ลองทำดู: ข้อสอบวิทยาศาสตร์ เตรียมอุดมฯ 60

เฉลยข้อสอบ-วิทย์-เตรียมอุดม
ลองทำดู: ข้อสอบวิทยาศาสตร์ เตรียมอุดมฯ 60

มาฟิตกัน! ก่อนสอบวิทยาศาสตร์ เตรียมอุดมฯ
วันนี้พี่วีวี่มีข้อสอบวิทยาศาสตร์ เตรียมอุดมฯ 60 ในส่วนของวิชาฟิสิกส์จากพี่ฟาร์ม Physics Expert และวิชาชีววิทยาจากพี่บิ๊ก Biology Expert มาให้น้อง ๆ ได้ฝึกทำกัน
และก็ไม่ต้องกลัวว่าถ้าทำเสร็จแล้วจะหาเฉลยไม่ได้ เพราะพี่ ๆ ทีม WE SCIENCES ได้เตรียมเฉลยและคำอธิบายแบบเข้าใจไว้ให้น้อง ๆ ในคลิปวีดิโอแล้ว ถ้าพร้อมแล้ว มาลุยกันเลย

สนใจวิชาไหน เลือกเลย

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ เตรียมอุดมฯ 60  ตอนฟิสิกส์

1.  ถ้าต้องการยกวัตถุมวล 60 kg ขึ้นที่สูงโดยใช้พื้นที่เอียงยาว 5 m ซึ่งให้การได้เปรียบเชิงกล 2.5 จงคำนวณหางานในการผลักวัตถุขึ้นพื้นเอียง เมื่อพื้นเอียงถูกใช้งานจนมีประสิทธิภาพ 80 %

1.     1,500

2.     1,200

3.     960

4.     150

เฉลย

2.

2.  จงพิจารณาการเคลื่อนที่โดยไม่คิดแรงต้านอากาศใด ๆ ข้อใดสรุปถูกต้อง
ก. วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ แสดงว่าแรงลัพธ์ที่กระทำวัตถุเท่ากับศูนย์
ข. การเข้าโค้งของรถยนต์ด้วยอัตราเร็วคงที่ แสดงว่ารถยนต์เคลื่อนที่ด้วยความเร่ง

1.     ก. ถูก แต่ ข. ผิด

2.     ก. ผิด แต่ ข. ถูก

3.     ก. และ ข. ถูก

4.     ก. และ ข. ผิด

เฉลย

3.

3.  นำลูกบอลยางใส่ในหลอดทดลองที่ 1 ซึ่งบรรจุของเหลวความหนาแน่น 0.8 × 103 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร พบว่าเมื่อลูกบอลจมลงในของเหลว จะอ่านค่าปริมาตรจากหลอดทดลองได้เพิ่มขึ้นจาก 400 เป็น 440 ลูกบาศก์เซนติเมตร จากนั้นนำลูกบอลยางอีกลูกใส่ในหลอดทดลองที่ 2 ซึ่งบรรจุน้ำ พบว่ามีบางส่วนของลูกบอลลอยน้ำคิดเป็น 40 % ของปริมาตรลูกบอล จงพิจารณา
ก. น้ำหนักของลูกบอลยางจากการทดลองในหลอดทดลองแรก มีค่า 0.16 นิวตัน
ข. ความหนาแน่นของลูกบอลยางในหลอดทดลองที่ 2 มีค่า 0.4 × 103 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร

1.     ก.

2.     ข.

3.     ก., ข.

4.     ไม่มีข้อใดผิด

เฉลย

3.

ดูเฉลยแบบละเอียด คลิกเลย

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ เตรียมอุดมฯ 60  ตอนชีววิทยา

1.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร

1.     ตับและตับอ่อนช่วยผลิตเอนไซม์ส่งมาย่อยในลำไส้เล็ก

2.     หลอดอาหารต่างจากลำไส้ใหญ่ คือ ลำไส้ใหญ่ผลิตเอนไซม์ได้

3.     เอนไซม์ และกรดในกระเพาะ สามารถทำลายเซลล์บุผิวในผนังกระเพาะได้

4.     ลำไส้ใหญ่ของคนมีแบคทีเรีย ช่วยย่อยสลายเวลลูโลสให้มีขนาดเล็กลง

เฉลย

3.

2.  อธิบายการทำงานของสมอง ข้อใดถูกต้อง
2.เตรียมฯ60

A B C D
1. รับรู้การมองเห็น รับรู้การได้ยิน รับรู้กลิ่น รับรู้รสชาติ
2. รับรู้การมองเห็น ควบคุมการขับถ่าย ช่วยในการทรงตัว ควบคุมกล้ามเนื้อใบหน้า
3. สั่งการกล้ามเนื้อเขนขา รับรู้การมองเห็น ช่วยในการทรงตัว ควบคุมการเต้นของหัวใจ
4. ช่วยในการทรงตัว รับรู้การมองเห็น ควบคุมการขับถ่าย ความคุมกล้ามเนื้อแขนขา
เฉลย

3.

3.  สิ่งแวดล้อมใดบ้างที่ทำให้ภาพ ก → ข ถูกกี่ข้อ
3.เตรียมฯ60
ก. ความชื้นสัมพัทธ์ในบรรยากาศต่ำ
ข. อุณหภูมิของอากาศต่ำ
ค. ความเข้มแสงเพิ่ม
ง. ปริมาณน้ำในดินมาก

1.     1

2.     2

3.     3

4.     4

เฉลย

1.

4.  ข้อใดไม่ใช่ดอกเดี่ยวทั้งหมด

ก. ผกากรอง

ข. กุหลาบ

ค. บานชื่น

ง. มะเขือเปราะ

จ. ฟักทอง

ฉ. ทานตะวัน

ช. การเวก

1.     ก., ค., ฉ.

2.     ข., จ., ฉ.

3.     ข., ฉ., ช.

4.     ก., ง., ข.

เฉลย

1.

5.  ระบบนิเวศต่อไปนี้ ถ้ามี immigration นก จะเกิดกราฟใด
5.เตรียมฯ60

1.   5-1 เตรียมฯ60

2.    5-2เตรียมฯ60

3.    5-3 เตรียมฯ60

4.   5-4 เตรียมฯ60

เฉลย

2.

6.  แมลงชนิดหนึ่งมีการจำแนกเพศเหมือนคน มียีนสีตาควบคุมอยู่บนโครโมโซม X โดยยีนผิดปกติ จะทำให้ตาเป็นสีขาว คล้ายตาบอดสีในคน กำหนด w แทนยีนสีตาปกติ ถ้านำแมลงเพศผู้ตาสีขาว มาผสมพันธุ์กับแมลงเพศเมียตาสีแดง ที่มียีน Ww ลูกจะมีลักษณะอย่างไร

1.  ลูกเพศเมียตาขาวทั้งหมด เพศผู้ตาแดงทั้งหมด

2.  ลูกเพศเมียตาแดงทั้งหมด เพศผู้ตาขาวทั้งหมด

3.  ลูกเพศเมีย และเพศผู้ มีทั้งตาแดง และตาขาว

4.  ลูกเพศเมียมีทั้งตาแดง และตาขาว เพศผู้ตาขาวทั้งหมด

เฉลย

3.

ดูเฉลยแบบละเอียด คลิกเลย

ติวฟิต เตรียมอุดมฯ เลือกวิชาที่สนใจเลย

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ