ชีวะ ม.ปลาย (ม.4, ม.5, ม.6) หลักสูตร สสวท. เรียนอะไรบ้าง?

สรุป ชีวะ ม.ปลาย (ชีววิทยา ม.4, ม.5, ม.6) ตามหลักสูตร สสวท. เรียนอะไร?

      ขอเสียงน้อง ม.ต้น ที่ใฝ่ฝันว่าอยากเรียนต่อ ม.ปลาย สายวิทย์ – คณิต หรือน้อง ๆ ที่กำลังเรียนสายวิทย์อยู่ตอนนี้หน่อยเร็วว!!

      พอเห็น “พี่บิ๊ก” แวะมาส่งเสียงทักทายแบบนี้ ไม่ต้องเดาให้เสียเวลาก็รู้เลยว่ามีความรู้เกี่ยวกับ “ชีววิทยา” มาแชร์กันอีกเช่นเคยครับ คราวก่อนพี่พาน้อง ๆ ไปเจาะเนื้อหาชีวะ ม.ต้น ว่าเรียนเรื่องอะไร? มีหัวข้อไหนน่าสนใจ? วันนี้พี่ขอพาน้อง ม.ปลาย มาดู เนื้อหาชีวะ ม.ปลาย ตามหลักสูตร สสวท. บ้างดีกว่า ว่าเรียนอะไร? แตกต่างจากชีวะ ม.ต้น มั้ย? พร้อมนำ เคล็ด (ไม่) ลับพิชิตเนื้อหา & ข้อสอบชีววิทยา มาฝากกันด้วย

      ใครอยากเรียน ชีวะ ม.ปลาย ให้ผ่านฉลุย ก็ตามพี่บิ๊กมาตะลุยเนื้อหาชีววิทยาไปพร้อมกันเลย!!

สนใจหัวข้อไหน คลิกเลย!

สรุปชีวะ ม.ปลาย - ชีววิทยา ม.4 เรียนพื้นฐานชีวะ และพันธุศาสตร์

“พี่บิ๊ก” วิเคราะห์บทเรียน

      พอขึ้น ม.4 เทอม 1 มา น้อง ๆ ก็จะได้เรียนความรู้พื้นฐานของแต่ละวิชา อย่างเช่นเนื้อหาชีวะ ม.ปลาย ก็จะเจอกับ บทการศึกษาชีววิทยา ก่อนเลย บทนี้เป็นบทเกริ่นนำ ไม่ค่อยมีเนื้อหาอะไรเยอะ ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวคิด และหลักการในการทำการทดลองทางชีววิทยาครับ

      จากนั้นน้องก็จะเจอกับ บทเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ชีววิทยา ม.ปลาย บทนี้จะเป็นแนวชีวะผสมเคมี จะมีโมเลกุลสารพื้นฐานในสิ่งมีชีวิตที่เราต้องจำให้ได้ และต้องใช้ในการเรียนบทต่อไปด้วย

      และบทสุดท้ายของชีวะ ม.ปลาย ที่จะได้เรียนตอน ม.4 เทอม 1 คือ บทเซลล์และการทำงานของเซลล์ จริง ๆ บทนี้สามารถแยกได้เป็น 4 บทเลยนะ ได้แก่ โครงสร้างเซลล์, การลำเลียงสารของเซลล์, การหายใจระดับเซลล์ และการแบ่งเซลล์ แต่ในหลักสูตรจัดให้เป็นบทเดียวกัน ดังนั้นบทนี้จึงถือเป็นบทใหญ่ เนื้อหาเยอะ และใช้ในการออกข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยเยอะด้วย (เน้นย้ำแรง ๆ อีกครั้งว่าบทนี้ควรเก็บ! ห้ามเท!!)

      สำหรับชีวะ ม.ปลาย ในส่วนของเนื้อหา ม.4 เทอม 2 น้อง ๆ จะได้เรียนเกี่ยวกับ พันธุศาสตร์ รวมถึง วิวัฒนาการ ถือว่าเป็นเนื้อหาชีววิทยาอีกกลุ่มที่ออกข้อสอบเยอะ เพราะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างละเอียด และต้องใช้จินตนาการในการทำความเข้าใจกลไกที่เกิดขึ้นในระดับโมเลกุล แต่ถ้าใครชอบ ก็ถือเป็นเนื้อหาที่เรียนสนุกเลยทีเดียว 😁

เนื้อหาชีวะ ม.ปลาย ตามหลักสูตร สสวท. : ชีววิทยา ม.4 เทอม 1

สรุปเนื้อหาชีวะ ม.ปลาย ตามหลักสูตร สสวท. : ชีววิทยา ม.4 เทอม 1

1. การศึกษาชีววิทยา
      1.1 ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
      1.2 การศีกษาชีววิทยา และวิธีการทางวิทยาศาสตร์
      1.3 กิจกรรมสะเต็มศึกษา และกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

2. เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
      2.1 อะตอม ธาตุ และสารประกอบ
      2.2 น้ำ
      2.3 สารประกอบคาร์บอนในสิ่งมีชีวิต
      2.4 ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต

3. เซลล์และการทำงานของเซลล์
      3.1 กล้องจุลทรรศน์
      3.2 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์
      3.3 การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์
      3.4 การหายใจระดับเซลล์
      3.5 การแบ่งเซลล์

เนื้อหาชีวะ ม.ปลาย ตามหลักสูตร สสวท. : ชีววิทยา ม.4 เทอม 2

สรุปเนื้อหาชีวะ ม.ปลาย ตามหลักสูตร สสวท. : ชีววิทยา ม.4 เทอม 2

4. โครโมโซมและสารพันธุกรรม
      4.1 โครโมโซม
      4.2 สารพันธุกรรม
      4.3 สมบัติของสารพันธุกรรม
      4.4 มิวเทชัน

5. การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
      5.1 การศึกษาพันุกรรมของเมนเดล
      5.2 ลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล
      5.3 ยีนบนโครโมโซมเดียวกัน

6. เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ
      6.1 พันธุวิศวกรรมและการโคลนยีน
      6.2 การหาขนาดของดีเอ็นเอและการหาลำดับนิวคลีโอไทด์
      6.3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ
      6.4 เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอกับความปลอดภัยทางชีวภาพและชีวจริยธรรม

7. วิวัฒนาการ
      7.1 หลักฐานและข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
      7.2 แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
      7.3 พันธุศาสตร์ประชากร
      7.4 ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล
      7.5 กำเนิดสปีชีส์

สรุปชีวะ ม.ปลาย - ชีววิทยา ม.5 การดำรงชีวิตของพืช และการรักษาดุลยภาพในร่างกายมนุษย์และสัตว์

“พี่บิ๊ก” วิเคราะห์บทเรียน

      เนื้อหาชีวะ ม.ปลาย ที่จะได้เจอตอนเรียน ม.5 เทอม 1 คือ บทพืช ซึ่งเป็นบทที่มีรายละเอียดมาก พี่บิ๊กแนะนำว่าน้อง ๆ ควรทำสรุปเป็น Short Note เอาไว้อ่านทบทวนด้วยครับ เพราะว่าการทำสรุปด้วยตัวเองจะช่วยให้สมองของเราจำเป็นภาพ มันจะไม่ลืมง่าย หรือถ้าลืมไปแล้วก็สามารถรื้อฟื้นทบทวนใหม่ได้โดยไม่ต้องใช้เวลานานนั่นเอง

      จุดสำคัญในเนื้อหาชีวะ ม.ปลาย บทการสืบพันธุ์ของพืชดอก ที่พี่อยากให้น้องจำให้ได้คือ องค์ประกอบในเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย เมื่อเปรียบเทียบกับวงชีวิตแบบสลับของพืช และอีกบทนึงคือ บทการสังเคราะห์ด้วยแสง เน้นลำดับเหตุการณ์ในปฏิกิริยาแสง และวัฏจักรคัลวิน รวมถึงความแตกต่างของพืช C3, พืช C4 และ พืช CAM

      พอเข้าสู่ช่วง ม.5 เทอม 2 ถือเป็นช่วงเวลาที่ต้องเริ่มเตรียมตัวในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้แล้วนะครับ น้อง ๆ ควรอ่านหรือเรียนล่วงหน้าไปเลย สำหรับวิชาชีววิทยา ม.ปลาย เนื้อหาของ ม.5 เทอม 2 และ ม.6 เทอม 1 มันมีความต่อเนื่องกัน คือจะเรียนเกี่ยวกับ ระบบต่าง ๆ ในร่างกายของมนุษย์และสัตว์ ดังนั้นพี่จึงแนะนำว่าให้อ่านต่อเนื่องกันไป และทำสรุปแยกไปทีละระบบ

      หรือถ้าจะให้ดีก็เก็บเนื้อหาชีวะ ม.ปลาย ของ ม.6 เทอม 2 ไปให้จบตั้งแต่ ม.5 เลย น้อง ๆ จะได้ใช้เวลาในช่วง ม.6 สำหรับเตรียมตัวในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้เต็มที่ไปเลยครับ

เนื้อหาชีวะ ม.ปลาย ตามหลักสูตร สสวท. : ชีววิทยา ม.5 เทอม 1

สรุปเนื้อหาชีวะ ม.ปลาย ตามหลักสูตร สสวท. : ชีววิทยา ม.5 เทอม 1

8. การสืบพันธุ์ของพืชดอก
      8.1 โครงสร้างของดอก และชนิดของผล
      8.2 วัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก
      8.3 การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอก
      8.4 การใช้ประโยชน์จากโครงสร้างต่างๆของผล และเมล็ด

9. โครงสร้างและการเจริญเติบโตของพืชดอก
      9.1 เนื้อเยื่อพืช
      9.2 โครงสร้างและการเจริญเติบโตของราก
      9.3 โครงสร้างและการเจริญเติบโตของลำต้น
      9.4 โครงสร้างและการเจริญเติบโตของใบ

10. การลำเลียงของพืช
      10.1 การลำเลียงน้ำ
      10.2 การแลกเปลี่ยนแก๊ส และการคายน้ำ
      10.3 การลำเลียงธาตุอาหาร
      10.4 การลำเลียงอาหาร

11. การสังเคราะห์ด้วยแสง
      11.1 การศึกษาเกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสง
      11.2 กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
      11.3 โฟโตเรสไพเรชั่น
      11.4 การเพิ่มความเข้มข้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
      11.5 ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง

12. การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช
      12.1 ฮอร์โมนพืช
      12.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ด
      12.3 การตอบสนองของพืชในลักษณะการเคลื่อนไหว
      12.4 การตอบสนองต่อสภาวะเครียด

เนื้อหาชีวะ ม.ปลาย ตามหลักสูตร สสวท. : ชีววิทยา ม.5 เทอม 2

สรุปเนื้อหาชีวะ ม.ปลาย ตามหลักสูตร สสวท. : ชีววิทยา ม.5 เทอม 2

13. ระบบย่อยอาหาร
      13.1 การย่อยอาหารของสัตว์
      13.2 การย่อยอาหารของมนุษย์

14. ระบบหายใจ
      14.1 การแลกเปลี่ยนแก๊สของสัตว์
      14.2 อวัยวะและโครงสร้างในระบบหายใจของมนุษย์
      14.3 การแลกเปลี่ยนแก๊สและการลำเลียงแก๊ส
      14.4 การหายใจ

15. ระบบหมุนเวียนเลือดและระบบน้ำเหลือง
      15.1 การลำเลียงสารในร่างกายของสัตว์
      15.2 การลำเลียงสารในร่างกายของมนุษย์
      15.3 ระบบน้ำเหลือง

16. ระบบภูมิคุ้มกัน
      16.1 กลไกการต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอม
      16.2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
      16.3 ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน

17. ระบบขับถ่าย
      17.1 การขับถ่ายของสัตว์
      17.2 การขับถ่ายของมนุษย์
      17.3 การทำงานของหน่วยไต
      17.4 ไตกับการรักษาดุลยภาพน้ำและสารต่าง ๆ ในร่างกาย
      17.5 ความผิดปกติของระบบขับถ่าย

สรุปชีวะ ม.ปลาย - ชีววิทยา ม.6 การประสานงานในร่างกายของมนุษย์และสัตว์ กับระบบนิเวศ

“พี่บิ๊ก” วิเคราะห์บทเรียน

      เนื้อหาชีวะ ม.ปลาย ในระดับชั้น ม.6 เทอม 1 และเทอม 2 จะเรียน บทระบบที่เกี่ยวกับการประสานงานในร่างกาย และ ระบบนิเวศ ครับ ซึ่งจริง ๆ แล้วเนื้อหาชีววิทยาของ ม.6 น้อง ๆ ควรเรียนให้จบก่อนที่จะขึ้น ม.6 เพื่อที่จะได้ใช้เวลาในช่วง ม.6 นี้ไปกับการทบทวนความรู้และเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย รายละเอียดเนื้อหาชีวะ ม.ปลาย บทที่จะได้เรียนกันในตอน ม.6 พี่สรุปมาให้แล้วดังนี้

เนื้อหาชีวะ ม.ปลาย ตามหลักสูตร สสวท. : ชีววิทยา ม.6 เทอม 1

สรุปเนื้อหาชีวะ ม.ปลาย ตามหลักสูตร สสวท. : ชีววิทยา ม.6 เทอม 1

18. ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก
      18.1 การรับรู้และการตอบสนองของสัตว์
      18.2 โครงสร้างและการทำงานของเซลล์ประสาท
      18.3 ศูนย์ควบคุมระบบประสาทของมนุษย์
      18.4 การทำงานของระบบประสาท
      18.5 อวัยวะรับความรู้สึก

19. การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต
      19.1 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว
      19.2 การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
      19.3 การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
      19.4 การเคลื่อนที่ของมนุษย์

20. ระบบต่อมไร้ท่อ
      20.1 การทำงานร่วมกันของระบบต่อมไร้ท่อและระบบประสาท
      20.2 ต่อมไร้ท่อ
      20.3 ฮอร์โมนและการทำงานของฮอร์โมน
      20.4 การรักษาสมดุลฮอร์โมน

21. ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต
      21.1 การสืบพันธุ์ของสัตว์
      21.2 การสืบพันธุ์ของมนุษย์
      21.3 การเจริญเติบโตของสัตว์

22. พฤติกรรมของสัตว์
      22.1 การศึกษาพฤติกรรมของสัตว์
      22.2 กลไกการเกิดพฤติกรรม
      22.3 ประเภทพฤติกรรมของสัตว์
      22.4 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและวิวัฒนาการของระบบประสาท
      22.5 การสื่อสารระหว่างสัตว์

เนื้อหาชีวะ ม.ปลาย ตามหลักสูตร สสวท. : ชีววิทยา ม.6 เทอม 2

สรุปเนื้อหาชีวะ ม.ปลาย ตามหลักสูตร สสวท. : ชีววิทยา ม.6 เทอม 2

23. ความหลากหลายทางชีวภาพ
      23.1 ความหลากหลายทางชีวภาพ
      23.2 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
      23.3 การศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

24. ระบบนิเวศและประชากร
      24.1 ระบบนิเวศ
      24.2 ไบโอม
      24.3 การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
      24.4 ประชากร

25. มนุษย์กับความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      25.1 ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ
      25.2 การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหา และการจัดการ
      25.3 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

เคล็ด (ไม่) ลับ เรียนชีวะ ม.ปลาย เก็บเนื้อหาครบ พร้อมลุยทุกสนามสอบ

เคล็ดลับเรียนชีวะ ม.ปลาย เก็บเนื้อหาครบ พร้อมลุยทุกสนามสอบ

      นอกจากจะสรุปเนื้อหาชีวะ ม.ปลาย ตามหลักสูตร สสวท. มาให้ได้อ่านและเตรียมตัวล่วงหน้ากันแล้ว พี่บิ๊กก็มี เคล็ด (ไม่) ลับในการเรียนชีววิทยา มาแชร์กันด้วยครับ

    สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังจะขึ้นชั้น ม.ปลาย หรือตอนนี้กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้น ม.ปลาย จำเป็นจะต้องรู้ภาพรวมของเนื้อหาชีววิทยา ม.ปลาย ทั้งหมด เพื่อใช้ในการวางแผนการเรียน และการอ่านหนังสือล่วงหน้า

      เพราะตอนที่เราเรียนในชั้นเรียน จะแบ่งเนื้อหาเรียนเป็นบท ๆ แล้วก็สอบทีละ 1 บท – 3 บท เช่น หากในเทอมนี้น้อง ๆ เรียนชีวะ ม.ปลาย 5 บท อาจจะใช้ในการสอบ Midterm 2 บท และสอบ Final อีก 3 บท เป็นต้น

      แต่ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย จะต้องใช้ความรู้ชีววิทยาของทุกบทที่เราเรียนในชั้น ม.ปลาย มาสอบพร้อมกันทีเดียว

      ดังนั้นการเรียนชีววิทยาในระดับ ม.ปลาย เพื่อเตรียมพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนั้น น้อง ๆ จะต้องมองภาพรวมของเนื้อหาชีวะ ม.ปลาย ทั้งหมดให้ออกก่อน จากนั้นจึงแบ่งเวลาอ่านเก็บเนื้อหาเพื่อทำเกรดที่โรงเรียน และเนื้อหาบางบทอาจจำเป็นต้องอ่าน หรือเรียนล่วงหน้าไปเลย เพื่อให้ทันสำหรับการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วยครับ

      หากใครต้องการที่จะเรียนชีววิทยาล่วงหน้า เก็บเนื้อหาครบทุกบท พร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัย พี่บิ๊กขอแนะนำ คอร์สชีววิทยา A-Level รวมทุกบท เลยครับ เพราะเป็น คอร์สสำหรับติวสอบชีววิทยา A-Level โดยเฉพาะ ที่พี่สรุปเนื้อหาชีวะ ม.ปลาย ไว้ครบทุกบทเรียน แบบกระชับ เข้าใจง่าย พร้อมบอกจุดเน้น ประเด็นสำคัญออกสอบบ่อย และเสริมเทคนิคทริกลัดที่ช่วยให้ทำข้อสอบได้จริง เพิ่มโอกาสคว้าคะแนนชีวะและสอบติดคณะในฝัน

      โดยน้อง ๆ สามารถสมัครคอร์สนี้ได้ตั้งแต่ตอนอยู่ ม.5 เทอม 2 เลย แล้วเลือกเรียนเล่มที่มีเนื้อหาตรงกับที่โรงเรียนสอนอยู่ก็ได้ จากนั้นค่อยมาเก็บเนื้อหาเล่มที่เหลือให้ครบภายใน ม.6 แค่นี้ก็พร้อมสอบ A-level ชีวะแล้วครับ สู้ ๆ 🤟🥰

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ