GAT Battle Field ตะลุยโจทย์ความถนัดทั่วไป

รหัสคอร์ส: GON94T99

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

8:35 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

8 เดือน

ชั่วโมงเรียน + 20%

10:30 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนได้ 2 ระบบ

GAT Battle Field ตะลุยโจทย์ความถนัดทั่วไป (GON94T99)

ตะลุยโจทย์ความถนัดทั่วไป (คิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง)

“เสริมความมั่นใจ เอาให้ชัวร์ 150 คะแนนเต็ม” น้อง ๆ ที่ลงเรียนคอร์สนี้จะได้ฝึกทำบทความข้อสอบจริงที่คัดสรรมาอย่างมาดี พร้อมแนวข้อสอบเพิ่มเติมที่ออกโดยพี่ติวเตอร์ คอร์สนี้จึงเหมาะกับน้อง ๆ ที่ผ่านการเรียนคอร์ส GAT Genius มาแล้ว หรือมีพื้นฐานแน่นแล้ว และอยากเสริมความมั่นใจให้เต็มร้อย

GAT Battle Field ตะลุยโจทย์ความถนัดทั่วไป

รหัสคอร์ส: GON94T99

1,200 บาท

ผู้สอน

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)
ประวัติผู้สอน
Top