ลองทำดู: ข้อสอบคณิตศาสตร์ เตรียมอุดมฯ 60

ข้อสอบคณิตศาสตร์ เตรียมอุดมฯ 60
ลองทำดู: ข้อสอบคณิตศาสตร์ เตรียมอุดมฯ 60

อยากสอบเข้า เตรียมอุดมฯ พร้อมหรือยัง ?
มาเพิ่มประสบการณ์ในการทำโจทย์ ด้วยข้อสอบคณิตศาสตร์ เตรียมอุดมฯ 60 ที่มาพร้อมเฉลยแบบละเอียด และเทคนิควิธีคิดที่เฉียบคม จากพี่ ๆ ทีม WE MATHS มีทั้งหมด 4 ตอนด้วยกัน
แนะนำว่าลองฝึกคิดหาคำตอบด้วยตนเองก่อน แล้วค่อยดูเฉลยทีหลัง หากพร้อมแล้วมาเริ่มที่ข้อแรกเลย

เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ เตรียมอุดมฯ 60  ตอนที่ 1

1.  ถ้า A, B, C และ D เป็นจำนวนจริงที่ทำให้  โจทย์ 15-1
กระจายได้เป็น    โจทย์ 15-2
แล้ว  A – B + C – D  มีค่าเท่ากับเท่าใด  (เตรียมอุดมฯ 60)

เฉลย

10

2.  ถ้า sin (2A – 30°)  =  โจทย์ 16 
แล้วค่าของ  sin2A – sinAcosA + cos2A  เท่ากับข้อใดต่อไปนี้  (เตรียมอุดมฯ 60)

1.     1/8

2.     1/4

3.      1/2

4.     1

เฉลย

ข้อ   3.

เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ เตรียมอุดมฯ 60  ตอนที่ 2

1.  กำหนดให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีด้าน AB = AC   AD, BE และ CF เป็นเส้นมัธยฐานที่ลากจากจุด A, B และ C ไปยังด้าน BC, AC และ AB ตามลำดับ AD = 8 หน่วย ผลบวกของกำลังสองของความยาวเส้นมัธยฐานทั้งสามเส้นเท่ากับ 258 จงหาความยาวเส้นรอบรูปของสามเหลี่ยม ABC  (เตรียมอุดมฯ 60)

1.     27  หน่วย

2.     31  หน่วย

3.     32  หน่วย

4.     36  หน่วย

เฉลย

ข้อ   3.

2.  สามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่งมีความยาวด้านเท่ากับ  a, b, c  โดยที่  a < b < c และ c = 2(b-a)  ถ้าเราทราบว่า tan ของมุมที่เล็กที่สุดมีค่า  โจทย์ 14  เมื่อ x, y, z, k เป็นจำนวนเต็ม และ ห.ร.ม. ของ x กับ z เท่ากับ 1 จงหาค่าของ  x + y + z + 2k  (เตรียมอุดมฯ 60)

เฉลย

12

เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ เตรียมอุดมฯ 60  ตอนที่ 3

1.  จากสมการ 4x2 – 2kx + k + 5 = 0 ค่า k เป็นจำนวนเต็มที่ทำให้ค่ารากของสมการไม่เป็นจำนวนจริง แล้วผลรวมของค่า k ทั้งหมดที่เป็นไปได้เป็นเท่าใด  (เตรียมอุดมฯ 60)

เฉลย

18

2. จากสมการ xy + 2x + y = 7
yz + 3y + 2z = 12
zx + z + 3x = 15
โดยที่ z < y < x < 0 ; จงหาค่าของ xyz  (เตรียมอุดมฯ 60)

เฉลย

-180

เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ เตรียมอุดมฯ 60  ตอนที่ 4

1. กำหนดให้ xa = yb = zc และ y2 = xz แล้วข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง  (เตรียมอุดมฯ 60)

1.    ab + bc = ac

2.    ab + bc = 2ac

3.     ab + bc = 3ac

4.     ab + bc = 4ac

เฉลย

 ข้อ  2.

2.  กำหนดให้  x, y และ z  เป็นจำนวนจริง
ถ้า  x + y = 6  และ  xy – z2 = 9  แล้ว  xy + yz + zx  มีค่าเท่ากับเท่าใด  (เตรียมอุดมฯ 60)

เฉลย

 28

ติวฟิต เตรียมอุดมฯ เลือกวิชาที่สนใจเลย

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ