาสตร์

บทที่มักออกสอบวิชาคณิตศาสตร์

 • ระบบจำนวนเต็ม
 • เศษส่วน และทศนิยม
 • ตัวประกอบ, ห.ร.ม และ ค.ร.น
 • สมการ
 • ร้อยละ และอัตราส่วน
 • มุมและเส้นขนาน
 • เรขาคณิต พื้นที่ผิวและปริมาตร
 • สถิติ
 • ความน่าจะเป็น
บทที่ออกสอบ วิชาคณิตศาสตร์

พี่ภูมิวิเคราะห์ข้อสอบเข้า ม.1 วิชาคณิตศาสตร์

“ข้อสอบของแต่ละโครงการ / ห้องเรียน จะแตกต่างกัน โดยระดับความยากของข้อสอบห้องเรียนพิเศษจะยากกว่าห้องปกติ แต่เนื้อหาที่ออกสอบจะตรงตามหลักสูตร ครอบคลุมเนื้อหาที่น้องได้เรียนมาตลอดระดับชั้นประถมศึกษา (เน้นเนื้อหา ป.4-ป.6)

สำหรับห้องเรียนปกติระดับความยากและเนื้อหาจะคล้ายคลึงกับข้อสอบ O-NET ป.6 และสำหรับห้องโครงการพิเศษจะเป็นข้อสอบที่มีการประยุกต์และซับซ้อนกว่าห้องเรียนปกติ น้องสามารถใช้ข้อสอบ สสวท. ป.6 สมาคมคณิตศาสตร์ประถม TEDET ป.6 เพื่อฝึกฝนและเสริมประสบการณ์ในการทำโจทย์ได้ ข้อสอบจะออกทั้งแบบที่คำนวณตรง ๆ และโจทย์ปัญหา

โดยจุดที่เน้นและห้ามพลาดสำหรับการเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 ในวิชาคณิตศาสตร์ คือ น้องต้องแก้สมการให้เป็น เข้าใจวิธีการหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. จำสูตรพื้นที่ ปริมาตร และแทนค่าเป็น”

ข้อสอบเข้า ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์

บทที่มักออกสอบวิชาวิทยาศาสตร์

 • ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
 • พืช
 • สัตว์
 • ร่างกายมนุษย์
 • อาหารและสารอาหาร
 • สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
 • สารในชีวิตประจำวัน
 • แรงและการเคลื่อนที่
 • พลังงานความร้อน
 • ไฟฟ้า
 • เสียง
 • แสง
 • ทรัพยากร
 • อวกาศ
บทที่มักออกสอบ วิชาวิทยาศาสตร์

พี่บิ๊กวิเคราะห์ข้อสอบเข้า ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์

“ข้อสอบวิทยาศาสตร์ เข้า ม.1 ของแต่ละโรงเรียนอาจจะมีแนวทางต่างกันไป แต่ส่วนใหญ่จะออกตามหลักสูตรแกนกลางในระดับประถมปลาย ซึ่งน้อง ๆ สามารถอ้างอิงแนวทางจากข้อสอบ O-NET ได้

ส่วนระดับความลึกในการออกข้อสอบนั้นอาจจะต่างกันในแต่ละโรงเรียน สำหรับในบางเนื้อหาที่ต้องใช้การคำนวณนั้น จะไม่ออกลึกมาก มักจะเป็นการถามหลักการ, การเปรียบเทียบ หรือการแทนค่าสูตรง่าย ๆ มากกว่าที่จะต้องคำนวณซับซ้อน ส่วนใหญ่จะเน้นความเข้าใจหลักการวิทยาศาสตร์เบื้องต้นก่อนจะไปเรียนต่อในระดับมัธยม โดยเนื้อหาจะออกกระจายครบทุกพาร์ต ทั้งด้านชีววิทยา, เคมี, วิทยาศาสตร์กายภาพ และดาราศาสตร์”

ข้อสอบเข้า ม.1 วิชาภาษาไทย

บทที่มักออกสอบวิชาภาษาไทย

 • เสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
 • อักษรควบ
 • อักษรนำ
 • รูปพยัญชนะที่ไม่อ่านออกเสียง
 • คำที่มีความหมายตรง
 • คำที่มีความหมายเชิงอุปมา
 • คำพ้องรูป / พ้องเสียง
 • คำพ้องความหมาย (ไวพจน์)
 • คำไทยแท้
 • คำยืม (ป. / ส. / อ. / ข. / จ.)
 • สำนวน
 • ราชาศัพท์
 • การเรียงลำดับคำตามพจนานุกรม
 • การเรียงลำดับข้อความ
 • การเขียนจดหมาย
 • การเขียนเรียงความ
 • โวหารการเขียน (บรรยาย / พรรณนา)
 • การอ่านจับใจความ / ตีความ
 • ฉันทลักษณ์ (กลอน / กาพย์ / โคลง)
 • ภาษาวรรณศิลป์ (สัมผัส / ภาพพจน์)
 • ข้อคิดและความรู้จากวรรณกรรม
บทที่ออกสอบ วิชาภาษาไทย

พี่ยูวิเคราะห์ข้อสอบเข้า ม.1 วิชาภาษาไทย

ข้อสอบเข้า ม.1 วิชาภาษาไทย ออกแนววิเคราะห์ซึ่งต้องแม่นยำหลักการ (หลักภาษา) ข้อกำหนดหรือข้อบังคับทางภาษา คลังศัพท์และสำนวนไทยในระดับประถมปลายจนถึงระดับ ม.ต้น ความยากของข้อสอบหลายข้อเทียบได้กับข้อสอบ O-NET ป.6 ข้อยากที่คิดวิเคราะห์ซับซ้อน 

บางข้อของบางโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง ข้อสอบอาจเทียบได้กับข้อสอบ O-NET ม.3 หรือ ม.6 หากต้องการฝึกทำโจทย์ ควรเลือกทำข้อสอบ Pre-Test ที่โรงเรียนนั้น ๆ จัดสอบก่อนวันสอบจริง หรือแนวข้อสอบ O-NET ตามที่แนะนำไว้ จะตรงแนวหรือใกล้เคียงข้อสอบจริงมากที่สุด”

ข้อสอบเข้า ม.1 วิชาภาษาอังกฤษ

บทที่ออกสอบวิชาภาษาอังกฤษ

 • Tense
 • Reading
 • Conversation
 • Vocabulary
บทที่มักออกสอบ วิชาอังกฤษ

พี่ติวเตอร์วิเคราะห์ข้อสอบเข้า ม.1 วิชาภาษาอังกฤษ

“สถิติข้อสอบของหลาย ๆ โรงเรียนในปีที่ผ่าน ๆ มา ข้อสอบจะออกครอบคลุมทุกด้าน ทั้งแนว Grammar ที่ต้องการวัดทักษะทางด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ และแนวข้อสอบวัดคำศัพท์ Vocabulary โดยจุดเน้นที่เจอบ่อย ๆ ในข้อสอบเข้า ม.1 จะเป็นเรื่อง Tense, Reading และ Conversation”

ข้อสอบเข้า ม.1 วิชาสังคมศึกษา

บทที่ออกสอบวิชาสังคมศึกษา

 • ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
 • หน้าที่พลเมือง และวัฒนธรรม
 • ประวัติศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์
 • ภูมิศาสตร์
วิชาสังคมศึกษา

พี่ติวเตอร์วิเคราะห์ข้อสอบเข้า ม.1 วิชาสังคมศึกษา

“หลายคนอาจจะเข้าใจว่าข้อสอบวิชาสังคมศึกษา เน้นการท่องจำเพียงอย่างเดียว ซึ่งไม่ถูกต้องทั้งหมด เพราะข้อสอบที่ออกในสนามสอบเข้า ม.1 จะมีทั้งส่วนที่ต้องจำได้และส่วนที่ต้องเข้าใจแล้ววิเคราะห์เป็นอยู่ด้วย น้องต้องรู้จักคิดวิเคราะห์ตาม รู้ทันข่าวปัจจุบัน ข้อสอบจะออกครอบคลุมทั้ง 5 สาระ ไม่ได้เน้นไปที่สาระใดสาระหนึ่งเป็นพิเศษ”

วางแผนเตรียมตัวพิชิตข้อสอบเข้า ม.1 กับ WE SUCCESS SCHEDULE

การวางแผนอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบให้เร็วที่สุดย่อมมีชัยไปมากกว่าครึ่ง ทำให้สามารถเก็บ เนื้อหาการเรียน และมีเวลาทบทวนเนื้อหาการเรียนได้มากกว่าคนอื่น ๆ ทำให้มั่นใจว่าจะสอบติดโรงเรียนที่เราตั้งเป้าไว้ได้ ดังนั้นการทำตารางและวางแผนการเรียนจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง

หากน้อง ๆ ป.6 ไม่รู้ว่าจะเริ่มเตรียมอย่างไรดี? “WE SUCCESS SCHEDULE” ตารางวางแผนเพื่อน้อง ๆ ป.6 สอบเข้า ม.1 โรงเรียนชั้นนำของ WE BY THE BRAIN จะทำให้เป้าหมายของน้อง ๆ สำเร็จได้อย่างที่ตั้งใจไว พร้อมรายละเอียดคอร์สเรียนที่จะทำให้น้อง ๆ พิชิตสนามสอบเข้า ม.1 ได้ตามที่หวัง

เตรียมความพร้อม พิชิตสนามสอบเข้า ม.1
ป.6 สอบเข้า ม.1

WE BY THE BRAIN พร้อมช่วยน้อง ๆ ป.6 เตรียมพร้อมพิชิตข้อสอบเข้า ม.1 โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง ไม่ว่าจะอยากเข้าห้อง GIFTED ห้อง EP ห้องพิเศษอื่น ๆ หรือห้องเรียนปกติ เราก็มีคอร์สเรียนทุกวิชาครบ ติวเข้ม พร้อมสอบ อัดแน่นเนื้อหาและแนวโจทย์จากสนามสอบดัง ๆ ปูพื้นฐานตั้งแต่ระดับ Basic ไปจนถึง Advance ตอบโจทย์น้อง ๆ ป.6 ที่ต้องการสอบเข้า ม.1 โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงแน่นอน!

เป็นอย่างไรกันบ้างกับข้อมูลเกี่ยวกับข้อสอบเข้า ม.1 ที่พี่วีวี่นำมาฝากในบทความนี้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับน้อง ๆ ป.6 และผู้ปกครองทุกคนไม่มากก็น้อย สามารถวางแผนเตรียมตัวสอบได้อย่างเหมาะสม และช่วยให้น้อง ๆ สอบติดโรงเรียนชั้นนำที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้ เพื่อเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการนำไปสู่การประสบความสำเร็จในชีวิต

อัปเดตข่าวสารและสอบถามรายละเอียดคอร์สเรียนเตรียมสอบเข้า ม.1 จาก WE BY THE BRAIN ได้ที่ 

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ