เคมีพี่บิ๊ก

ครูบิ๊ก

ดร. ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช
เคมีครูบิ๊ก

การศึกษา

  • ได้รับทุนการศึกษาโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
  • ปริญญาเอก : สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ University of Pittsburgh ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี : คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง

การันตีคุณภาพระดับประเทศ

  • อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์​ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กว่า 10 ปี
  • ติวเตอร์ A.BIG CENTER ที่เปิดสอนมานานกว่า 10 ปี
  • อาจารย์พิเศษให้กับโรงเรียนชั้นนำ อาทิเช่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย, โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย, โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์, โรงเรียนอัสสัมชัญวิทยาลัย เป็นต้น

Logo

ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของน้อง ๆ ระดับประเทศมากมาย ยาวนานกว่า 10 ปี

กับสถิติเด็กสอบติดโอลิมปิก 3 ปีซ้อน

เคมีครูบิ๊ก
เคมีครูบิ๊ก
เคมีครูบิ๊ก
เคมีครูบิ๊ก
เคมีครูบิ๊ก
เคมีครูบิ๊ก
เคมีครูบิ๊ก
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ