ร่วมงานกับเรา

เปิดรับสมัครงานตามตำแหน่งดังต่อไปนี้
ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายบริหาร ประจำสาขางามวงศ์วาน
พนักงานประชาสัมพันธ์ ประจำสาขาอุดรธานี
พนักงานเอกสาร ประจำสาขาวงเวียนใหญ่