เตรียมพร้อมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง น้อง ๆ ป.6 และผู้ปกครองต้องรู้อะไรบ้าง?

สอบเข้า ม.1

การสอบเข้า ม.1 โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงเปรียบเสมือน ‘ก้าวสำคัญ’ สำหรับน้อง ๆ ป.6 ทุกคน เพราะการได้เรียนในโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงถือเป็นบันไดแห่งความสำเร็จด้านการศึกษาระดับต้น ในแต่ละปีการศึกษามีผู้สอบแข่งขันเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการเตรียมตัวให้พร้อมจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะจะทำให้พิชิตเป้าหมายได้สำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ ทั้งการเตรียมตัวในเรื่องของการสอบ การเลือกห้องเรียน รวมไปถึงการเตรียมตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องเจอในระดับชั้นมัธยม ทั้งด้านเนื้อหาการเรียน สังคมในรั้วโรงเรียนใหม่ และสิ่งอื่น ๆ ที่ต้องเตรียมพร้อมทั้งตัวของน้อง ๆ และผู้ปกครองเอง เพื่อให้การ ‘ก้าวสำคัญ’ เป็น ‘ก้าว’ ที่ราบรื่น

การเปลี่ยนแปลงด้านการเรียนและสิ่งแวดล้อม เรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในช่วงผลัดเปลี่ยนไปสู่วัยรุ่น

การเปลี่ยนแปลงย่อมเป็นเรื่องปกติรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเรียน น้อง ๆ ป.6 ทุกคนต้องเลื่อนชั้นและเป็นพี่ ม.1 เต็มตัว จะต้องเจอการเรียนที่เข้มข้นกว่าตอนเรียนประถมมาก นอกจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเรียนแล้ว การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสภาพแวดล้อมก็สำคัญไม่แพ้กัน น้อง ๆ จะได้เจอกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป สังคมของน้อง ๆ จะกว้างขึ้น เพราะฉะนั้นผู้ปกครองจึงมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการสังเกตพฤติกรรมของน้อง ๆ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเรียนและนิสัยอย่างไร ดังนั้นการเตรียมตัวให้พร้อมสู่รั้วโรงเรียนมัธยมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เพราะจะทำให้น้อง ๆ และผู้ปกครองสามารถรับมือกับการเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

การเลือกห้องเรียนใครว่าไม่สำคัญ?

ห้องเรียนในระดับชั้นมัธยมมีความหลากหลายและมีการจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน ก่อนที่จะลงสนามสอบ และวางแผนอ่านหนังสือสอบ ต้องรู้เป้าหมายตัวเองก่อนว่าน้อง ๆ จะสอบเข้าและเลือกเรียนในห้องเรียนใด เพื่อวางแผนการสอบเข้าให้ตรงตามเป้าที่วางไว้

ห้อง Gifted คือ ห้องเรียนที่เน้นการเรียนที่เข้มข้นกว่าห้องเรียนปกติ เน้นการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นอกจากมีความพิเศษด้านการเรียนแล้ว อาจจะมีความพิเศษด้านอื่นด้วยเช่น ค่าเทอม อุปกรณ์การเรียนการสอน และสิ่งอื่น ๆ ที่แตกต่างจากห้องเรียนทั่วไปขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียน

ห้อง EP (English Program) คือ ห้องเรียนที่มีการเรียนการสอนเน้นภาษาอังกฤษ คล้ายกับห้องเรียนอินเตอร์แต่หลักสูตรการเรียนการสอนยังเป็นภาคไทยอยู่ แต่จะสอนเป็นภาษาอังกฤษ บางโรงเรียนมีคุณครูที่สอนเป็นชาวต่างชาติด้วย

ห้องปกติ คือ ห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบปกติ ไม่เน้นการเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งเป็นพิเศษ และใช้ภาษาไทยในการเรียนการสอนตามปกติ

วิชาที่ต้องใช้ในการสอบและบทไหนที่ต้องรู้ในแต่ละวิชา?

โดยปกติแล้ว ในการสอบเข้า ม.1 จะมีการสอบทั้งหมด 5 วิชาคือ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แต่สัดส่วนของคะแนนในแต่ละวิชาจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละโรงเรียนมีเกณฑ์การคิดคะแนนอย่างไร

บทที่มักออกสอบวิชาคณิตศาสตร์

 • ระบบจำนวนเต็ม
 • เศษส่วน และทศนิยม
 • ตัวประกอบ, ห.ร.ม และ ค.ร.น
 • สมการ
 • ร้อยละ และอัตราส่วน
 • มุมและเส้นขนาน
 • เรขาคณิต พื้นที่ผิวและปริมาตร
 • สถิติ
 • ความน่าจะเป็น
บทที่ออกสอบ วิชาคณิตศาสตร์

บทที่มักออกสอบวิชาวิทยาศาสตร์

 • ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
 • พืช
 • สัตว์
 • ร่างกายมนุษย์
 • อาหารและสารอาหาร
 • สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
 • สารในชีวิตประจำวัน
 • แรงและการเคลื่อนที่
 • พลังงานความร้อน
 • ไฟฟ้า
 • เสียง
 • แสง
 • ทรัพยากร
 • อวกาศ
บทที่มักออกสอบ วิชาวิทยาศาสตร์

บทที่มักออกสอบวิชาภาษาไทย

 • เสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
 • อักษรควบ
 • อักษรนำ
 • รูปพยัญชนะที่ไม่อ่านออกเสียง
 • คำที่มีความหมายตรง
 • คำที่มีความหมายเชิงอุปมา
 • คำพ้องรูป / พ้องเสียง
 • คำพ้องความหมาย (ไวพจน์)
 • คำไทยแท้
 • คำยืม (ป. / ส. / อ. / ข. / จ.)
 • สำนวน
 • ราชาศัพท์
 • การเรียงลำดับคำตามพจนานุกรม
 • การเรียงลำดับข้อความ
 • การเขียนจดหมาย
 • การเขียนเรียงความ
 • โวหารการเขียน (บรรยาย / พรรณนา)
 • การอ่านจับใจความ / ตีความ
 • ฉันทลักษณ์ (กลอน / กาพย์ / โคลง)
 • ภาษาวรรณศิลป์ (สัมผัส / ภาพพจน์)
 • ข้อคิดและความรู้จากวรรณกรรม
บทที่ออกสอบ วิชาภาษาไทย

บทที่ออกสอบวิชาภาษาอังกฤษ

 • Tense
 • Reading
 • Conversation
 • Vocabulary
บทที่มักออกสอบ วิชาอังกฤษ

บทที่ออกสอบวิชาสังคมศึกษา

 • ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
 • หน้าที่พลเมือง และวัฒนธรรม
 • ประวัติศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์
 • ภูมิศาสตร์
วิชาสังคมศึกษา

WE SUCCESS SCHEDULE

การวางแผนอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบให้เร็วที่สุดย่อมมีชัยไปมากกว่าครึ่ง ทำให้สามารถเก็บ เนื้อหาการเรียนและมีเวลาทบทวนเนื้อหาการเรียนได้มากกว่าคนอื่น ๆ เพิ่มความมั่นใจ ทำให้มั่นใจว่าจะสอบติดโรงเรียนที่เราตั้งเป้าไว้ได้ดังนั้นการทำตารางและวางแผนการเรียนจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง

WE SUCCESS SCHEDULE ตารางวางแผนเพื่อน้อง ๆ ป.6 สอบเข้า ม.1 โรงเรียนชั้นนำของ WE ที่ จะทำให้เป้าหมายของน้อง ๆ สำเร็จได้อย่างที่ตั้งใจไว พร้อมรายละเอียดคอร์สเรียนแนะนำของ WE ที่จะทำให้น้อง ๆ พิชิตสนามสอบเข้า ม.1 ได้ตามที่หวัง

เตรียมความพร้อม พิชิตสนามสอบเข้า ม.1
ป.6 สอบเข้า ม.1

คอร์สเรียนของ We By The Brain เตรียมพร้อมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง สำหรับน้อง ๆ ป.6 ทุกคน จะห้องเรียนปกติหรือห้องเรียนพิเศษก็มีให้ครบ ตอบโจทย์น้อง ๆ ป.6 พร้อมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงแน่นอน

WE PRE-TEST ป.6 สอบเข้า ม.1

สนามสอบจำลอง ให้น้อง ๆ ป.6 เตรียมพร้อมก่อนลงสนามสอบ ม.1 โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง

การสอบในสนามสอบจำลองก่อนสอบจริงจะทำให้น้อง ๆ ประเมินตัวเองได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ว่าน้องพร้อมมากแค่ไหน นอกจากนี้แล้วยังสามารถคาดคะเนโอกาสในการสอบติดได้อีกด้วย ซึ่งสนามสอบ WE PRE-TEST ป.6 สอบเข้า ม.1 สนามสอบจำลองที่เสมือนจริงที่สุดทั้งแนวข้อสอบ ระดับความยาก และจับเวลาในการสอบ ครบทั้ง 5 วิชา วิเคราะห์จุดอ่อนของน้อง ๆ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมมากยิ่งขึ้นก่อนลงสนามสอบจริง พร้อมเฉลยข้อสอบอย่างละเอียดทุกซอกทุกมุมและจัดอันดับการสอบแบบ Percentile Rank สามารถคาดการณ์โอกาสในการติด ม.1 โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงได้แน่นอน  

we pretest สอบเข้า ม.1

พี่วีวี่หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ให้น้อง ๆ และผู้ปกครองทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะ ในครั้งหน้าพี่วีวี่จะมีสาระน่ารู้อะไรเกี่ยวกับการศึกษามาแบ่งปันอีกก็อย่าลืมติดตามกันนะคะ แล้วเจอกันใหม่ในบทความหน้าค่ะ

เตรียมพร้อมสำหรับสนามสอบเข้า ม.1 ด้วยสนามสอบ WE Pre-Test ป.6 สอบเข้า ม.1 ที่จะทำให้น้องมั่นใจก่อนลงสนามสอบ สอบติดโรงเรียนที่หวังได้แน่นอน สนใจสมัครสอบ คลิกเลย >>> http://bit.ly/3ZvUqbQ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top