ติวคณิตศาสตร์ ม.4 ปรับพื้นฐานแน่น ทำโจทย์ได้จริง พร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัยในฝัน

ติวคณิตศาสตร์ ม.4 ปรับพื้นฐานแน่น ทำโจทย์ได้จริง

หลังจากที่น้อง ๆ เข้าสู่ชั้นมัธยมปลายแล้ว เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ก็จะเข้มข้นขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพราะน้อง ๆ จะต้องเอาความรู้ในคณิตศาสตร์ ม.ต้น มาประยุกต์ใช้เรียนในคณิตศาสตร์ ม.4 พร้อมกับเรียนความรู้ใหม่ ๆ ที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ถ้าหากมีพื้นฐานไม่ดี ก็อาจทำให้เรียนไม่ทันเพื่อน หรือเรียนในห้องไม่เข้าใจแน่นอน

แต่ไม่จำเป็นต้องกังวลไป เพราะในบทความนี้ พี่วีวี่ WE BY THE BRAIN จะพาไปดูว่า คณิตศาสตร์ในชั้นปีนี้จะต้องเรียนเรื่องอะไรบ้าง พร้อมแนะนำคอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.4 ดี ๆ ที่มีเนื้อหาเข้มข้น ครอบคลุมทุกบท และสอนเข้าใจง่าย โดยพี่ ๆ ติวเตอร์มืออาชีพ มาให้แล้ว จะน่าสนใจแค่ไหน ไปดูกันเลย!

สนใจหัวข้อไหน คลิกเลย!

คณิตศาสตร์ ม.4 หลักสูตร สสวท. ต้องเรียนอะไรบ้าง?

เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ในชั้น ม.4 ตามหลักสูตรใหม่ของ สสวท. (ฉบับปรับปรุงปี 2560) จะเป็นการนำความรู้ของคณิตศาสตร์ ม.ต้น มาต่อยอด และเรียนในระดับที่ลึกมากขึ้น โดยจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่ คณิตศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรียนทั้งหมด 2 เทอม มีรายละเอียดดังนี้

บทเรียนคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1

บทที่ 1 เซต

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต
 • แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์
 • การดำเนินการระหว่างเซต
 • คุณสมบัติของการดำเนินการระหว่างเซต
 • การแก้ปัญหาโดยใช้เซต

บทที่ 2 ตรรกศาสตร์

 • ประพจน์ 
 • การเชื่อมประพจน์
 • การหาค่าความจริงของประพจน์
 • การสมมูลและนิเสธของประพจน์
 • สัจนิรันดร์และการอ้างเหตุผล
 • ตัวบ่งปริมาณและประโยคเปิด

บทที่ 3 จำนวนจริง

 • ระบบจำนวนจริง และสมบัติของระบบจำนวนจริง
 • พหุนามตัวแปรเดียว
 • การแยกตัวประกอบของพหุนาม
 • สมการพหุนาม
 • อสมการพหุนาม
 • ค่าสัมบูรณ์

บทเรียนคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2

บทที่ 1 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

 • ความสัมพันธ์
 • ฟังก์ชัน
 • การใช้ฟังก์ชันในชีวิตจริง
 • กราฟของฟังก์ชัน
 • การดำเนินการของฟังก์ชัน
 • ฟังก์ชันผกผัน

บทที่ 2 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม

 • เลขยกกำลัง
 • ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
 • สมการและอสมการเอกซ์โพเนนเชียล
 • ฟังก์ชันลอการิทึม
 • สมบัติของลอการิทึม
 • การเปลี่ยนฐานของลอการิทึม
 • สมการและอสมการลอการิทึม
 • การประยุกต์ของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม

บทที่ 3 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์
 • ภาคตัดกรวย
แนะนำคอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.4 ของ WE BY THE BRAIN

แนะนำคอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.4 ของ WE BY THE BRAIN

จะเห็นได้ว่า เนื้อหาของวิชาคณิตศาสตร์ในชั้น ม.4 จะมีทั้งบทเรียนที่ต่อยอดมาจากคณิตศาสตร์ ม.ต้น อย่างจำนวนจริง หรือฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม และมีการเรียนบทเรียนใหม่ ๆ อีกหลายเรื่อง ถ้าหากน้อง ๆ ไม่เตรียมตัวมาให้ดีตั้งแต่ต้น ก็อาจจะเรียนในห้องไม่เข้าใจ และรู้สึกว่าคณิตศาสตร์ในชั้น ม.ปลาย ยากได้

แต่ไม่จำเป็นต้องกังวลไป เพราะ WE BY THE BRAIN มีคอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.4 สุดเข้มข้น ที่จะพาน้อง ๆ ไปทบทวนความรู้ของคณิตศาสตร์ ม.ต้น และพาไปเรียนคณิตศาสตร์ ม.4 ตั้งแต่พื้นฐาน ไล่ระดับเนื้อหาจากง่ายไปจนถึงยาก พร้อมฝึกทำโจทย์ให้คล่องมือ รับรองว่าเรียนจบแล้วจะเข้าใจเนื้อหาคณิตศาตร์ ม.4 และเรียนสนุกขึ้นอย่างแน่นอน!

คอร์สเรียนคณิตศาสตร์ ม.4 ของ WE BY THE BRAIN มีให้เลือกเรียนดังนี้

คอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 (รวมทุกบท)

คอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 (รวมทุกบท) เหมาะสำหรับน้อง ม.3 ที่กำลังจะขึ้น ม.4 รวมไปถึงน้อง ม.4 ที่ต้องการเรียนควบคู่ไปกับโรงเรียน เพื่อเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหา ฝึกทำโจทย์ให้คล่อง สามารถคว้าเกรด 4 ในวิชาคณิตศาสตร์ได้ พร้อมปูพื้นฐานสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในอนาคต

เนื้อหาในคอร์สเรียน ตรงตามหลักสูตร สสวท.​ ได้แก่

 • เซต
 • ตรรกศาสตร์
 • ระบบจำนวนจริง

ราคาคอร์สเรียน 3,900 บาท

คอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2 กลุ่ม A (รวมทุกบท)

คอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2 กลุ่ม A (รวมทุกบท) จะเป็นการเรียนตามบทเรียนของหลักสูตร สสวท. เหมาะสำหรับน้อง ๆ ม.4 เทอม 2 ที่ต้องการจะเรียนควบคู่ไปกับโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในเนื้อหา ฝึกทำโจทย์ไล่ระดับตั้งแต่ง่าย ปานกลาง ไปจนถึงยาก ซึ่งจะช่วยอุดรอยรั่วในบทเรียนที่ไม่ชำนาญได้ 

เนื้อหาในคอร์สเรียน ตรงตามหลักสูตร สสวท.​ ได้แก่

 • ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 • ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 • เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย

ราคาคอร์สเรียน 4,700 บาท

คอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2 กลุ่ม B (รวมทุกบท)

คอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2 กลุ่ม B (รวมทุกบท) จะแตกต่างจากกลุ่ม A ตรงที่ไม่ได้เรียนตามแบบเรียน เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการเรียนพิเศษในช่วงปิดเทอม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในห้องเรียน เพราะการที่เราเรียนบทเรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวยมาก่อนเวลาเรียนเรื่องกราฟของความสัมพันธ์ ในบทความสัมพันธ์และฟังก์ชัน จะช่วยให้เข้าใจและคล่องมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

เนื้อหาในคอร์สเรียน ได้แก่

 • ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 • เมทริกซ์
 • เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย

ราคาคอร์สเรียน 4,400 บาท

คอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.4 แบบแยกบท (เลือกเรียนได้ตามใจ)

สำหรับน้อง ๆ ที่มั่นใจว่า ตนเองเข้าใจเนื้อหาส่วนใหญ่ของคณิตศาสตร์ ชั้น ม.4 แล้ว แค่มีบางบทเท่านั้นที่ยังไม่ชำนาญ หรือเรียนไม่ค่อยเข้าใจ ก็สามารถเลือกเรียนแบบบทย่อยได้ อยากเรียนคณิตศาสตร์ ม.4 บทไหนเพิ่มเติม ก็เลือกได้เลย  สมัครได้ทันที ตรงทุกความต้องการ

หมายเหตุ: อัตราค่าคอร์สเรียนคณิตศาสตร์ และโปรโมชัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมก่อนสมัครเรียน!

สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.4

 • โปรโมชันจัดเต็ม : สำหรับน้อง ๆ ที่เรียนคอร์สรวมทุกบท จะได้ราคาที่ถูกกว่า พร้อมของแถมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การเพิ่มสรุปและทบทวนบทเรียนสำคัญ ติวสอบมิดเทอมและไฟนอลฟรี หรือการ์ดสูตรที่สามารถพกติดตัวไปได้ทุกที่
 • เน้นเรียนแบบเข้าใจ ปรับพื้นฐานแน่น : พี่ ๆ ติวเตอร์จะช่วยปูพื้นฐานให้อย่างละเอียด และพาไปฝึกทำโจทย์ต่าง ๆ โดยไล่ระดับจากง่ายไปจนถึงยาก เพื่อที่น้อง ๆ จะไม่รู้สึกเครียดจนเกินไป
 • แชร์เทคนิคจัดเต็ม : สอนเทคนิคทำโจทย์ที่ใช้ได้จริงในห้องสอบและทริกลัดในการทำโจทย์ให้ไวขึ้น
 • มีพี่ติวเตอร์ให้คำปรึกษาตลอด : สามารถสอบถามข้อสงสัยหรือโจทย์ได้ พี่ ๆ ติวเตอร์จะเป็นผู้มาตอบคำถามด้วยตัวเอง

คอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.4 เหมาะกับใคร?

เหมาะกับน้อง ๆ ม.3 ที่กำลังจะขึ้น ม.4 รวมไปถึงน้อง ๆ ม.4 ทุกคน โดยเฉพาะน้องที่เรียนสายการเรียนวิทย์-คณิต หรือศิลป์-คำนวณ ที่มีความฝันจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยในคณะที่ต้องใช้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 A-Level ในระบบ TCAS เพราะไม่เพียงแค่ติวเนื้อหาอย่างเข้มข้น และฝึกทำโจทย์ต่าง ๆ ให้คล่อง เพื่อให้น้อง ๆ คว้าเกรด 4 ในโรงเรียน แต่ยังเป็นการปูพื้นฐานสำคัญสำหรับการเตรียมสอบ A-Level วิชาคณิตศาสตร์ด้วย!

เหตุผลที่ควรติวคณิตศาสตร์ ม.4 กับ WE BY THE BRAIN

6 เหตุผลที่ควรติวคณิตศาสตร์ ม.4 กับ WE BY THE BRAIN

หากน้อง ๆ กำลังมองหาที่ติวคณิตศาสตร์ ม.4 ที่ครบครันทั้งด้านการทำความเข้าใจในเนื้อหา ปรับพื้นฐานให้แน่น เพื่อนำไปต่อยอดได้จริง พร้อมฝึกทำโจทย์รูปแบบต่าง ๆ ให้คล่อง เพื่อที่จะทำโจทย์ได้ไวและได้คะแนนสูง 6 เหตุผลต่อไปนี้ จะทำให้ WE BY THE BRAIN เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับน้อง ๆ แน่นอน!

1. สอนโดยผู้เชี่ยวชาญคณิตศาสตร์ตัวจริง

คอร์สเรียนคณิตศาสตร์ ม.4 ของเรา จะสอนโดยพี่ ๆ ติวเตอร์ 3 ท่าน คือ พี่เอ๋ พี่กอล์ฟ พี่ภูมิ ที่เป็นติวเตอร์แถวหน้าของวงการ มีประสบการณ์กว่า 20 ปี โดยแต่ละท่านจะมีความเก่งและความชำนาญเฉพาะด้าน สามารถถ่ายทอดความรู้ที่เข้าใจยากให้เป็นเรื่องง่าย สอนเห็นภาพ พร้อมแชร์เทคนิคและทริกลัดต่าง ๆ ที่ช่วยให้น้อง ๆ ทำโจทย์ได้ไวขึ้น จะโจทย์ยากแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัว!

2. ทบทวนความรู้เก่า พร้อมปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.4 ให้แน่น

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4 จะมีการนำความรู้ในคณิตศาสตร์ ม.ต้น มาต่อยอดค่อนข้างเยอะ อาจทำให้น้อง ๆ ที่ยังมีพื้นฐานไม่แน่น รู้สึกกังวลว่าจะเรียนไม่เข้าใจได้ แต่ไม่จำเป็นต้องกังวลไป เพราะพี่ติวเตอร์ของเราจะพาไปทบทวนความรู้เก่า พร้อมช่วยปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.4 ให้แน่นขึ้น โดยจะเริ่มสอนไล่ระดับจากง่ายไปจนถึงยาก มั่นใจได้เลยว่า เรียนคณิตศาสตร์กับ WE BY THE BRAIN เห็นภาพ เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริงแน่นอน!

3. ฝึกทำโจทย์หลากหลาย พร้อมลุยทุกสนามสอบ

นอกจากการสอนเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่ครอบคลุมทุกบทเรียนแล้ว พี่ติวเตอร์ของเรายังได้รวบรวมโจทย์คณิตศาสตร์หลากหลายแบบ รวมกันมากกว่า 1,000 ข้อ มาให้น้อง ๆ ได้ฝึกทำกัน ทั้งข้อสอบในโรงเรียน ข้อสอบแข่งขันสนามต่าง ๆ ไปจนถึงข้อสอบกลางสำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย เพื่อให้น้อง ๆ ได้มีประสบการณ์ทำโจทย์แต่ละแบบ เมื่อลงสนามสอบจริงจะได้วิเคราะห์โจทย์เป็น และทำโจทย์ด้วยตัวเองได้

4. แชร์เทคนิคเด็ด ๆ ช่วยให้ทำโจทย์ได้ไวขึ้น

นอกจากจะทำโจทย์ได้ถูกต้องแล้ว พี่ติวเตอร์ของเรายังมีการแนะนำเทคนิคและทริกลัดต่าง ๆ ที่จะช่วยให้น้องทำโจทย์ได้ไวมากขึ้น พร้อมแชร์มุมมองในการวิเคราะห์โจทย์ของตนเอง ซึ่งจะทำให้น้อง ๆ มีกรอบความคิดที่กว้างมากขึ้น สามารถทำโจทย์ได้ถูกต้อง ไว และทันเวลาเมื่ออยู่ในห้องสอบ

5. เปลี่ยนการเรียนคณิตศาสตร์ให้เป็นเรื่องสนุก

น้อง ๆ คนไหนที่คิดว่าการเรียนคณิตศาสตร์เป็นเรื่องที่ยาก และเครียด พี่วีวี่อยากให้ปรับเปลี่ยนความคิดใหม่ เพราะพี่ ๆ ติวเตอร์ของ WE BY THE BRAIN แต่ละท่านล้วนสอนคณิตศาสตร์ด้วยบรรยากาศที่สนุก เป็นกันเอง เปลี่ยนภาษาที่เข้าใจยากให้เป็นเรื่องง่าย ทำให้น้อง ๆ เห็นภาพ มั่นใจได้เลยว่า น้อง ๆ จะสนุกและมีความสุขกับการเรียนรู้วิชานี้อย่างแน่นอน

6. เตรียมพร้อมสำหรับการสอบคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 A-Level

สำหรับน้อง ๆ ที่จะมีความฝันอยากเข้าคณะสายวิทย์ เช่น คณะในกลุ่ม กสพท (แพทย์, สัตวะ, ทันตะ, เภสัช) คณะสหเวชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือคณะสายศิลป์อย่าง คณะนิเทศศาสตร์  คณะนิติศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์ พี่บอกเลยว่า คณะเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นคณะที่ต้องใช้คะแนนคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 A-Level ในการสมัครคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยด้วยระบบ TCAS ซึ่งเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4 ก็มีออกข้อสอบด้วย การเตรียมความพร้อมตั้งแต่เนิ่น ๆ ไปกับคอร์สเรียนของ WE BY THE BRAIN ก็จะทำให้น้อง ๆ ไม่ต้องอ่านหนังสือหนักในช่วงใกล้สอบนั่นเอง

น้องถาม พี่ติวเตอร์ตอบ หัวข้อ “คณิตศาสตร์ ม.4”

หลังจากที่รู้แล้วว่า คณิตศาสตร์ ม.4 เรียนเรื่องอะไรบ้าง และเหตุผลที่ควรติวกับ WE BY THE BRAIN เชื่อว่าน้อง ๆ หลายคนก็จะคงจะมีคำตอบในใจแล้วว่าจะต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบอย่างไร เพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่สำหรับใครที่ยังมีคำถามเพิ่มเติมอยู่ พี่วีวี่ได้รวมคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการติวคณิตศาสตร์ ม.4 มาให้แล้ว ตอบคำถามโดยพี่ติวเตอร์คนเก่งของเรา จะน่าสนใจแค่ไหน ไปดูกันเลย!

1. คณิตศาสตร์ ม.4 บทไหนง่าย?

คณิตศาสตร์ ม.4 บทที่ง่ายก็คือเรื่องของเซตและตรรกศาสตร์ ถึงแม้ว่า 2 บทนี้จะเป็น 2 บทเรียนใหม่ที่น้อง ๆ ไม่เคยเจอมาก่อนตอน ม.ต้น แต่ทั้ง 2 บทจะมีเนื้อหาที่ไม่ยาก จำนวนหัวข้อที่ต้องทำความเข้าใจไม่เยอะ เป็นบทขนาดกลางค่อนเล็กข้อสอบที่ออกสอบทั้งในโรงเรียนและสนาม A-Level จะอยู่ในระดับที่ง่าย เมื่อเทียบกับบทอื่น ๆ ที่จะได้เรียนในตอน ม.4

2. คณิตศาสตร์ ม.4 บทไหนยาก?

บทที่ยากก็คือ บทความสัมพันธ์และฟังก์ชัน เพราะเป็นบทที่มีเนื้อหาเยอะมากที่สุด และมีเทคนิคมากมายในทุก ๆ หัวข้อ ที่สำคัญยังเป็นบทพื้นฐานที่จะต้องนำไปต่อยอดกับบทอื่น ๆ อีก เช่น ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม, ฟังก์ชันตรีโกณมิติ หรือแคลคูลัส ถ้าหากไม่วางแผนการเรียนและฝึกทำโจทย์ดี ๆ ก็อาจทำให้ตกหล่นได้

3. ควรเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ม.4 บทไหนบ้าง?

ควรเรียนให้ครบและครอบคลุมทุกบทเลย เพราะแต่ละบทมีความสำคัญ และจะต้องนำไปประยุกต์ใช้กับชั้นถัด ๆ ไป ถ้าหากเรียนไม่เข้าใจตั้งแต่ต้นก็จะยิ่งเรียนในชั้นถัด ๆ ไปไม่รู้เรื่อง และทำให้คณิตศาสตร์กลายเป็นเรื่องยากได้ ที่สำคัญ เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4 ยังถูกนำไปออกสอบในข้อสอบกลางที่ใช้สมัครเข้ามหาวิทยาลัยด้วย

4. ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.4 ในโรงเรียน ชอบออกแนวไหน?

ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.4 ในโรงเรียน จะออกข้อสอบอ้างอิงตามหลักสูตร สสวท.​ ที่น้อง ๆ เรียนกัน ถึงแม้จะมีความแตกต่างกันบ้างในเรื่องของโจทย์ข้อสอบ แต่ส่วนใหญ่แล้ว ล้วนมีเป้าหมายในเรื่องเดียวกันคือวัดจุดประสงค์การเรียนว่า น้อง ๆ เรียนไปแล้วเข้าใจและนำไปใช้จริงได้ไหม ถ้าน้อง ๆ มีการฝึกทำโจทย์ในแต่ละบทจนชำนาญ รับรองว่าสามารถทำข้อสอบในโรงเรียนได้แน่นอน

5. คณิตศาสตร์ ม.4 ใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยไหม?

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4 จะออกสอบใน A-Level วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 และ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 รวมกันหลายสิบข้อเลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เซต ตรรกศาสตร์ จำนวนจริงและพหุนาม ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม หรือ เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย เป็นต้น

สมัครคอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.4 พิชิตเกรด พร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ!

 

จบกันไปแล้วกับการแนะนำคอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.4 จาก WE BY THE BRAIN หวังว่าจะช่วยให้น้อง ๆ เข้าใจแนวทางการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับชั้น ม.4 มากยิ่งขึ้น รู้ว่าจะต้องเรียนเรื่องอะไรบ้าง และมีบทไหนที่ง่าย หรือยาก และจำเป็นต้องเรียนเพิ่มเป็นพิเศษ เพื่อที่จะได้ปูพื้นฐานคณิตศาสตร์ให้แน่น พร้อมต่อยอดในระดับชั้นถัดไป และลุยสนามสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่าง A-Level คณิตศาสตร์!

อัปเดตข่าวสารและสอบถามรายละเอียดคอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.4 จาก WE BY THE BRAIN ได้ที่ 

โรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะเบรน เรียนสนุก เข้าใจง่าย ทำโจทย์ได้จริง!

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ