ร่วมงานกับเรา

เปิดรับสมัครงานตามตำแหน่งดังต่อไปนี้
พนักงานประชาสัมพันธ์
 ( สาขามหาสารคาม )
พนักงานเอกสาร
 ( สาขามหาสารคาม )
พนักงานประชาสัมพันธ์
 ( สาขาศรีนครินทร์ )
พนักงานเอกสาร
 ( สาขาศรีนครินทร์ )
พนักงานทำความสะอาด
 ( สาขาศรีนครินทร์ )
พนักงานประชาสัมพันธ์
 ( สาขาสุพรรณบุรี )
พนักงานประชาสัมพันธ์
 ( สาขาบางกะปิ )
พนักงานทำความสะอาด
 ( สาขาร้อยเอ็ด )
พนักงานทำความสะอาด
 ( สาขาสุราษฎร์ธานี )
พนักงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
 (สาขางามวงศ์วาน)
พนักงานฝ่ายระบบงาน
 (สาขางามวงศ์วาน)
พนักงานเอกสาร
(สาขาพญาไท)
พนักงานฝ่ายคอมพิวเตอร์
(สาขางามวงศ์วาน)