กำเนิดวิทย์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

มาแล้ว ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกำเนิดวิทย์

หากพูดถึงโรงเรียนกำเนิดวิทย์ถือได้ว่าเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในประเทศไทย
Top