การสืบพันธุ์ของพืชดอก

รหัสคอร์ส: LON94P22

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

8:00 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงเรียน + 20%

10:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนได้ 2 ระบบ

การสืบพันธุ์ของพืชดอก (LON94P22) 

การสืบพันธุ์ของพืชดอก

รหัสคอร์ส: LON94P22

800 บาท

ผู้สอน

ผศ. ดร. เอกพันธ์ ไกรจักร์ (พี่เบียร์)
ประวัติผู้สอน
Top