ติวคณิตศาสตร์ ม.5 ครบทุกบท ทำโจทย์ได้จริง พร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัยในฝัน

ติวคณิตศาสตร์ ม.5 ครบทุกบท ทำโจทย์ได้จริง พร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัยในฝัน

หลังจากที่ผ่านการเรียนคณิตศาสตร์ ชั้น ม.4 กันมาแล้ว เชื่อว่า น้อง ๆ หลายคนก็คงจะปรับตัวเข้ากับวิชาเรียนคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ที่มีความเข้มข้นขึ้นอย่างก้าวกระโดดกันได้แล้ว ซึ่งเนื้อหาของคณิต ม.5 ก็จะคล้าย ๆ กับคณิต ม.4 เลย คือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์เพิ่มเติม แต่จะมีความยากและซับซ้อนมากขึ้น 

แล้วคณิตศาสตร์ ม.5 จะต้องเรียนเรื่องอะไรบ้าง บทเรียนไหนยาก บทเรียนไหนง่าย WE BY THE BRIAN ได้หาคำตอบมาให้แล้ว พร้อมแนะนำคอร์ติวคณิตศาสตร์ ม.5 สุดเข้มข้น ครบทั้งเทอม 1 เทอม 2 ซึ่งจะช่วยปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ของน้อง ๆ ให้แน่นขึ้น และพาไปตะลุยทำโจทย์ข้อสอบหลากหลาย เรียนจบแล้ว พร้อมลุยทุกสนามสอบ!

สนใจหัวข้อไหน คลิกเลย!

คณิตศาสตร์ ม. 5 หลักสูตร สสวท. เรียนอะไรบ้าง?

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.5 ตามหลักสูตรใหม่ของ สสวท. (ฉบับปรับปรุงปี 2560) จะแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่ คณิตศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์เพิ่มเติม รวมทั้งหมด 6 บทเรียน แบ่งเรียนเป็น 2 เทอม มีรายละเอียดดังนี้

บทเรียนคณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1 หลักสูตร สสวท. มีทั้ง 3 บท ดังนี้

บทที่ 1 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

 • การหาค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
 • กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
 • ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่างของมุม
 • ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
 • เอกลักษณ์ตรีโกณมิติและสมการตรีโกณมิติ
 • กฎของไซน์และกฎของโคไซน์
 • การหาระยะทางและความสูง

บทที่ 2 เมทริกซ์

 • ความรู้เบื้องต้นของเมทริกซ์
 • ดีเทอร์มิแนนต์
 • เมทริกซ์ผกผัน
 • การหาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้น

บทที่ 3 เวกเตอร์

 • เวกเตอร์และสมบัติของเวกเตอร์
 • ระบบพิกัดฉากสามมิติ
 • เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก
 • ผลคูณเชิงสเกลาร์
 • ผลคูณเชิงเวกเตอร์

บทเรียนคณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2 หลักสูตร สสวท. มีทั้ง 3 บท ดังนี้

บทที่ 1 จำนวนเชิงซ้อน

 • ความรู้เบื้องต้นของจำนวนเชิงซ้อน
 • สมบัติเชิงพีชคณิตของจำนวนเชิงซ้อน
 • กราฟและค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน
 • รูปเชิงขั้วของจำนวนเชิงซ้อน
 • รากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน
 • สมการพหุนามตัวแปรเดียว

บทที่ 2 หลักการนับเบื้องต้น

 • หลักการบวกและหลักการคูณ
 • การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมด
 • การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่ไม่แตกต่างกันทั้งหมด
 • การเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลมของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมด
 • การจัดหมู่ของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมด
 • ทฤษฎีบททวินาม

บทที่ 3 ความน่าจะเป็น

 • การทดลองสุ่มและเหตุการณ์
 • ความน่าจะเป็น
 • กฎที่สำคัญบางประการของความน่าจะเป็น
คอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.5 จาก WE BY THE BRAIN

แนะนำคอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.5 จาก WE BY THE BRAIN

หลังจากที่รู้แล้วว่า คณิตศาสตร์ ชั้น ม.5 ในแต่ละเทอม ต้องเรียนเรื่องอะไรบ้าง มีบทเรียนไหนบ้างที่น้อง ๆ รู้สึกกังวลว่าจะเรียนไม่เข้าใจ กลัวว่าจะทำข้อสอบไม่ได้ ไม่จำเป็นต้องกังวลไป เพราะคอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.5 สุดเข้มข้น จาก WE BY THE BRAIN จะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับน้อง ๆ เอง

คอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1 กลุ่ม A (รวมทุกบท)

คอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1 กลุ่ม A (รวมทุกบท) จะเหมาะสำหรับน้อง ๆ ม.4 ที่กำลังจะขึ้น ม.5 ต้องการที่เตรียมตัวล่วงหน้าเพื่อที่จะได้เรียนในห้องเรียนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น หรือน้อง ๆ ม.5 ที่ต้องการเรียนควบคู่กันไปด้วยเพื่อที่จะได้เพิ่มความชำนาญ เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 A-Level และคว้าเกรด 4 มาให้ได้ 

เนื้อหาในคอร์สเรียนตรงตามหลักสูตร สสวท. ดังนี้

 • ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
 • เมทริกซ์
 • เวกเตอร์ 

ราคาคอร์สเรียน 4,900 บาท

คอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1 กลุ่ม B (รวมทุกบท)

คอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1 กลุ่ม B (รวมทุกบท) จะเหมาะสำหรับน้อง ๆ ม.4 ที่อยากเตรียมตัวก่อน หรือน้อง ๆ ม.5 ที่อยากเรียนควบคู่กันไปด้วยเพื่อคว้าเกรด 4 ในโรงเรียน แต่คอร์สเรียนนี้จะไม่ได้สอนตรงกับบทเรียน สสวท. อย่างไรก็ตาม การเรียนคอร์สเรียนนี้ก็สามารถช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 A-Level ในระบบ TCAS ได้เช่นกัน

เนื้อหาในคอร์สเรียนจะไม่ตรงกับแบบเรียน สสวท. มีบทเรียนดังนี้

 • ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
 • ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 • เวกเตอร์

ราคาคอร์สเรียน 5,200 บาท

คอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2 (รวมทุกบท)

คอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2 (รวมทุกบท) จะเหมาะสำหรับน้อง ๆ ม.5 ที่ต้องการเรียนล่วงหน้า หรือเรียนควบคู่ไปกับโรงเรียนเพื่อคว้าเกรด 4 ในวิชาคณิตศาสตร์ พร้อมปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ให้แน่น เพื่อที่จะได้สอบในวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 A-Level ได้

เนื้อหาในคอร์สเรียนตรงตามหลักสูตร สสวท. ดังนี้

 • จำนวนเชิงซ้อน
 • หลักการนับเบื้องต้นและความน่าจะเป็น

ราคาคอร์สเรียน 3,700 บาท

คอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.5 แบบแยกบท

สำหรับน้อง ๆ ที่คิดว่า ตัวเองมีความเชี่ยวชาญในหลาย ๆ บทเรียนแล้ว อยากเรียนเพิ่มเฉพาะบทที่ไม่ถนัดเท่านั้น เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากจนเกินไป ก็สามารถทำได้เช่นกัน โดย WE BY THE BRAIN ได้จัดเตรียมคอร์สติวคณิตศาสตร์  ม.5 แบบแยกบท มาให้แล้ว เลือกเรียนได้เลยตามต้องการ!

หมายเหตุ: อัตราค่าคอร์สเรียนคณิตศาสตร์ และโปรโมชัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมก่อนสมัครเรียน

สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.5

 • เรียนแบบเข้าใจ วิเคราะห์โจทย์ได้จริง : การเรียนการสอนของ WE BY THE BRAIN จะไม่ข้ามขั้นตอนไปที่เทคนิคลัดเลย แต่น้อง ๆ จะต้องเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนอย่างแท้จริงก่อน เพื่อที่จะได้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานได้จริง
 • พาตะลุยโจทย์หลากหลาย เพิ่มความชำนาญจากการทำจริง : พี่ ๆ ติวเตอร์ของเราจะคัดสรรโจทย์ข้อสอบรูปแบบต่าง ๆ มาให้น้อง ๆ ได้ฝึกทำกัน ทั้งข้อสอบในโรงเรียนและข้อสอบการแข่งขันต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความชำนาญในการทำข้อสอบได้
 • แชร์เทคนิคทำข้อสอบจัดเต็ม ไม่มีกั๊ก : พี่ติวเตอร์ของเราพร้อมแชร์เทคนิคและทริกลัดต่าง ๆ ในการทำข้อสอบ รวมถึงมุมมองในการวิเคราะห์โจทย์ของตัวเอง ทำให้น้อง ๆ มีภาพมุมมองที่กว้างมากขึ้น และสามารถทำโจทย์ได้ไวมากขึ้น
 • มีพี่ติวเตอร์คอยให้คำปรึกษาตลอด : สำหรับน้อง ๆ ที่มีข้อสงสัยในบทเรียน หรือโจทย์ ก็สามารถสอบถามกับพี่ ๆ ติวเตอร์ผ่านทุกช่องทางติดต่อได้เลย พี่ ๆ ติวเตอร์ของเราจะเป็นผู้มาตอบคำถามเอง

คอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.5 เหมาะกับใคร?

คอร์สเรียนนี้ เหมาะกับน้อง ๆ ทุกคน ไม่ว่าจะเป็น น้อง ม.4 ที่กำลังจะขึ้น ม.5 หรือน้อง ๆ ที่กำลังเรียนอยู่ในชั้น ม.5 เพราะไม่เพียงแค่ช่วยปรับพื้นฐาน สร้างความเข้าใจในเนื้อหา ทำให้น้อง ๆ สามารถทำข้อสอบในโรงเรียนได้แล้ว คอร์สเรียนของเรายังช่วยเตรียมความพร้อมในการสอบคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 A-Level ด้วย ใครที่จะต้องใช้คะแนนนี้ในการสมัครสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง

ติวคณิตศาสตร์ ม.5 กับ WE BY THE BRAIN ดีอย่างไร

ติวคณิตศาสตร์ ม.5 กับ WE BY THE BRAIN ดีอย่างไร?

ในปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาให้เลือกเรียนมากมาย อาจทำให้น้อง ๆ หลายคนเกิดข้อสงสัยว่า แล้วทำไมต้องติวคณิตศาสตร์ ม.5 กับ WE BY THE BRAIN มีข้อดีแตกต่างจากที่อื่นอย่างไร เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับน้อง ๆ พี่วีวี่ได้รวม 5 ข้อดีของการติวคณิตศาสตร์ ม.5 กับเรามาให้แล้ว จะน่าสนใจแค่ไหน ไปดูกัน!

1. เน้นเรียนแบบเข้าใจ เริ่มต้นจากง่ายไปยาก

หนึ่งในสิ่งที่ทำให้การเรียนคณิตศาสตร์กับ WE BY THE BRAIN แตกต่างจากที่อื่นเลยก็คือ เราเน้นสอนแบบเข้าใจ โดยจะช่วยปรับพื้นฐานให้น้อง ๆ เข้าใจในเนื้อหาก่อน ไล่สเต็ปจากง่ายที่สุด แล้วค่อย ๆ เพิ่มความยากขึ้นเรื่อย ๆ น้อง ๆ ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะเรียนไม่ทัน หรือรู้สึกเครียดกับการเรียนคณิตศาสตร์ เพราะพี่ติวเตอร์ของเราสอนเป็นกันเอง ในภาษาที่เข้าใจง่าย และมีมุกตลกสอดแทรกระหว่างเรียนเพียบ!

2. ฝึกทำโจทย์หลากหลายรูปแบบ มากกว่า 1,000 ข้อ ทั้งในและต่างประเทศ

หลังจากที่เข้าใจในบทเรียนแล้ว พี่ ๆ ติวเตอร์จะพาน้อง ๆ ไปตะลุยทำโจทย์ข้อสอบต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ หลากหลายรูปแบบ คัดสรรมาแล้วว่าออกสอบบ่อย ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเข้าใจให้กับน้อง ๆ ทำให้วิเคราะห์โจทย์ต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเองและแม่นยำมากยิ่งขึ้น

3. เรียนง่าย จัดสรรเวลาเรียนได้อย่างยืดหยุ่น

พี่วีวี่เข้าใจว่า การเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีกิจกรรมให้ทำเยอะ ไหนจะต้องจัดงานกีฬาสี หรือไปดูงาน Open House คณะต่าง ๆ ในแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งทำให้น้อง ๆ ไม่สามารถจัดตารางเรียนแบบรูทีนได้ แต่ไม่จำเป็นต้องกังวลไป เพราะการเรียนคณิตศาสตร์กับ WE BY THE BRAIN น้อง ๆ สามารถปรับแต่งตารางเรียนได้ตลอดเวลา และเลือกเรียนสะดวกได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่าน APP WE PLUS ONLINE สะดวกเรียนตอนไหน ก็เรียนได้เลย!

4. เตรียมพร้อมทุกสนามสอบด้วยเทคนิคทำโจทย์ที่ใช้ได้จริง

มีน้อง ๆ หลายคนที่ทำข้อสอบไม่ทันเวลาและพลาดคะแนนไปอย่างน่าเสียดาย แต่ปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นกับเด็ก WE เพราะพี่ ๆ ติวเตอร์ของเราจะแชร์เทคนิค และทริกลัดเด็ด ๆ มากมาย ซึ่งจะช่วยทำให้น้อง ๆ ทำข้อสอบได้ไวขึ้น ถูกต้อง และแม่นยำที่สุด

5. พี่ติวเตอร์ให้คำปรึกษาตลอด มีข้อสงสัย ก็ถามได้เลย

หลังจากที่น้อง ๆ เรียนแล้ว ถ้ามีคำถาม หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับบทเรียน หรือโจทย์ข้อไหน ก็สามารถตั้งคำถามทิ้งไว้ได้เลย พี่ ๆ ติวเตอร์ของเราจะมาตอบทุกข้อสงสัยของน้อง ๆ ด้วยตัวเอง พร้อมให้คำปรึกษาเรื่องต่าง ๆ ที่จะทำให้น้อง ๆ เข้าใจบทเรียนคณิตศาสตร์มากที่สุด

รวมคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการติวคณิตศาสตร์ ม.5

น้องถาม พี่วีวี่ตอบ หัวข้อ “คณิตศาสตร์ ม.5”

อ่านมาถึงตรงนี้แล้ว เชื่อว่า น้อง ๆ ก็คงรู้แล้วว่า ควรเลือกติวคณิตศาสตร์ ม.5 ในรูปแบบไหน และสามารถวางแผนการเรียนของตัวเองได้อย่างเหมาะสม แต่สำหรับใครที่ยังมีข้อสงสัยอยู่ พี่วีวี่ได้รวมคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนนี้มาให้ด้วย จะมีคำถามอะไรบ้าง ไปดูกันเลย

1. คณิตศาสตร์ ม.5 บทไหนง่าย?

คณิตศาสตร์ ม.5 บทที่ง่ายก็คือ บทฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม ซึ่งเป็นบทที่ต่อเนื่องมาจากบทเลขยกกำลัง ม.ต้น โดยน้อง ๆ จะได้นำความรู้ที่ได้เรียนจากบทเลขยกกำลัง มาต่อยอด ในรูปแบบของฟังก์ชัน ซึ่งบทนี้จะเน้นที่การจำสมบัติได้ ใช้สมบัติเป็น เพียงเท่านี้ก็สามารถเก็บคะแนนได้สบาย

นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งบทที่ถือว่าเป็นบทง่ายสำหรับ ม.5 ด้วยเช่นกัน นั่นคือ บทเวกเตอร์ บทนี้เป็นบทที่ออกข้อสอบ A-Level ไม่เกิน 2 ข้อ แต่สามารถเก็บคะแนนได้ง่าย ๆ น้องอาจจะรู้สึกว่าเป็นบทที่มีสมบัติและสูตรเยอะ แต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าจับจุดได้ ใช้สูตรเป็น จะกลายเป็นบทที่ง่ายในทันที

2. คณิตศาสตร์ ม.5 บทไหนยาก?

คณิตศาสตร์ ม.5 บทที่ยากเลยก็คือ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ซึ่งจะเป็นการต่อยอดความรู้เรื่องตรีโกณมิติที่เราได้เรียนรู้กันมาแล้วในตอน ม.ต้น แต่จะมีความยากและซับซ้อนกว่าตอน ม.ต้น มาก ๆ เป็นบทที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และมีความสำคัญมาก เพราะจะต้องนำไปประยุกต์ใช้กับบทเรียนอื่น ๆ เช่น เวกเตอร์ และจำนวนเชิงซ้อน ถ้าหากน้อง ๆ เรียนไม่เข้าใจ หรือไม่แม่นในเรื่องนี้ รับรองเลยว่า เนื้อหาต่อ ๆ ไปในชั้นเรียนนี้ก็จะยิ่งเรียนไม่รู้เรื่อง และมีความยากมากขึ้นอย่างแน่นอน

3. ควรเรียนคณิตศาสตร์ ม.5 บทไหนบ้าง?

แนะนำให้เลือกเรียนคอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.5 ครบทุกบท เพราะเนื้อหาในชั้นเรียน ม.5 ทุกบทล้วนมีความเกี่ยวเนื่องกัน การที่น้อง ๆ เรียนในแต่ละบทอย่างเข้าใจ และฝึกทำโจทย์จนชำนาญ ก็จะช่วยให้ทำความเข้าใจในบทเรียนที่ยากขึ้นต่อ ๆ ไปได้ เวลาเจอโจทย์ใหม่ ๆ แปลก ๆ ก็สามารถวิเคราะห์ได้ด้วยตัวเอง

4. ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.5 ในโรงเรียน ชอบออกแนวไหน?

ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.5 ในโรงเรียน จะออกข้อสอบอ้างอิงตามหลักสูตร สสวท.​ ที่น้อง ๆ เรียนกัน ถึงแม้จะมีความแตกต่างกันบ้างในเรื่องของโจทย์ข้อสอบ แต่ส่วนใหญ่แล้ว ล้วนมีเป้าหมายในเรื่องเดียวกันคือวัดจุดประสงค์การเรียนว่า น้อง ๆ เรียนไปแล้วเข้าใจและนำไปใช้จริงได้ไหม ถ้าน้อง ๆ มีการฝึกทำโจทย์ในแต่ละบทจนชำนาญ รับรองว่าสามารถทำข้อสอบในโรงเรียนได้แน่นอน

5. คณิตศาสตร์ ม.5 ใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยไหม?

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.5 จะออกสอบใน A-Level วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 และ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 รวมกันหลายสิบข้อเลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ เมทริกซ์ จำนวนเชิงซ้อน เวกเตอร์ในสามมิติ หลักการนับเบื้องต้น และความน่าจะเป็น เป็นต้น

สมัครคอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.5 วันนี้ รับสิทธิพิเศษเฉพาะคุณ!

 

จบกันไปแล้วกับการแนะนำคอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.5 จาก WE BY THE BRAIN หวังว่าจะช่วยให้น้อง ๆ เข้าใจแนวทางการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับชั้น ม.5 มากยิ่งขึ้น รู้ว่าจะต้องเรียนเรื่องอะไรบ้าง และมีบทไหนที่ง่าย หรือยาก และจำเป็นต้องเรียนเพิ่มเป็นพิเศษ เพื่อที่จะได้ปูพื้นฐานคณิตศาสตร์ให้แน่น พร้อมต่อยอดในระดับชั้นถัดไป และลุยสนามสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่าง A-Level คณิตศาสตร์!

อัปเดตข่าวสารและสอบถามรายละเอียดคอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.5 จาก WE BY THE BRAIN ได้ที่ 

โรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะเบรน เรียนสนุก เข้าใจง่าย ทำโจทย์ได้จริง!

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ