ร่วมงานกับเรา

เปิดรับสมัครงานตามตำแหน่งดังต่อไปนี้
พนักงานประชาสัมพันธ์ ประจำสาขาบุรีรัมย์
พนักงานประชาสัมพันธ์ ประจำสาขาชุมพร
ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายบริหาร ประจำสาขางามวงศ์วาน
พนักงานประชาสัมพันธ์ ประจำสาขาอุดรธานี
พนักงานเอกสาร ประจำสาขาวงเวียนใหญ่