ร่วมงานกับเรา

เปิดรับสมัครงานตามตำแหน่งดังต่อไปนี้
พนักงานทำความสะอาด ประจำสาขาอุบลราชธานี
พนักงานเอกสาร ประจำสาขาศรีนครินทร์
พนักงานเอกสาร ประจำสาขาชุมพร
พนักงานเอกสาร ประจำสาขาอุดรธานี
พนักงานเอกสาร ประจำสาขาอุบลราชธานี
พนักงานทั่วไป (Part Time) เพื่อประจำสาขางามวงศ์วาน
พนักงานขับรถ ประจำสาขางามวงศ์วาน
พนักงานศิลปกรรม ประจำสาขางามวงศ์วาน
พนักงานฝ่ายบัญชี ประจำสาขางามวงศ์วาน
พนักงานเอกสาร ประจำสาขางามวงศ์วาน
ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายบริหาร ประจำสาขางามวงศ์วาน
พนักงานเอกสาร ประจำสาขาวงเวียนใหญ่